contact met de deurwaarder

Misschien kijk je weleens naar het tv-programma “de deurwaarders: betalen of leeghalen” bij RTL5. In dat programma zie je deurwaarders in Nederland aan het werk. Eigenlijk brengen de programmamakers alleen de slotfase van het traject met een deurwaarder in beeld.

Je ziet in de tv-uitzending vaak de deurwaarder ten einde raad bij schuldenaars aanbellen. In het programma wordt de indruk gewekt dat de mensen bij wie de deurwaarder op bezoek gaat niet willen betalen en dat ze de deurwaarder vermijden waardoor de deurwaarder gedwongen is harde maatregelen tegen hen te treffen. Je ziet in het programma de deurwaarder ook geïnteresseerd en begripvol in gesprek met schuldenaren. De deurwaarder wordt door de makers neergezet als een soort rechtvaardige sociaal werker/maatschappelijk werker. De tv-kijker wordt gemanipuleerd om de deurwaarder sympathiek te vinden. Zelfs ik, denk bij elk dossier dat op tv behandeld wordt: waarom nemen die mensen in godsnaam geen contact op met die vriendelijke deurwaarder?! Terwijl ik uit ervaring weet dat die mensen geen contact met de deurwaarder opnemen omdat ze al heel lang –zonder succes- in gesprek met de deurwaarder zijn geweest. Dat ze alles hebben geprobeerd om tot een oplossing met de deurwaarder te komen. Je kunt aan een deurwaarder volledige inzage geven in jouw financiële situatie en dat onderbouwen met documenten en op basis daarvan de best mogelijke oplossing aanbieden. Die oplossing mag door de deurwaarder/zijn opdrachtgever worden afgewezen. Terwijl de deurwaarder wel zal blijven intimideren en dreigen met maatregelen. Een schuldenaar kan in dat geval alleen maar afwachten welke maatregel de deurwaarder tegen hem/haar zal nemen. Zal de deurwaarder de werkgever benaderen? Wordt er beslag gelegd op de inkomsten? Wordt de huisraad verkocht? In het programma bij RTL5 zie je alleen het eind van een lang drama, namelijk dat de deurwaarder bij de schuldenaren thuis komt, dat hij heel geduldig en geïnteresseerd hun verhaal aanhoort en uiteindelijk hele schappelijke regelingen treft met schuldenaren. Je krijgt te zien dat de deurwaarder begrip heeft voor de situatie waarin schuldenaren verkeren. De schuldenaren zijn daarom blij met de deurwaarder. Ze zijn blij dat ze eindelijk een regeling hebben met de schuldeiser. Dat is makkelijk scoren. De deurwaarder is de held van de show. Het programma is pure manipulatie. Het is propagandamateriaal bij de commerciëlen in plaats van bij de Nederlandse Propaganda Omroep. Dit programma zou zonder reclame (afleiding) hele zware kost zijn. Zonder reclame worden tv-kijkers niet afgeleid en gaan ze zich misschien wel zorgen maken over de leefbaarheid van onze samenleving waar gewone mensen moeite hebben om eerste levensbehoeften als bijvoorbeeld voedsel, water, wonen, zorg en recht te betalen.

In de media verschijnt elke keer het bericht dat Nederland steeds meer miljonairs telt. Sommige mensen denken dat je daaraan de welvaart in Nederland kunt afmeten maar de financiële taart in Nederland is niet groter geworden. De taart wordt gewoon nog ongelijker verdeeld dan voorheen. Steeds meer mensen moeten leven van de kruimels die zijn overgebleven nadat de taart is verdeeld. Op het broze bestaan van mensen die van kruimels leven wordt een heuse bedrijfstak gebouwd. Er wordt in Nederland veel geld verdiend aan mensen die van kruimels moeten leven. Al die mensen krijgen namelijk van alle kanten professionele hulp en begeleiding om hun kruimels te beheren. Er zijn schuldhulpinstanties. Er zijn deurwaarders. De schuldhulpinstanties schakelen –in Amsterdam- de Gemeente Kredietbank Amsterdam in voor een minnelijk traject. Ook de rechtbank verdient er geld mee. De schuldhulpinstanties zetten de rechtbank aan het werk voor het moratorium en de WSNP. De rechtbank schakelt weer een bewindvoerder in. Mensen die van kruimels leven zijn een pijler van onze economie geworden. We produceren bijna niets meer. Bijna alles wat wij nodig hebben wordt in het buitenland geproduceerd. Kennis verdwijnt. Dus houden we onze economie draaiend met het verdienen aan hulpverlening. De vraag om hulp wordt gecreëerd door gebrekkige regelgeving. De B.V. Nederland is een hulpinstantie geworden. We handelen ook internationaal in hulp. Kijk maar naar de asielprocedures. Die duren niet voor niets generaties lang. Dat is goed voor onze economie. We produceren nog wel wat goede producten maar dan eerder voor de export. Zelf importeren we bijvoorbeeld liever vlees dat niet geschikt is voor consumptie want dan kunnen onze hulptroepen weer aan het werk. Oké, ik dwaal helemaal af. Ik wil lezers van mijn blog laten zien hoe het gesprek met een deurwaarder verloopt voordat hij aan de deur komt om harde maatregelen te treffen.

