klachtafhandeling door Huurcommissie

In maart 2020 had ik in het item ‘fraude op rechtspraak.nl’ geschreven dat ik de klachtafhandeling van de Huurcommissie hier zou publiceren. Het is er al die tijd niet van gekomen.

Het is alweer een tijd geleden maar er ging het volgende aan vooraf. Er dreigde een hele tijd een ontruiming van mijn woning. Aan de wieg van deze ontruiming stond de Huurcommissie met een uitspraak welke de Huurcommissie had onderbouwd met een onderzoek die nooit had plaatsgevonden, plus een zitting van 7 minuten en een map met bewijsmateriaal welke Ymere òp de zitting aan de Huurcommissie had overhandigd. Dat is in strijd met de procedureregels van de Huurcommissie. Volgens de Huurcommissie dienen documenten uiterlijk 5 dagen vóór de zitting ingestuurd te worden en de informatie moet ook naar de huurder gestuurd te worden. Deze procedureregels zijn niet nageleefd door de Huurcommissie en Ymere. Het resultaat was een uitspraak van de Huurcommissie welke gebaseerd was op bewijsmateriaal tegen mij waarvan de Huurcommissie zei dat het er was maar welke niemand kon overleggen.

Ik wilde met mijn klacht aan de Huurcommissie duidelijk maken met welke situatie ik werd geconfronteerd doordat zij zich niet aan hun procedureregels hadden gehouden. Maar ik wilde vooral ook van de Huurcommissie weten wat zij nog konden doen om de ontstane situatie recht te zetten. Ik wilde weten wat de Huurcommissie nog kon doen om de ontruiming van mijn woning te voorkomen.

 • Dit is mijn klacht welke ik naar de Huurcommissie heb gestuurd:
 • Beste medewerkers van de Huurcommissie,

Ik heb een klacht naar aanleiding van uw zaaknummer ZKN-2016-002819. Mijn vraag aan u is allereerst of u mijn klacht met spoed kunt behandelen want door een ongefundeerde uitspraak van u, waarbij u volgens de kantonrechter ook nog verkeerde informatie gaf over de bezwaarprocedure, raak ik zo goed als zeker dakloos na 6 februari 2019.

Lang geleden, ik denk in het jaar 2000, heeft de Huurcommissie mijn huur verlaagd. De verhuurder mocht de huur weer verhogen nadat herstelwerkzaamheden waren uitgevoerd. In 2010 deed Ymere ten onrechte een herstelmelding bij de Huurcommissie. Ymere loog tegen de Huurcommissie dat ik niet wilde meewerken aan de herstelwerkzaamheden terwijl in werkelijkheid Ymere de werkzaamheden niet wilde uitvoeren. Ze vonden het te duur. De Huurcommissie doorzag die leugen van Ymere en de huur werd niet verhoogd omdat Ymere geen bewijs kon overleggen waaruit bleek dat ik niet wilde meewerken aan herstellen van het gebrek. Het bewijs is er simpelweg niet omdat ik juist wil dat Ymere de werkzaamheden uitvoert maar Ymere wil dat niet.

In juni 2016 deed Ymere weer ten onrechte een herstelmelding bij de Huurcommissie. Weer met als reden dat ik niet wil meewerken aan herstellen van het gebrek en wederom was dat een leugen van Ymere om een huurverhoging te realiseren via de Huurcommissie. Tot mijn verbazing heeft de Huurcommissie in oktober 2016 geoordeeld dat ik inderdaad niet wil meewerken aan herstelwerkzaamheden die Ymere in mijn woning wil uitvoeren.

U heeft in oktober 2016 geoordeeld dat uit uw rapport van onderzoek blijkt dat ik niet wil meewerken. Het rapport van onderzoek is onderbouwd met een onderzoek in mijn woning en dat onderzoek heeft nooit plaatsgevonden. U kunt een uitspraak niet onderbouwen met een onderzoek dat nooit heeft plaatsgevonden. Ook zegt u in uw uitspraak dat op de zitting is gebleken dat ik niet wil meewerken. Op de zitting –die ongeveer 7 minuten duurde- heb ik uitdrukkelijk gezegd dat Ymere welkom is om de werkzaamheden uit te voeren. Dat staat ook in uw uitspraak.

