rechtszaak 1

Ik werd dus gedagvaard door Ymere omdat ik niet direct in de houding ging staan toen zij mijn medewerking vroegen voor verwijdering van asbest. Het standpunt van Ymere was dat ik niet wilde meewerken. Mijn standpunt was dat ik wel wilde meewerken maar dat ik wil dat Ymere eerst lopende zaken over asbest afhandelt voordat Ymere aan nieuwe asbestzaken begint.

Bij de rechtbank moest ik verklaren waarom ik niet direct mijn medewerking verleende aan Ymere. Ik heb uitgelegd dat ik al jaren een gesprek met Ymere wil nadat zij door Search een asbestonderzoek in mijn woning hebben laten uitvoeren. Dat Ymere zich na het onderzoek schuilhoudt voor dat gesprek en tegen mij loog dat betreffende medewerker niet meer bij hen werkzaam was waardoor ik de indruk krijg dat Ymere maar wat aanrommelt met asbest en onverantwoorde risico’s neemt met de gezondheid van onwetende huurders. Onder deze omstandigheden kan ik mijn medewerking niet toezeggen voor verwijdering van asbest door Ymere maar als Ymere alsnog openheid van zaken geeft dat ik dan wil meewerken. Dit kost Ymere hooguit een half uur van hun kostbare tijd. Ik heb het asbestrapport van Search als bewijs overlegd aan de rechtbank.

Op de zitting bij de rechtbank werd Ymere vertegenwoordigd door een advocaat maar ook medewerker Vink kroop na 4 jaar uit zijn schuilplaats. Dat leek een positief teken want hij was tenslotte verantwoordelijk voor het asbestonderzoek en hij leek eindelijk bereid om verantwoording daarover af te leggen. Helaas begon Vink al direct te liegen door te zeggen dat de gaten in het plafond zijn gemaakt op mijn verzoek. Toen die leugen niet meer houdbaar bleek, zei Vink dat Search de gaten had gemaakt omdat Vink wilde zien of er geluidsisolatie boven het gipsplafond zat. Het is echter niet logisch dat een verhuurder een duur asbestbedrijf inhuurt om gaten in het plafond te maken zodat de verhuurder kan zien of er geluidsisolatie boven het plafond zit. Ook die leugen kon Vink niet volhouden. Daarna loog Vink dat niet Search mij hijzelf de gaten in het plafond had gemaakt. Echter in het rapport van Search staat dat zij de gaten in het plafond hebben gemaakt. Ook zei Vink dat hij alleen kijkgaatjes in het plafond had gemaakt. Echter op de foto’s die hij toonde stonden gaten van ongeveer 20 cm bij 40 cm. Vink zei ook nog dat hij had aangeboden alle schade te herstellen en het puin op te ruimen in de woning maar dat ik had gezegd dat ik alle schade zelf wilde herstellen en betalen voor Ymere en ook het puin zelf wilde opruimen. Ik heb Vink diverse keren gevraagd hoe hij aan het asbestmonster was gekomen welke in het asbestrapport wordt geanalyseerd. Hij kon er geen antwoord op geven. Hij veranderde op dat punt elke keer van onderwerp en begon uit te leggen hoe goed Ymere bezig was, hoe snel ze groeien etc. Op het laatst toen iedereen de hoop op het antwoord had opgegeven, riep Vink: kleefmonster! Hij was aan het asbestmonster gekomen d.m.v. koolstofkleefband. Waar in mijn woning Vink asbestverdacht stof heeft verzameld met kleefband vertelde hij niet. Het strookt ook niet met de bevindingen uit het asbestrapport. Daar staat namelijk dat het asbest in mijn woning niet beschadigd is dus er kan geen asbeststof hebben gelegen. Het verhaal van Vink was van A tot Z gelogen en er was geen enkel bewijs voor maar de rechtbank geloofde het hele verhaal ook wel zonder bewijsmateriaal.

Op basis van bovenstaande zitting is de rechtbank tot onderstaand vonnis gekomen. Daar waar mijn naam staat in het vonnis heb ik ’ –gedaagde-‘ neergezet.

  • Quote vonnis
  • Beoordeling
  • Voor wat betreft het onderzoek in 2010 zet Ymere uiteen dat zij de gemaakte (onderzoeks)gaten in het verlaagde plafond bij –gedaagde- wilde doen herstellen, uitgekomen (onschadelijk) materiaal wilde verwijderen en de kamer ook verder schoon wilde maken, maar dat –gedaagde- uitdrukkelijk te kennen gaf dat zelf te willen doen, waarvoor –gedaagde- uiteindelijk ook vergoeding is verleend. Ymere betwist verder uitdrukkelijk de stelling van –gedaagde- dat toen in de alkoof waar bovenin asbesthoudend plaatmateriaal was aangetroffen een gat zou zijn gemaakt en dat daaruit asbesthoudend materiaal is uitgekomen.
  • (…)
  • Beslissing
  • veroordeelt –gedaagde- onvoorwaardelijke medewerking aan de asbestsaneringswerkzaamheden in en om de meterkast
  • (…)
  • om deze werkzaamheden te gehengen en te gedogen, op straffe van een dwangsom van €250,- voor iedere dag dat -gedaagde- niet aan deze veroordeling voldoet en onder bepaling dat boven €25.000,- geen dwangsommen meer verbeurd worden
  • Quote vonnis

Ik moest ook alle kosten betalen. Alle leugens en het hele theater heb ik gefinancierd. Dat heet rechtspraak. Je hebt het recht om je bek dicht te houden als jij denkt dat er sprake is van een misstand.

Dit vonnis werd uitgesproken in juli 2014. In juni 2016 besloot Ymere om met het vonnis in de hand een gokje te gaan wagen bij casino De Huurcommissie. Ymere wilde de Huurcommissie laten geloven dat het vonnis betrekking had om de herstelwerkzaamheden in mijn woning. Ymere deed daarom net als in 2010 een herstelmelding bij de Huurcommissie en weer gaf Ymere als reden van herstelmelding op dat ik niet wilde meewerken aan de herstelwerkzaamheden terwijl Ymere die werkzaamheden zelf heeft afgezegd na het asbestonderzoek. Het vonnis werd aan de Huurcommissie overlegd als enig bewijsmateriaal. Daar gaat mijn volgende post over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.