de ontruiming

Op 20 mei liep het moratorium af zonder dat er een minnelijke regeling met Ymere tot stand was gekomen. Een paar dagen later ontving ik een brief van de deurwaarder dat hij op 4 juni de woning zou ontruimen. Om deze ontruiming te voorkomen moest ik weer via de schuldhulpinstantie een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Deze aanvraag voor een voorlopige voorziening werd toegewezen door de rechtbank omdat de zitting waar de WSNP aanvraag zou worden behandeld nog moest plaatsvinden op 21 juni. De ontruiming op 4 juni ging daarom niet door. Lees verder “de ontruiming”