In strijd met uw eigen regels, overhandigde Ymere op de zitting een map met bewijsstukken aan alle partijen. Uit die stukken zou moeten blijken dat ik niet meewerk. De map werd niet doorgenomen op de zitting maar werd wel geaccepteerd als bewijsmateriaal. Thuis heb ik de map doorgenomen die aan mij was overhandigd. In mijn map zat mailwisseling tussen Ymere en mij over reparatieverzoeken van mij aan Ymere. De inhoud van mijn map had niets te maken met de Huurcommissiezaak die werd behandeld. De Huurcommissie oordeelde echter bewijs te hebben gezien dat ik niet wil meewerken. Daarom heb ik een kopie van uw map opgevraagd. Daarop kreeg ik uiteindelijk een brief dat de Huurcommissie de map kwijt was. Er werd gezegd dat ik bezwaar mocht maken bij de kantonrechter.

De kantonrechter behandelde mijn bezwaar na ongeveer een jaar. De kantonrechter zei dat uw informatie over een bezwaarprocedure onjuist is en dat zij mijn bezwaar niet mocht behandelen. De kantonrechter wilde op eigen initiatief wel oordelen of de eerdere huurverlaging van de Huurcommissie wel terecht was.

De kantonrechter concludeerde dat op basis van het geluidsonderzoeksrapport de woning wel een gebrek heeft. Ymere loog toen tegen de kantonrechter dat mijn woning een monument uit 1883 is, welke nooit is gerenoveerd en dat ik te hoge verwachtingen heb van een oude woning. Mijn woning is echter een normale woning uit 1905 en wél gerenoveerd. De kantonrechter geloofde echter het verhaal (zonder bewijs) van Ymere en de huurverhoging met terugwerkende kracht was een feit. Het ging er niet meer over of ik wel of niet meewerk aan herstelwerkzaamheden of het bewijs daarvoor. De rechter oordeelde op basis van de leugens van Ymere dat de woning gewoon geen gebrek had.

Ik kan het verhoogde huurbedrag per maand wel betalen maar een jaar huurverhoging met terugwerkende kracht plus proceskosten kan ik niet in één keer betalen. Ymere nam geen genoegen met een betalingsregeling en is direct een ontruimingsprocedure gestart. De kantonrechter is het met Ymere eens dat zij geen genoegen hoeven te nemen met een betalingsregeling. Nu mag Ymere de woning ontruimen want de schuld werd hoger door proceskosten vanwege de ‘bezwaarprocedure’ en nog een keer proceskosten vanwege de ontruiming. De schuld bestaat nu uit proceskosten etc.

De enige mogelijkheid voor mij om niet dakloos te raken is mij aanmelden bij schuldhulp. Na de aanzegging voor ontruiming van de deurwaarder van Ymere, heb ik samen met schuldhulp een moratorium moeten aanvragen om niet dakloos te raken.

Ik heb Ymere een minnelijke regeling voorgesteld. Ymere wil echter dat ik eerst per direct de woning verlaat. Dat is niet realistisch want dan verlies ik mijn woonduur en kom ik niet meer in aanmerking voor een woning via Woningnet. Ik wil een normaal vertrek uit de woning met Ymere bespreken maar Ymere wil dat ik crepeer op straat.

Het ging Ymere in 2016 alleen om een huurverhoging via de Huurcommissie. Daarna realiseerde Ymere zich dat ze nog veel meer huur kunnen ontvangen als zij mij uit de woning werken via de rechtbank. Tegelijkertijd zijn er een paar mensen bij Ymere die hevig opgewonden raken als een huurder flink in de problemen is gekomen. Van die naargeestige situatie wil Ymere nu geen afstand meer doen waardoor ik geen kant op kan. Wat ik ook voorstel, Ymere wijst het af. Ymere wijst alles af wat kan leiden tot een oplossing voor deze vervelende situatie.

Vandaag -30 januari- was er een zitting bij de rechtbank omdat ik een moratorium heb aangevraagd. De bedoeling is om een minnelijke regeling met de verhuurder te treffen. Maar Ymere stuurde speciaal een medewerker van de deurwaarder naar de zitting om bekend te maken dat ze onder geen enkele voorwaarde een minnelijke regeling met mij willen treffen. Ook niet een minnelijke regeling om op een normale manier uit de woning te vertrekken zodat Ymere haar gewilde huurverhoging kan realiseren. Ymere wil op deze manier graag een benarde situatie voor de huurder in stand houden. Ze willen dat ik óf direct uit de woning vertrek en op straat ga overleven als dakloze óf ze willen de woning direct spectaculair laten ontruimen door de deurwaarder óf ze willen -als al het andere niet mogelijk is- dat ik onder bewind kom te staan via de rechtbank. Dat is dan de enige mogelijkheid voor mij om niet dakloos te raken. In het laatste geval krijgt Ymere geen cent want er is nauwelijks geld om de bewindvoerder te betalen. Ook is er dan geen enkele mogelijkheid om te verhuizen om zodoende als verstandig mens een eind te maken aan een totaal verziekte relatie tussen huurder en verhuurder. Ymere heeft vandaag aan de kantonrechter laten weten dat zij zich bewust zijn van het feit dat ze niet betaald worden als ik onder bewind kom te staan maar dat ze dat accepteren. De wetenschap dat ze het leven van de huurder flink kunnen ontwrichten, geeft blijkbaar genoeg voldoening.