Zelf zit ik nu ook in een situatie waarin ik geen contact meer heb met de deurwaarder. De deurwaarder heeft al mijn voorstellen voor een betalingsregeling of verhuisregeling afgewezen. Hij heeft acties tegen mij aangekondigd. Ik heb geen andere keus dan deze acties af te wachten. Ik zal eerst kort vertellen hoe de situatie zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld.

De openstaande rekening bij de deurwaarder bestond eerst uit een flinke huurverhoging met terugwerkende kracht welke Ymere d.m.v. fraude had geregeld bij de Huurcommissie. Deze fraude werd gelegaliseerd bij de rechtbank waardoor de openstaande rekening werd verhoogd met proceskosten. Vervolgens werd de rekening nog een keer verhoogd met proceskosten omdat ik werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van de ontruimingsprocedure. De huurverhoging en de proceskosten van het eerste proces heb ik inmiddels betaald. De openstaande rekening bestaat nu uit de proceskosten van het tweede proces en deze rekening wordt elke keer verhoogd als de deurwaarder acties tegen mij onderneemt om het vonnis uit te voeren zoals bijvoorbeeld het betekenen van het vonnis, aankondiging ontruiming etc.

Om een ontruiming te voorkomen moest ik mij aanmelden bij schuldhulp. Sinds de aanmelding bij schuldhulp is het probleem groter geworden omdat mijn roodstand bij de bank een probleem is voor schuldhulp. Ik heb er geen probleem mee en de bank ook niet, maar schuldhulp wel. De jaarafrekening van het energiebedrijf (is inmiddels betaald) werd ook maar meteen tot problematische schuld bestempeld en moest ook meegenomen worden in een schuldhulptraject. Daardoor kan ik de openstaande rekening bij Ymere niet sneller aflossen om op die manier een ontruiming te voorkomen. Als ik Ymere een hogere afbetaling per maand aanbied dan moet ik de bank ook een hoger bedrag per maand betalen. Als Ymere geen minnelijke regeling wil dan moet ik WSNP aanvragen om een ontruiming te voorkomen. Tijdens het WSNP-traject wordt het financiële probleem weer groter want ik moet dan ook het salaris van een bewindvoerder betalen. Verder in het schuldhulptraject komt een oplossing dus niet bepaald dichterbij. Van de schuldhulpinstantie heb ik begrepen dat er in het WSNP-traject vrijwel geen geld naar de schuldeisers gaat. Er wordt 3 jaar geld gespaard en vrijwel al het gespaarde geld gaat op aan het salaris van de bewindvoerder. Na 3 jaar WSNP worden alle schulden kwijtgescholden.

Het lijkt mij daarom zakelijk gezien in het voordeel van Ymere als zij toch een betalingsregeling accepteren. Ik heb hen daarom –nadat ik het moratorium had aangevraagd- op 18 december 2018 weer een betalingsregeling aangeboden via hun deurwaarder. In een mail heb ik uitgebreid mijn financiële situatie aan hen uitgelegd en gevraagd of zij akkoord gaan met dezelfde betalingsregeling als die ik aan het energiebedrijf en de bank had aangeboden. Ook had ik gevraagd of de maand opzegtermijn voor de huur kon komen te vervallen. Ik had namelijk een leuke woning gevonden op Woningnet. Ik had de woning nog niet bezichtigd maar op papier zag het er goed uit en ik was ook nog de voorlopige eerste kandidaat.

Op mijn voorstel voor een minnelijke betalingsregeling ontving ik op 18 december 2018 onderstaand bericht van de deurwaarder:

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat onze klant onder geen beding een regeling wil afspreken.

