een sociale verhuurder zonder geld

Met betrekking tot het ongedierteprobleem ontving ik afgelopen week een bericht van Ymere waar ik echt moedeloos van wordt. Ik vrees dat het ongedierteprobleem binnenkort niet meer te beheersen is.

  • Bericht van Ymere:
  • U laat ons weten dat er rattenoverlast is onder uw woning. Ymere doet zelf niets aan rattenbestrijding.

U mag dit melden bij de GGD zodat er afspraak wordt gemaakt. De GGD is bereikbaar op telefoonnummer 020 5555 600.

Wij hebben u aangeboden om in de woning te kijken of wij gaten kunnen dichten. Dit heeft u eerder geweigerd. Wilt u alsnog dat wij een inspectie gaan inplannen met u? Dan adviseer ik u om ons even op te bellen op telefoonnummer 088 000 8900. Wij gaan u dan doorverbinden met mevrouw Esther Oerlemans. Mevrouw Oerlemans gaat dan een afspraak met u maken.

Met vriendelijke groet,

 

Ik heb de GGD nou al zo vaak gebeld over dit probleem omdat Ymere mij elke keer naar hen afpoeiert dat ik denk dat de GGD gek wordt als ik hen nog een keer over dit probleem bel. De GGD zegt elke keer dat Ymere eerst langs de officiële weg een opdracht-bon naar hen moet sturen omdat de GGD zonder deze opdracht-bon geen nota kan versturen. Het lijkt erop dat Ymere wil dat ik aan de GGD opdracht geef voor een onderzoek en bestrijding van ongedierte zodat ik de rekening moet betalen.

Het lijkt er ook op dat Ymere zich aan het voorbereiden is om mij de schuld te geven van het feit dat Ymere al die tijd niets heeft gedaan aan overlast door ongedierte. Ymere wil nu serieus gaten (die er niet zijn) ín mijn woning opsporen en dichtmaken zodat er geen ongedierte ónder mijn vloer kan komen. Ymere gaat nu stommetje spelen om de inhoudelijke communicatie te saboteren. Deze succesformule staat ook op hun afpoeierrepertoire.

Door de communicatie van de afgelopen maanden met Ymere en de GGD ben ik wel anders tegen het probleem Ymere gaan aankijken. Tot voor kort was ik ervan overtuigd dat Ymere mij bewust aan het treiteren was omdat Ymere van de Huurcommissie geluidsisolatie in mijn woning moest aanbrengen. Ik ben nu van mening veranderd. Ik denk dat Ymere zware financiële problemen heeft en mogelijk zelfs failliet is. Ik denk dat dat de reden is waarom Ymere haar taak van sociale verhuurder niet kan uitvoeren.

Als ik achteraf terugkijk op de acties van Ymere dan zie ik een duidelijk patroon van geldgebrek. Ymere behandelt geen klachten of verzoeken van huurders als dat betekent dat Ymere geld moet uitgeven of een professioneel bedrijf moet inschakelen. Ymere behandelt alleen klachten en verzoeken van huurders als deze door het personeel van Ymere zelf kan worden afgehandeld. Het financiële probleem ligt er zo dik bovenop dat ik het nu raar vind dat ik het al die tijd niet zag.

De hele werkwijze van Ymere is te verklaren door geldgebrek. Ik begrijp nu ineens waarom Ymere zich in allerlei bochten wringt om geen geluidsisolatie in mijn woning aan te brengen. Daar heeft Ymere gewoon geen geld voor. Fraude bij de Huurcommissie voor een beetje huurverhoging was absolute noodzaak voor Ymere voor wat extra inkomsten. De huidige ontruimingsprocedure heeft Ymere ook nodig voor meer inkomsten. Het is mij ineens helemaal duidelijk waarom het 5 jaar duurde voordat Ymere een kapotte boxdeur verving voor een nieuwe en waarom Ymere er jaren over deed om een brievenbusklep te kopen. De werkwijze van Ymere tijdens het asbestonderzoek is ook te verklaren door geldgebrek. Het was voor Ymere gewoon goedkoper om de huurder het asbestpuin te laten opruimen. De rechtszaak om €0,20 cent was ook nodig voor wat extra inkomsten. Ook begrijp ik nu waarom Rentokil halverwege het bestrijdingsplan geen ongedierte meer mocht bestrijden. Er was waarschijnlijk gewoon geen geld meer. Het was voor Ymere goedkoper om het eigen personeel in te zetten en alleen de schade te herstellen die ratten veroorzaken.