Deze ziekelijke situatie is ontstaan doordat Ymere heeft gelogen en gefraudeerd bij de Huurcommissie. U heeft daar genoegen mee genomen. Volgens de regels van de Huurcommissie moeten stukken 5 dagen voor de zitting bij de Huurcommissie binnen zijn. Deze regel is er niet voor niets. Ymere gaf het dubieuze bewijsmateriaal over mijn zogenaamde gebrek aan medewerking aan het eind van een zitting die maar een paar minuten duurde. Ook klopte de bezwaarmogelijkheid van de Huurcommissie niet. Daardoor kon ik geen bezwaar maken tegen uw uitspraak en werden de leugens van Ymere feiten. Daarom wil ik graag weten of de Huurcommissie op welke manier dan ook een eind kan maken aan deze situatie met Ymere. Ik wil weten of de Huurcommissie nog iets kan rechtzetten vóórdat ik dakloos raak?

Op 6 februari zal de rechter mij een vonnis toesturen om te oordelen of het moratorium wordt toegewezen. Als de schuldeiser al heeft laten weten dat ze niet mee willen werken aan een minnelijk traject dan wordt het moratorium afgewezen en mag de woning worden ontruimd.

Dit is dus niet alleen een klacht over uw werkwijze maar ook wil ik weten of u nog iets kunt doen om uw ongefundeerde uitspraak van oktober 2016 recht te zetten.

Ik verneem graag uw reactie.

 • Met vriendelijke groet,
 • (…)

 

Volgens de Huurcommissie zou afhandeling van de klacht 6 weken duren. Maar er gingen maanden voorbij zonder een teken van leven van de Huurcommissie. Ondertussen dreigde er een huisuitzetting waar verder niemand meer iets aan kon doen. Dus een reactie van ‘de oorzaak van alle ellende’ was welkom. Helaas bleef dat uit. Ik heb de Huurcommissie diverse keren verzocht om mijn klacht toch vooral af te handelen. Helaas zonder resultaat. Uiteindelijk heb ik na maanden weer een klacht over de Huurcommissie gestuurd via Informatie Rijksoverheid. Dit keer was mijn klacht dat de Huurcommissie zich niet houdt aan haar eigen behandeltermijn voor een klacht.

 

 • Eindelijk kreeg ik na 6 maanden deze reactie van de Huurcommissie:
 • Geachte mevrouw (…),

Op 31 januari 2019 hebben wij uw klacht, bij ons geregistreerd onder nummer 52486, in goede orde ontvangen. Uw klacht van 24 juni 2019 via Informatie Rijksoverheid heeft ons tevens in goede orde bereikt. Deze is bij ons geregistreerd onder nummer EM1244641. Er is meerdere malen getracht met u in telefonisch contact te treden om uw klachten te bespreken. Helaas is dat contact niet tot stand gekomen.

Na bestudering van uw dossier en klachten, bericht ik u als volgt.

Conclusie

Uw klacht met nummer EM1244641 over de behandelduur van u klacht met nummer 52486 is gegrond.

Uw klacht over de uitspraak in het verzoek met nummer ZKN-2016-002819 is ongegrond.

Uw klacht over het niet ontvangen van materiaal van de Huurcommissie is te laat ingediend.

Uw klacht over onjuiste informatie over een bezwaarprocedure bij de rechter is ongegrond.

Motivering

Klacht 1: De behandelduur van u klacht met nummer 52486

U heeft op 31 januari 2019 een klacht ingediend. Op 24 juni 2019 heeft u aangegeven dat u niet tevreden bent met de behandelduur van uw klacht.

De Huurcommissie heeft op dit moment een achterstand in de behandeling van diverse verzoeken, waaronder de klachten. Oorzaken hiervan zijn een toename in het aantal ingediende verzoeken, een relatief nieuw computersysteem en een te kort aan personeel. Al deze omstandigheden zorgen voor een langere behandeltermijn dan gebruikelijk is bij de Huurcommissie.