Wij hebben uw mail doorgestuurd naar Ymere ter beoordeling van uw andere vragen.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Een paar uur later ontving ik ook nog onderstaande reactie van de deurwaarder:

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat het voorstel alleen akkoord is wanneer u per direct de woning opzegt en u hoeft dan ook geen maand opzegtermijn aan te houden.

Graag ontvangen wij van u of u akkoord gaat en wanneer u dan de woning bezemschoon gaat opleveren.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

De volgende dag op 19 december 2018 ontving ik nog een reactie van de deurwaarder:

 • Geachte mevrouw (…),

Onze opdrachtgever wil geen regeling aangaan zolang u de woning bewoond. Zij willen meewerken aan een opzegging zonder opzegtermijn. Wanneer het moratoriumverzoek wordt afgewezen dienen wij de ontruiming in te plannen.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Ik nam vervolgens contact op  met Woningnet en de eigenaar van de nieuwe woning om te informeren hoe snel een verhuizing te realiseren is. Daarna stuurde ik op 19 december 2018 de volgende mail naar de deurwaarder.

 • Beste meneer (…),

Uw voorstel is niet realistisch. Als ik per direct de woning verlaat dan mag ik geen andere huurwoning zoeken via Woningnet.

Ik zal de woning bezemschoon opleveren zodra de nieuwe woning beschikbaar is. Op Woningnet staat de beschikbaarheidsdatum vrijwel altijd onder voorbehoud. Dus ik kan niet nu al met zekerheid een datum doorgeven.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op bovenstaand bericht van mij werd helemaal niet meer gereageerd door de deurwaarder.

Ymere wil dat ik de woning per direct opzeg zonder dat ik een andere woning heb omdat ze ervan verzekerd willen zijn dat ik ook niet meer in aanmerking kom voor een andere woning via Woningnet. Ik verlies namelijk mijn woonduur/inschrijftijd bij Woningnet als ik de huur opzeg. Je moet van Woningnet een lege woning achterlaten om in aanmerking te komen voor een andere woning via hen.

Voor Ymere is dit geen zakelijke aangelegenheid maar een persoonlijke, emotionele strijd. Daar heb ik nog niet over geschreven. Maar het is zo dat ik er door toeval achter ben gekomen dat Ymere min of meer een familiebedrijf is. Degene die opdracht had gegeven om een gat is het asbest in mijn woning te maken (zie item ‘het asbestonderzoek’) heet Vink van zijn achternaam. Toen ik het asbestrapport maar niet van hem kreeg, belde ik Ymere op en ik vroeg naar Vink. De medewerkster die ik aan de telefoon sprak, kwam er maar niet uit wie ik bedoelde want iedereen met een hoge functie bij Ymere schijnt Vink als achternaam te hebben. De medewerkster zocht waarschijnlijk in een smoelenboek naar Vink want ze vroeg of ik Vink wilde beschrijven. Ze vroeg hoe oud ik dacht dat hij was en welke kleur haar hij had etc. Na een paar dagen wist Ymere eindelijk om wie het ging en Ymere loog dat Vink niet meer bij hen werkte. Jaren later bleek dat Ymere had gelogen en ik kwam Vink tegen bij een rechtszaak (zie item ‘rechtszaak 1’). Ik heb Vink toen uitgemaakt voor o.a. hufter en psychopaat omdat hij mij asbestpuin had laten opruimen zonder dat ik dat wist en Vink hield 4 jaar het asbestrapport achter zodat ik ook niet te weten zou komen dat ik asbest had opgeruimd. Ymere dreigde destijds de woning te ontruimen als ik Vink nog een keer een psychopaat zou noemen want Ymere vindt dat een goede huurder dat niet hoort te doen. Voor Vink & Zonen is de huidige situatie een persoonlijke vete. De deurwaarder lijkt de strijd van Vink & Zonen voort te zetten met zijn reacties.

Er was dus geen belangstelling voor een betalingsregeling. Dat zou ook kunnen komen omdat schuldhulpverlener Albert een blanco cheque bij het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam had geregeld voor de deurwaarder (zie vorige item). Duidelijk was in elk geval dat Ymere wil dat ik verhuis.