Bewoners in het complex waar ik woon, hadden recent aan Ymere gevraagd of Ymere de trappenhuizen (algemene ruimte) na 40 jaar een keer wilde opknappen. De vorige wijk-beheerder had mij naar aanleiding van die vraag benaderd met de vraag of ik vrijwillig wilde meehelpen aan het opknappen van de trappenhuizen en of ik andere bewoners kende die bereid waren om ook vrijwillig de trappenhuizen op te knappen. Ik vond dat toen zo’n absurde vraag, afkomstig van een bedrijf dat mensen in het bestuur heeft zitten die vele tonnen per jaar verdienen. Achteraf gezien was die vraag van de wijkbeheerder ook een teken van geldgebrek.

Onze gemeenschappelijke tuin werd vroeger onderhouden door een hoveniersbedrijf. Huurders betalen daarvoor via de servicekosten. Woningbedrijf Amsterdam heeft deze tuinonderhoudskosten in het verleden samengevoegd met de nettohuur en speciaal daarvoor een bijlage toegevoegd aan de huurovereenkomst. Tegenwoordig mogen servicekosten niet meer samengevoegd zijn met de nettohuur. De kosten moeten apart gespecificeerd worden op het huurcontract maar Ymere vertikt het om de kosten weer apart te specificeren. Ik begrijp nu waarom Ymere dat niet doet. Voor Ymere betekent dat een verlies van inkomsten. Dat verlies kunnen zij financieel niet aan. De meeste huurders in dit complex zijn hier komen wonen nadat deze servicekosten werden samengevoegd met de nettohuur en bij een nieuw huurcontract zit geen bijlage maar staat alleen nettohuur. Huurders weten daardoor niet dat ze betalen voor tuinonderhoud. De kosten voor tuinonderhoud kan Ymere daarom gewoon als winst boeken want de tuin wordt niet onderhouden sinds Ymere de beheerder is van onze woningen. De servicekosten die samengevoegd zijn met de nettohuur stijgen ook elk jaar mee met de jaarlijkse huurverhoging. Dat is allemaal pure winst. Ymere kan denk ik niet meer zonder deze inkomsten.

Door dit inzicht in de financiële situatie van Ymere is het mij ineens duidelijk waarom de GGD niet wordt ingeschakeld voor ongediertebestrijding. Ook is het mij volkomen duidelijk dat Ymere nooit en te nimmer de GGD of Rentokil of welke andere deskundige zal inschakelen om een einde te maken aan overlast door ongedierte. Daar kan ik niet mee leven. Linksom of rechtsom zal het probleem met ongedierte moeten worden aangepakt voordat het ongedierte door de vloer in mijn woning komt. Via de rechtbank of de Huurcommissie gaat er geen oplossing komen. Een uitspraak of een vonnis is mij te vrijblijvend. Ymere heeft te veel ervaring met rechtbank en Huurcommissie waardoor Ymere precies weet hoe zij een uitspraak of een vonnis kunnen negeren. Er moet een oplossing op lange termijn komen.

Ik heb daarom via het contactformulier op de website van de Rijksoverheid de onderstaande brief gestuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  • Mijn bericht via het contactformulier:
  • Geachte Ministerie van Binnenlandse Zaken,

Ik wil graag dat u een einde maakt aan de wantoestanden bij Ymere en indien dat u niet lukt dan wil ik dat u de stekker uit dat bedrijf trekt. Alleen op die manier kunt u nog tegemoet komen aan de ellende van huurders die dag in dag uit te maken hebben met een bedrijf dat zo goed als failliet is en geen verhuurderszaken meer aankan.

Door een fusie van Woningbedrijf Amsterdam en Ymere ben ik helaas huurder bij Ymere geworden. Ik heb inmiddels langer dan 10 jaar een huurcontract bij Ymere.