U heeft circa 25 weken, berekend vanaf 31 januari 2019, moeten wachten op de afhandeling van uw klacht. Een dergelijke termijn is langer dan u van de Huurcommissie mocht verwachten. Daarom acht ik uw klacht gegrond en bied ik u mijn excuses aan.

Klacht 2: De uitspraak van het verzoek met nummer ZKN-2016-002819

De verhuurder van uw woning heeft de Huurcommissie gevraagd een eerder uitgesproken tijdelijke huurverlaging vanwege onderhoudsgebreken, ongedaan te maken. Dit verzoek is door de Huurcommissie behandeld onder zaaknummer ZKN-2016-002819. De Huurcommissie heeft op 29 november 2016 uitspraak gedaan in deze zaak, welke uitspraak op dezelfde dag naar u en de verhuurder is verzonden. U bent het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie. U voert daarvoor meerder gronden aan.

De Huurcommissie heeft niet de bevoegdheid om haar eigen uitspraken ongeldig te verklaren of te herzien. Dit is voorbehouden aan de rechter. In de uitspraak en de begeleidende brief is vermeld hoe en binnen welke termijn een partij een procedure bij de rechter kan beginnen.

Gezien het bovenstaande acht ik uw klacht ongegrond.

Klacht 3: U krijgt het door de verhuurder aan de Huurcommissie verstrekte materiaal niet.

Ik begrijp uit uw klacht dat de Huurcommissie op de zitting in de zaak met zaaknummer ZKN-2016-002819 schriftelijk materiaal van de verhuurder in ontvangst heeft genomen. U schrijft dat dit materiaal door de Huurcommissie is betrokken in haar oordeel over het verzoek.

U klaagt dat u eerder heeft verzocht om afschriften van dit materiaal maar deze niet heeft gekregen.

Het gaat hier om gedragingen van de Huurcommissie die ruim twee jaar geleden heeft plaatsgevonden. Deze kan nu niet meer in een klachtbehandeling worden betrokken. Ten overvloede wijs ik u op onze brief van 10 maart 2017 waarin wij aangeven de bescheiden, waar u om vraagt, niet meer kunnen traceren. Hiervoor bieden wij onze excuses aan in deze brief.

Klacht 4: Onjuiste informatie over een bezwaarprocedure bij de rechter

U klaagt dat de Huurcommissie u onjuist heeft geïnformeerd over een bezwaarprocedure bij de rechter. De Huurcommissie vermeldt in haar uitspraak en de daarbij horende begeleidende brief dat als u het niet eens bent met de uitspraak u naar de rechter kunt gaan om een ander oordeel te vragen. De Huurcommissie vermeldt daar nooit bij dat het dan om een bezwaarprocedure bij de rechter zou gaan. Dat kan ook niet, want er is geen mogelijkheid bij de rechter een bezwaarprocedure te starten naar aanleiding van een uitspraak van de Huurcommissie.

Nu ik geen aanleiding heb om aan te nemen dat uw klacht ziet op een gedraging van de Huurcommissie, acht ik deze klacht ongegrond.

Ik ga ervan uit dat ik u met deze brief voldoende geïnformeerd heb.

Nationale ombudsman

Als u zich niet kunt vinden in mijn antwoord op uw klachten, dan kun u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het adres van de Nationale ombudsman is: Bezuidenhoutseweg 151, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.

Zekerheidshalve sturen wij u deze brief tevens per mail.

Hoogachtend,

 • De voorzitter van de Huurcommissie,
 • (…)

 

Misschien is het je opgevallen dat de Huurcommissie wel haar excuses aanbiedt omdat ze de map met bewijsmateriaal kwijt is geraakt maar het feit dat de map buiten de procedureregels van de Huurcommissie is ingebracht als bewijsmateriaal en dat de Huurcommissie met de inhoud van de map haar uitspraak heeft onderbouwd en daarmee de basis heeft gelegd voor ontruiming van de woning, daar wordt geen woord aan vuil gemaakt.

Op deze brief van de Huurcommissie heb ik verder niet gereageerd. De vorige woning moest ontruimd worden en de nieuwe woning bleek onbewoonbaar. Mijn focus lag op een gesprek daarover met de nieuwe verhuurder. Verder verjaren zaken bij de Huurcommissie. Dat is vooral heel gunstig voor de Huurcommissie. Op mijn blog verjaart er niets. Dus die brief wil ik hier alsnog behandelen.

