rechtszaak 2

 • Op de eerste zitting bij de rechtbank vroeg Ymere om uitstel.
 • Op de tweede zitting vroeg Ymere weer om uitstel. Dit keer had Ymere het excuus dat ik eindelijk wilde meewerken aan een geluidsonderzoek vandaar dat ze eerst het onderzoeksrapport wilden afwachten.
 • Op de derde zitting kwam Ymere met een reactie met als enige onderbouwing het geluidsonderzoeksrapport. De map met bewijsmateriaal dat Ymere aan de Huurcommissie had overhandigd was Ymere blijkbaar ook ‘kwijtgeraakt’. Het geluidsonderzoeksrapport was in mijn voordeel. De woning bleek inderdaad erg gehorig. Het standpunt van Ymere in hun reactie was dat ik niets anders mocht verwachten van een oude woning.
 • Op de vierde zitting kwam er een tussenvonnis met deze conclusie: ‘de kantonrechter beveelt een verschijning van partijen ter terechtzitting tot het geven van inlichtingen aan de kantonrechter en ter beproeving van een schikking’.
 • Op de vijfde zitting werd er een datum bepaald voor de zesde zitting.

Pas op deze zesde zitting zei de rechter tegen mij dat ze mijn bezwaar/zaak niet mocht behandelen. Er was iets mis met de bezwaarmogelijkheid die de Huurcommissie onderaan haar uitspraak had gezet. Ik begreep niet wat er precies mis mee was en de advocaat die ik had ingehuurd begreep ook niet wat er mis mee was. De rechter ging direct verder door uit te leggen wat ze wel voor mij kon doen. Volgens de rechter moesten we niet gaan onderzoeken of ik wel meewerkte aan de herstelwerkzaamheden maar moesten we onderzoeken of die herstelwerkzaamheden wel noodzakelijk waren. Waar het feitelijk op neer kwam was dat de rechter mij het recht op bezwaar ontnam en daarvoor in de plaats het bezwaar van Ymere op de eerste uitspraak van de Huurcommissie uit het jaar 2000 wilde behandelen. Daarvoor moest de bezwaartermijn voor Ymere worden opgerekt met 16 jaar. Ik (eiser) ben een rechtszaak begonnen omdat ik het niet eens ben met de laatste uitspraak uit 2016 van de Huurcommissie. De Huurcommissie zei dat ik daar bezwaar tegen kon maken bij de kantonrechter. Als de kantonrechter dat bezwaar niet in behandeling kan/mag nemen dan lijkt het mij logisch dat de zaak terug moet naar de Huurcommissie zodat zij eerst al hun fouten kunnen corrigeren. Er was helaas geen tijd om daarover na te denken of om dat te bespreken met de advocaat. Ook was er geen tijd om ons voor te bereiden op deze nieuwe rechtszaak met Ymere als eiser want de rechter ging er direct mee van start.