Uit ervaring kan ik u vertellen dat Ymere niet aan onderhoud en reparaties doet. Ook de communicatie is gebrekkig. Als huurder kun je via enorme tijdrovende omwegen een reparatie gedaan krijgen door Ymere. Het heeft mij 5 jaar gekost om Ymere zover te krijgen dat zij mijn boxdeur gingen repareren en 3 jaar om de brievenbusklep te laten repareren door Ymere. Ik vrees dat ik niet lang genoeg leef om andere reparaties mee te maken.

Een huurder van Ymere kan voor klachten de afdeling Klachten en Procesverbetering van Ymere benaderen en naar de Geschillenadviescommissie van Ymere of naar de Huur-commissie en de rechtbank of een advocaat inschakelen. Deze wegen heb ik allemaal bewandeld om een piepkleine vooruitgang bij Ymere te bewerkstelligen tegen hele hoge kosten en gigantisch veel tijdverlies. Het is niet de moeite waard.

Elke keer als er een probleem met Ymere door een instantie wordt behandeld dan zet Ymere het ‘sociale verhuurder’ masker op en haalt Ymere de huurder door het slijk met leugens als: ‘wij willen reparaties graag uitvoeren maar huurder werkt niet mee of huurder is psychisch niet in orde, geen gesprek mee mogelijk’. Het zijn allemaal leugens waar Ymere zich van bedient om maar geen verhuurderszaken te hoeven afhandelen. Ik ben deze situatie, die al zeker 10 jaar duurt, helemaal zat.

Het is de taak van de overheid om toezicht te houden op woningcorporaties. Waarom is het u nog niet opgevallen dat het bedrijf Ymere totaal niet functioneert? Het bedrijf is zo goed als failliet. Huurders van Ymere worden dagelijks met het probleem van een failliete Ymere opgezadeld. Dat is onacceptabel. Een failliete verhuurder verziekt de hele woning en zorgt voor veel problemen op een gebied (thuis) waar mensen rust zoeken.

We kunnen geen reparatieverzoeken doen bij Ymere. Er is geen onderhoud mogelijk. Het lukt Ymere al 10 jaar niet om ongedierte te bestrijden. Ymere heeft geen geld om ratten in onze gemeenschappelijke tuin te bestrijden. Ymere heeft geen geld om de GGD in te schakelen. Ymere heeft Rentokil halverwege de rattenbestrijding de toegang ontzegd. Het geld was waarschijnlijk op. Nu (10 jaar later) heb ik ‘s nachts last van ongedierte onder de vloer. Deze ongedierte veroorzaakt ’s nachts een enorme stank in mijn huis en ’s nachts is mijn woning onbewoonbaar. Elke nacht moet ik hard stampen om het ongedierte te verjagen zodat de stank uit mijn woning verdwijnt. Ik kan niet in mijn woning slapen en daardoor overdag niet functioneren. Ymere heeft geen geld om dit probleem aan te pakken waardoor het ongedierteprobleem alleen maar groter wordt. Ik zie nog eerder gebeuren dat deze woningen moeten worden gesloopt vanwege een niet meer te controleren ongedierteprobleem dan dat het Ymere lukt om een deskundig bedrijf in te schakelen om dit probleem aan te pakken. Dit is niet de manier waarop woningen van de gemeenschap beheerd dienen te worden en dan heb ik het nog niet eens over de volksgezondheid.

De problemen met Ymere zijn zo extreem dat ik er een blog over schrijf. Ik verwijs u hiervoor naar mijn blog: www.hetrechtvaneenhuurder.nl 

Ik wil dat de overheid gaat onderzoeken waarom Ymere geen onderhoud en reparaties kan uitvoeren en waarom Ymere geen ongedierte kan bestrijden. Indien Ymere financiële problemen heeft dan wil ik dat u daar een eind aan maakt of een eind aan het bedrijf maakt zodat de problemen van de huurders eindelijk onder de aandacht komen en worden verholpen.

Ik verneem graag met spoed uw reactie. Op welke termijn kan ik een actie van u verwachten?

Met vriendelijke groet,

 

  • Van de Informatie Rijksoverheid ontving ik onderstaande reactie:
  • Wij beschikken niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie.

Met vriendelijke groet,

Informatie Rijksoverheid

 

Wordt vervolgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.