Volgens de brief van de Huurcommissie was ik al die tijd telefonisch onbereikbaar. Dat is gelogen. Ik ben heel goed telefonisch bereikbaar en indien dat niet het geval is dan staat mijn voicemail aan. Het is zelfs zo dat ik in die periode de Huurcommissie zelf regelmatig heb gebeld om te vragen hoe ver ze waren met de afhandeling van mijn klacht. Ik maakte hen keer op keer duidelijk dat er een ontruiming dreigde en dat ik dat wilde voorkomen met een correctie van die uitspraak van de Huurcommissie. Ik wilde dat de Huurcommissie toegaf dat het bewijsmateriaal waarmee haar uitspraak was onderbouwd niet deugde en er zelfs niet was zodat daarmee de ontruiming kon worden voorkomen. De reactie van de Huurcommissie aan de telefoon was dat zij niet de belangen van de huurder behartigen.

Volgens de reactie van Huurcommissie op mijn klacht klaagde ik pas na 2 jaar over het bewijsmateriaal welke niet volgens de procedureregels van de Huurcommissie werd overlegd en klaagde ik pas na 2 jaar over gedragingen van de Huurcommissie. Ook dat klopt niet. Ik heb direct geklaagd over het feit dat de Huurcommissie zich niet aan haar eigen procedureregels heeft gehouden. Eerst aan de telefoon. Daarna via hun website. Van de klacht via hun website heb ik geen kopie ontvangen maar de Huurcommissie heeft er wel op gereageerd.

 

 • Deze brief ontving ik in maart 2017 van de Huurcommissie:
 • Geachte mevrouw (…),

Op 28 december 2016 ontvingen wij uw brief. Het gaat over de woonruimte op het adres (…) in Amsterdam.

In antwoord op uw brief moet ik u helaas mededelen dat de stukken waarom u heeft verzocht: te weten de door de gemachtigde ter zitting van 25 oktober 2016 overlegde bescheiden, helaas in het ongerede is geraakt. Wij hebben deze bescheiden niet meer kunnen traceren.

Ik bied u hiervoor mijn excuses aan.

Heeft u vragen?

Kijk op onze website: www.huurcommissie.nl. Of bel ons gratis telefoonnummer 0800 – 488 72 43. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Hoogachtend,

 • (…)
 • Hoofd afdeling Geschilbeslechting

 

Uit bovenstaande brief van de Huurcommissie blijkt dat ik niet pas na 2 jaar heb geklaagd over de werkwijze van de Huurcommissie. De zitting was in oktober 2016, de uitspraak was in november en in december hadden ze volgens hun eigen reactie mijn brief met de klacht ontvangen. De reactie van de Huurcommissie op mijn klacht biedt geen oplossingen. Dat zou wel zo moeten zijn aangezien de Huurcommissie hele belangrijke beslissingen neemt met verstrekkende gevolgen voor een huurder.

Ik heb na die uitspraak van de Huurcommissie overal aangeklopt voor herstel of recht en verder zelf geprobeerd om de fout van de Huurcommissie recht te zetten. Toen bleek dat recht niet bestaat en dat er geen regel bestaat om fouten van de Huurcommissie recht te zetten, leek het mij logisch om dat aan de Huurcommissie te laten weten zodat zij misschien zelf hun fout recht kunnen zetten. Maar het interesseert ze gewoon niet. De klachten-procedure van de Huurcommissie is er vooral voor de Huurcommissie zelf. Het biedt hen de mogelijkheid om hun straatje schoon te vegen.

 

 • Onderaan de uitspraak van de Huurcommissie staat deze tekst:
 • Volgens de wet worden de huurder en de verhuurder geacht overeengekomen te zijn wat in deze uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken na verzending van deze uitspraak een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht.
 • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen acht weken na de verzenddatum van deze uitspraak naar de rechter gaan.

 

Het lijkt door deze tekst onderaan de uitspraak van de Huurcommissie alsof je je zaak alsnog aan de kantonrechter kunt voorleggen maar dat blijkt dus niet te kunnen.

Volgens de reactie van de Huurcommissie op mijn klacht kun je je ook wenden tot de Nationale ombudsman. Die heb ik benaderd. De Nationale ombudsman heeft laten weten alleen klachten te behandelen m.b.t. gedragingen van de Huurcommissie. Als de Huurcommissie zich niet aan haar eigen procedureregels houdt dan doet de Nationale ombudsman daar helemaal niets mee. De Nationale ombudsman poeiert je gewoon weer af naar de Huurcommissie.