Op deze zesde zitting bij de rechtbank werd Ymere vertegenwoordigd door meneer Heijden en een advocaat. De rechter vroeg aan Heijden welke informatie er bij Ymere beschikbaar was over de woning. Heijden zei dat Ymere geen enkele informatie over de woning had, alles was kwijtgeraakt door fusies. De rechter vroeg of echt álles kwijt was. Heijden zei dat écht álles kwijt was. De rechter zei dat Ymere dus alleen een geluidsonderzoeksrapport had welke in mijn voordeel was. Ineens ‘wist’ Heijden van alles over de woning. De woning was volgens Heijden een monument, gebouwd in 1883 en nooit gerenoveerd. Ik had volgens Heijden te hoge verwachtingen van een oude woning. Ik hield vol dat de woning was gerenoveerd. Heijden ontkende dat stellig. Toevallig had ik een document met de puntentelling van de woning bij me. Daarin stond dat de woning in 1905 was gebouwd, uit niets blijkt dat de woning een monument is maar wel dat de woning is gerenoveerd. Er is in ieder geval een enorm bedrag in de woning geïnvesteerd. Dat grote bedrag kan alleen een renovatie zijn geweest. Heijden maakte de rechter echter wijs dat de woning beslist niet was gerenoveerd. Heijden besprak ook zijn bezwaar tegen de eerste uitspraak van de Huurcommissie uit het jaar 2000 omdat de Huurcommissie geen geluidsonderzoek in de woning had gedaan. Dit onderzoek was niet gedaan omdat Woningbedrijf Amsterdam niet meewerkte aan het onderzoek van de Huurcommissie. Dat was wel noodzakelijk aangezien de Huurcommissie toegang moest hebben tot de bovenwoning. De verhuurder had zelf al een geluidsonderzoek gedaan en werkte verder niet mee aan het onderzoek en de verdere procedure van de Huurcommissie noch hebben ze bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van de commissie terwijl de verhuurder daar 2 maanden de tijd voor kreeg. Dat heb ik de rechter ook uitgelegd. 

Naar het oordeel van de rechter zijn de herstelwerkzaamheden niet nodig.

 • Quote rechtbank
 • Ymere stelt echter dat het gebrek destijds enkel op basis van aannames is vastgesteld (…)
 • Ymere heeft terecht gesteld dat de uitspraak van de Huurcommissie in 2000 niet gebaseerd was op feitelijk onderzoek.
 • Quote rechtbank 

Een aanname hoeft echter niet per se onjuist te zijn. De rechter negeert voor het gemak het feit dat de verhuurder 2 maanden de tijd had om bezwaar te maken tegen de aannames van de Huurcommissie maar dat de verhuurder dat niet heeft gedaan omdat de verhuurder al overtuigd was van het gebrek door een eigen geluidsonderzoek. De rechter is daarvan op de hoogte want het is besproken op de zitting en niet weersproken door Ymere maar wel zorgvuldig uit het vonnis gelaten door de rechtbank. Bovendien houdt de rechtbank er exact dezelfde werkwijze op na als de Huurcommissie. Als een partij bij de rechtbank niet meewerkt aan een procedure dan doet de rechtbank toch een uitspraak met soms de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de uitspraak.

 • Quote rechtbank
 • –Eiser- heeft nog gesteld dat er bij de beoordeling van de eisen voor nieuwbouw moet worden uitgegaan (…)
 • -Eiser- verwijst daarvoor naar de door het secretariaat van de Huurcommissie opgestelde puntentelling (…)
 • De kantonrechter gaat aan dit verweer echter voorbij op grond van het volgende. Tegenover de betwisting daarvan door Ymere heeft –eiser- op geen enkele manier onderbouwd dat een zodanige ingrijpende renovatie van het gehuurde heeft plaatsgevonden dat het gehuurde sindsdien moet worden aangemerkt als nieuwbouw en dat aldus aan de eisen voor nieuwbouw moeten worden voldaan.
 • Quote rechtbank

Ik heb de gemeente na de uitspraak van de rechter benaderd met de vraag of mijn woning is gerenoveerd. Op basis van de gegevens van de Huurcommissie had de gemeente binnen 2 minuten de aanvraag en vergunning voor vernieuwbouw gevonden. Vernieuwbouw is een renovatie welke de woning dezelfde kwaliteit geeft als nieuwbouw. Ik mag in ieder geval verwachten dat de woning niet een gebrek heeft dat het niet had toen het nog bestaande bouw was.

Ik mag volgens de regels geen bezwaar maken tegen de uitspraak van de rechter. Zo kan het dus gebeuren dat een normale, gerenoveerde woning, gebouwd in 1905 bij de rechtbank te boek staat als een monument, gebouwd in 1883 dat niet is gerenoveerd. Ook dit keer werd ik door de rechter veroordeeld tot het financieren van deze schijnvertoning.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.