Ik heb daarom op 26 december 2018 weer een mail naar de deurwaarder gestuurd. Dit keer met een voorstel voor een minnelijke regeling om te verhuizen. Ik heb mijn persoonlijke situatie uitgebreid uitgelegd. Mijn kansen op een woning via Woningnet besproken. Ik heb uitgelegd dat ik mij op dit moment financieel geen verhuizing kan veroorloven. Ik heb gevraagd of Ymere akkoord gaat met kwijtschelding van de schuld als ik verhuis en gevraagd of Ymere mijn verhuiskosten wilde vergoeden, want al zouden de Huurcommissie en de rechtbank hun uitspraken en vonnissen voorzien van een 24-karaats gouden randje, er is hier gewoon sprake van een gedwongen verhuizing om financiële, persoonlijke en emotionele redenen van de verhuurder en bij een gedwongen verhuizing horen de verhuiskosten vergoed te worden. Ook heb ik gevraagd of Ymere mij de tijd wilde geven tot het eind van het moratorium om een andere woning te vinden via Woningnet.

Op dat voorstel ontving ik op 28 december onderstaand bericht van de deurwaarder:

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat onze opdrachtgever niet akkoord gaat met uw voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Een minnelijke regeling om te verhuizen bleek dus niet bespreekbaar en dat is eigenlijk niet zo raar want het moratorium kon worden afgewezen en dan mag Ymere de woning ontruimen. Waarom zouden ze dan vóór de zitting met mij in gesprek gaan. Er zat niets anders op dan de zitting voor het moratorium af te wachten.

Eind januari was de zitting voor het moratorium. De deurwaarder vertelde aan de rechter dat Ymere per se wil dat ik WSNP aanvraag. De deurwaarder zei dat Ymere zich bewust is van alle consequenties van WSNP maar dat dat wel hun keuze is en dat ze alle gevolgen accepteren. Het moratorium werd toegewezen. Ik kreeg tot 20 mei 2019 de tijd om een minnelijke regeling te treffen.

Na de zitting bij de rechtbank kreeg ik bij Puurzuid een nieuwe schuldhulpverlener. Met haar had ik afgesproken dat ik aan Ymere toch een minnelijke regeling voor verhuizing zou voorstellen aangezien Ymere geen belangstelling lijkt te hebben voor een betaling maar alleen belangstelling heeft voor een lege woning. Ik heb daarom op 2 maart 2019 weer die minnelijke regeling om te verhuizen aan de deurwaarder voorgelegd en toen raakte ik met de deurwaarder in gesprek. De mailwisseling met de deurwaarder zal ik hieronder kopiëren en plakken zodat je inzicht krijgt in het contact met de deurwaarder en hoe dat contact verloopt.

 

Op 2 maart mail verzonden aan de deurwaarder

 • Beste meneer (…),

Op mijn eerdere voorstel voor een minnelijke regeling had u geschreven dat uw cliënt in eerste instantie geen betalingsregeling wil. Uw cliënt wil eerder dat ik de woning direct verlaat en dat u in afwachting bent van een afwijzing van het moratorium.

Het moratorium is toegewezen en aangezien uw cliënt liever wil dat ik de woning verlaat, wil ik aan uw cliënt vragen om mijn eerdere voorstel te heroverwegen. Met dit verschil dat ik opnieuw 6 maanden de tijd krijg om een andere woning te zoeken want vanwege afwijzing van het eerdere voorstel door uw cliënt heb ik geen andere woningen meer bekeken/gezocht. Bij een wettelijke regeling is een verhuizing namelijk uitgesloten.

Graag verneem ik van u of uw cliënt alsnog akkoord gaat. Indien uw cliënt niet akkoord gaat, zal ik WSNP aanvragen.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 4 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat onze opdrachtgever niet meewerkt aan een voorstel waarbij een gedeelte wordt kwijt gescholden.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 4 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Mijn voorstel ging niet over gedeeltelijke kwijtschelding. Mijn voorstel ging over de eis van uw opdrachtgever dat ik verhuis. Kunt u mijn voorstel aan uw opdrachtgever voorleggen?

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 4 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

Wellicht dat wij u niet goed begrijpen. Kunt u duidelijk aangeven wat uw voorstel precies is?

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 5 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Lijkt erop dat u mijn mails niet leest. Het voorstel heb ik u op 26 december 2018 toegestuurd en afgelopen zaterdag heb ik datzelfde voorstel met een wijziging aan u gemaild. Kunt u mijn mail van afgelopen zaterdag alstublieft lezen of doorsturen naar uw cliënt?

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 6 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven hebben wij antwoord gekregen van onze opdrachtgever dat zij niet meewerken aan uw voorstel.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 6 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Ik heb eerder een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling waarbij ik aan alle schuldeisers het gehele bedrag betaal. Uw cliënt is de enige schuldeiser die geen interesse heeft in deze regeling. Uw cliënt wilde liever dat ik per direct verhuis. Toen heb ik uw cliënt met een voorstel voor een verhuizing benaderd. Op mijn voorstel voor een minnelijke regeling om te verhuizen, reageert uw cliënt ineens ook negatief.