Uit deze hele geschiedenis is gebleken dat wanneer de Huurcommissie een fout maakt, door bijvoorbeeld haar eigen procedureregels niet na te leven, dat niemand die fout van de Huurcommissie daarna nog recht kan zetten. Ook de Huurcommissie zelf kan haar eigen fouten niet recht zetten. Ik geloof dan ook meteen dat de Huurcommissie, gelet op haar werkwijze, hele bergen met ernstige klachten heeft en dat zij die klachtenstroom niet binnen de door haar gestelde behandeltermijn kan afhandelen.

Achteraf gezien denk ik dat de Huurcommissie en Ymere zich geen raad meer wisten met de uitspraak van de Huurcommissie uit het jaar 2000. Het gevolg van die uitspraak was namelijk dat de huur pas weer verhoogd mocht worden nadat er werkzaamheden in de woning waren verricht door de verhuurder. Ook de jaarlijkse huurverhoging mocht pas weer in rekening gebracht worden nadat Ymere die werkzaamheden in de woning had uitgevoerd.

Op zich is er niets mis met zo’n uitspraak maar als de verhuurder vervolgens 16 jaar niets doet met deze uitspraak van de Huurcommissie en als de buurt waar de woning staat in die 16 jaar tijd ook nog eens veranderd van een achterbuurt in een hotspot, dan is het gevolg alom hele hoge huurprijzen voor woningen in De Pijp behalve voor mijn woning. Door slechts het verstrijken van de tijd werd ineens Ymere de benadeelde partij. Overal in De Pijp vestigden zich expats die abnormaal hoge huren betalen. Verder in De Pijp overal beleggers en pandjesbazen die van huurders en ondernemers af wilden om de huren te kunnen verhogen. Daar tegenover stond mijn huurprijs die niet eens meesteeg met de jaarlijkse huurverhoging.

Stel dat Ymere de dure werkzaamheden in de woning na vele jaren alsnog had uitgevoerd dan zou mijn huurprijs, in vergelijking met de andere huurprijzen in De Pijp, toch laag blijven want de huurprijzen in De Pijp waren voorheen heel laag omdat geen hond vroeger in De Pijp wilde wonen. Tel daarbij op dat mijn huurprijs ook nog eens was verlaagd door de Huurcommissie en vervolgens was er 16 jaar lang geen huurverhoging van kracht op mijn huurprijs. Ik denk -achteraf- dat de Huurcommissie en Ymere hadden besloten dat de enige manier om de huurprijs van mijn woning weer passend in de buurt te krijgen, was om mij het huis uit te zetten. De juiste huurprijs is veel belangrijker dan een mensenleven. Misschien dachten zij dat ik nooit uit die woning zou vertrekken maar ik wilde al een hele tijd verhuizen maar ik kon dankzij regelgeving ook geen kant op. Ik moest woonduur opbouwen voor een betere woning en woonduur bouw je op door niet te verhuizen.

Ik zocht al een andere huurwoning lang voordat Woningnet bestond. Voordat Woningnet er was, werden woningen aangeboden via Archipel en daarvóór via de Woonwerkkrant. Helaas had ik altijd te weinig woonduur om in De Pijp te blijven wonen. De Pijp is de enige buurt in Amsterdam die ik goed ken. Daarvoor woonde ik in Den-Haag. Ik wilde dus in De Pijp blijven wonen. Vond ook dat ik het recht had om daar te blijven wonen want ik woonde er al toen iedereen het nog een achterbuurt vond.

Toen ik ruim voldoende woonduur had opgebouwd voor een normale woning in De Pijp, kwamen er plotseling uit alle hoeken en gaten mensen met voorrang waardoor ik nog steeds geen woning kon vinden. Zelfs met 32 jaar woonduur -nota bene opgebouwd in De Pijp- kun je nog steeds geen normale woning in De Pijp vinden. Onder elke woning, die via Woningnet te huur wordt aangeboden, staat een hele lijst aan voorrangskandidaten. Zij mogen eerst beslissen of ze een aangeboden woning willen hebben. Alle leuke woningen in leuke wijken gaan naar voorrangskandidaten. De woningen die voorrangskandidaten niet willen, vormen het aanbod voor kandidaten die geen voorrang hebben. Het is een oneerlijke manier van woningen toewijzen. Het is discriminatie.

Tegenwoordig verschijnt er niet meer wekelijks maar dagelijks een nieuw aanbod van huurwoningen op Woningnet. Ook nu hebben elke dag voorrangskandidaten eerste keus. Het zou niemand schaden als 2 x in de week alle voorrangsregels zouden komen te vervallen. Mensen die ‘gewoon’ willen verhuizen naar een beter passende woning krijgen dan de kans om eindelijk te verhuizen. Ze laten een lege woning achter waar voorrangskandidaten misschien wel dringend behoefte aan hebben. Een maand voordat ik mijn huis uitgeflikkerd zou worden, kwam ik bij woningbezichtigingen voorrangskandidaten tegen wiens woning pas over een jaar zou worden gesloopt. Toch hadden zij voorrang om mij met mijn 32 jaar woningduur en een ontruimingsvonnis op zak.

Ik denk -achteraf- dat Ymere en de Huurcommissie de huisuitzetting zorgvuldig hebben geregisseerd. Ik hoefde alleen op de zitting bij de Huurcommissie te verschijnen. De Huurcommissie wilde vooral Ymere aan het woord laten op de zitting. Toen ik mijn mond toch opendeed en inhoudelijk meer zinnige informatie gaf dan Ymere, kwam er een medewerker van de Huurcommissie de zittingsruimte binnen lopen met de huurder voor de volgende zaak om aan mij duidelijk te maken dat ik kon optiefen (zie het item: derde uitspraak huurcommissie). Ik zocht er toen geen vuil spel achter. Ik vond het vooral super onbeschoft en ik vond de Huurcommissie ongeïnteresseerd. Ik dacht toen dat dat kwam omdat Ymere precies dezelfde herstelmelding deed als in het jaar 2010 (zie het item: tweede uitspraak Huurcommissie) en weer zonder bewijsmateriaal kwam. Ik had echter niet gerekend op bewijsmateriaal welke in strijd met de procedureregels van de Huurcommissie aan het eind van de zitting aan de Huurcommissie zou worden overhandigd.

In het kader van een geregisseerde huisuitzetting past ook het optreden van de advocaat die ik had ingeschakeld. In het item ‘de rechtspraak deel 3’ staat een uitspraak van de Raad van Discipline. Een klein deel van mijn klacht tegen de advocaat is gegrond verklaard. De advocaat had 2 bewijsstukken, die ik belangrijk vond, niet opgestuurd naar de rechtbank. Een van die twee bewijsstukken was een brief van Ymere. In die brief werden de werkzaamheden in de woning -na een asbestonderzoek- afgezegd door Ymere maar vervolgens ging diezelfde Ymere met een map vol bewijsmateriaal naar de Huurcommissie om te vragen of de huur verhoogd mocht worden omdat ik geen medewerking wilde verlenen aan de werkzaamheden. Dat de advocaat uitgerekend die brief niet naar de rechtbank stuurde, duidt er wat mij betreft op dat hij of wist dat mijn zaak niet behandeld zou worden op de zitting bij de rechtbank of dat hij wist dat hij zich niet zou inzetten voor mijn zaak. Achteraf gezien past ook het optreden van de rechtbank in een geregisseerde huisuitzetting (zie het item: rechtszaak 2). Pas op de 6e zitting zei de rechter dat ze mijn zaak niet mocht behandelen. Wat heeft die clown dan de eerste 5 zittingen gedaan?

Ik heb na de uitspraak van de Huurcommissie overal naar recht gezocht in de rechtsstaat Nederland. Ik heb het helaas niet kunnen vinden. Ik was ook nog van plan om Eigen Haard voor de rechter te slepen omdat iemand een sleutel van mijn huis heeft maar die zaak heb ik laten vallen. Van het Juridisch Loket heb ik gehoord dat de verhuurder niet verplicht is om de sloten van de woning te vervangen als een nieuwe huurder de woning betrekt. De verhuurder moet wel aan de vorige bewoner en alle gezinsleden alle sleutels terug vragen. Als de vorige bewoner of een gezinslid een sleutel aan iemand anders heeft gegeven dan heeft de nieuwe huurder gewoon pech. Er zijn geen juridische gronden om Eigen Haard daarop aan te spreken. Dus ook op dat gebied zijn er geen rechten voor de huurder.

Ondertussen word ik doodziek, zwaar depressief, knettergek, levensmoe, verdrietig, stapelgek, somber en diep ongelukkig van mijn huidige woning. Ik wil WEG! uit deze woning maar ik ben mijn woonduur ook kwijtgeraakt. Ik moet weer opnieuw woonduur opbouwen om uit deze situatie te komen. Dat lukt natuurlijk nooit. Ik weet niet eens hoe ik de dag moet doorkomen in mijn huidige woning. Ik weet echt niet hoe ik hier een leven moet opbouwen. Ik zie het gewoon niet. Ik dacht een lichtpuntje te zien omdat mijn woning onbewoonbaar is en van een buurman hoorde ik dat alle balken in zijn woning houtrot hebben. Van een buurvrouw hoorde ik dat een deel van het plafond van haar woning plotseling naar beneden was gevallen. Dat biedt hoop. Ik heb Eigen Haard gevraagd of en wanneer de woningen worden gesloopt of gerenoveerd. Heb ik geen antwoord op gekregen. Weg lichtpunt. Ik kijk nu iedere dag op Woningnet of ik daar een lichtpunt kan ontdekken. Ik reageer ook op woningen. Het is kansloos maar ik zoek toch elke dag. Ik weet niet wat ik anders moet doen om mezelf in leven te houden. Ik zal in een volgend item laten zien hoe kansloos je bent als je als huurder een betere, bewoonbare huurwoning zoekt.

Eerder had ik mijn woonduur aan Eigen Haard terug gevraagd want wat is je woonduur van 32 jaar waard als je er geen normale woning voor krijgt. Hoe kun je dan nog volhouden dat huurders rechten hebben. Mijn huidige huurwoning is in de basis rot. Aangetast door vocht, houtrot, schimmel en ongedierte. Geen schoonmaakmiddel, verf, vloerbedekking of wat dan ook kan daar verandering in brengen. Al het geld dat je aan de woning spendeert is weggegooid geld. Als huurders in dit land zo goed beschermd zouden zijn dan zou een dergelijke woning nooit op de verhuurmarkt te huur worden aangeboden. Het is een groot schandaal dat je als huurder door een dergelijke onbewoonbare woning je woonduur kwijtraakt. Maar verhuurders zijn wel heel goed beschermd.

 

 • Toen ik mijn woonduur terug vroeg aan Eigen Haard kreeg ik deze mail:
 • Geachte mevrouw (…),

Als reactie op uw vraag of u uw woonduur kan terugkrijgen, moeten wij u teleurstellen. U heeft een woning geaccepteerd en daarmee is uw oude woonduur vervallen. Daarnaast zien wij geen aanleiding om van deze regels af te wijken.

(…)

Met vriendelijke groet, 

 • (…)
 • Eigen Haard

 

Eerst had ik een woning met een gebrek. Als ik een andere woning wilde dan moest ik in die woning met een gebrek woonduur opbouwen. Dat heb ik gedaan en nu heb ik voor mijn opgebouwde woonduur van 32 jaar een woning gekregen die niet bewoonbaar is. Als ik een andere woning wil dan moet ik in deze woning woonduur opbouwen. Zo kom je natuurlijk nooit aan een normale woning. Ik ga opnieuw mijn woonduur aan Eigen Haard terug vragen. Ze zullen het afwijzen maar ik ga dan toch weer opnieuw mijn woonduur terug vragen. Dat blijf ik doen totdat ik mijn woonduur terug krijg.

2 gedachten aan “klachtafhandeling door Huurcommissie”

 1. Ik kan me er een goed beeld bijkrijgen zeg. Ik heb zelf ook een zaakje, natuurlijk verloren bij de Huurcommissie ondanks rapport dat er geuroverlast onderbuur een etage lager bij mij binnen komt via de koof. Wordt je gewoon weg gebonjourd en leest de HC geen eens de stukken/bewijzen en verklaringen en zijn zij het standaard gewoon met de Woningbouw vereniging eens. En kan ik weer met al die rotzooi weer naar de kantonrechter toe wat mij natuurlijk 4500 euro mag kosten omdat de HC niet leest.

 2. Heel goed herkenbaar dat de huurcommissie zich niet aan haar eigen handboek en haar eigen informatie op de website houdt. Het NIET toesturen van inspectierapporten aan partijen is schering en inslag. Het niet houden van hoorzittingen – hoewel tot op de dag van vandaag op haar website geplaatst – wordt met handen en voeten getreden. Het principe van hoor en wederhoor een basis rechtsregel wordt volledig geschonden. De huurcommissie is in mijn ogen en uit ervaring vooringenomen en bepaald niet onafhankelijk. De motivatieplicht wordt geschonden zoals door mij geconstateerd.

  Om uzelf veel tijd en ergernis te besparen is mijn advies om direct naar de rechter te stappen. Mijn ervaringen met de huurcommissie brengt mij tot de conclusie dat het kamerlid Omzigt dat zijn opmerkingen met betrekking tot overheidsinstanties ook toepasselijk is op de huurcommissie. Spreek de wens uit de organisatie en procedures bij de huurcommissie onderzocht worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.