Op de zitting van het moratorium vertelde u namens uw cliënt dat er vanuit uw cliënt geen belangstelling is voor een minnelijke regeling met mij. De rechter heeft u erop gewezen dat ik WSNP kan aanvragen (en in dat traject gaat het opgespaarde geld op aan salaris voor de bewindvoerder). U zei daarop dat uw cliënt zich bewust is van alle gevolgen van WSNP en dat uw cliënt daarmee genoegen neemt. Aangezien uw cliënt helemaal niets heeft aan het WSNP-traject (geen verhuizing en geen geld) heb ik u toch weer benaderd met een minnelijke regeling. Daarop reageert u dat uw cliënt niet akkoord gaat met gedeeltelijke kwijtschelding terwijl uw cliënt eerder bij de rechtbank nog genoegen nam met volledige kwijtschelding. Inmiddels is alles wat uw cliënt aangaf te willen, al aan uw cliënt voorgesteld en vervolgens door uw cliënt afgewezen. Uw cliënt schijnt erg gehecht te zijn aan problemen met de huurder.

Het lijkt uw taak te zijn om problemen met de huurder in stand te houden en mij met één zin af te poeieren met welk voorstel ik ook kom. U reageert niet inhoudelijk. U komt niet zelf met een oplossing. U poeiert mij gewoon alleen met één zin af. Uw rol hoort dat van een onpartijdige deurwaarder te zijn. U zou uw cliënt kunnen aanmanen tot redelijkheid, professionaliteit en zakelijkheid. In het wettelijk traject ontvangt uw cliënt geen geld en ook de verhuizing is in het wettelijk traject niet haalbaar. Uw cliënt stuurt aan op het wettelijk traject maar geeft via u al aan daar ook geen genoegen mee te nemen. De andere schuldeisers zijn niet blij met deze achterlijkheid. Ik wil dat u uw cliënt aanmaant tot redelijkheid.

Indien het u deze week niet lukt om uw cliënt tot redelijkheid, professionaliteit en zakelijkheid aan te manen, zal ik de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders benaderen aangezien ik heb begrepen dat deurwaarders er zijn om ervoor te zorgen dat er een oplossing/regeling komt voor de schuld als schuldenaren niet mee willen werken. U heeft hier te maken met een huurder die elke mogelijke oplossing aanbiedt en u houdt de deur dicht voor inhoudelijk communicatie. Dat is onredelijk.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 7 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat u de situatie anders schept dan in het verleden is gebleken. Uw voorstel vanuit het oogpunt van de verhuizing vraagt u onze opdrachtgever een finale kwijting te geven. Daar was onze opdrachtgever akkoord mee onder voorwaarde dat u direct de woning zou verlaten. Dit kon of wilde u niet mee akkoord gaan waardoor onze opdrachtgever aan heeft gegeven geen finale kwijting te geven onder een andere voorwaarden. Het is het recht van onze opdrachtgever dat te weigeren. Wij als deurwaarder hebben een adviserende rol en een uitvoerende taak. Beiden punten zijn in deze zaak gehanteerd.

Onze opdrachtgever is duidelijk in haar eis en wij dienen deze te volgen. U geeft aan dat bij een WSNP onze opdrachtgever geen gelden ontvangt, maar ook dat is niet het geval. Alleen is dit minder dan bij een MSNP. Buiten bovenstaande moet blijken of er sprake zal zijn van een WSNP omdat onze opdrachtgever van mening is dat er voldoende argumenten zijn om het vonnis te executeren.

Tevens wijzen wij u er op dat het vonnis ontbinding en ontruiming niet onderhevig is aan een WSNP en onze opdrachtgever dat gedeelte van het vonnis mag uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 7 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

U heeft de feiten niet op een rij en u geeft daardoor een verkeerde voorstelling van zaken. U heeft op 18 december 2018 geëist dat ik de woning per direct ging verlaten. Dit schreef u nadat ik op 18 december 2018 had gevraagd of de maand opzegtermijn geschrapt kon worden.

Pas op 26 december heb ik u mijn voorstel voor een verhuizing toegestuurd. U heeft mij toen afgepoeierd met deze ene zin:

“In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat onze opdrachtgever niet akkoord gaat met uw voorwaarden”.

Nu pas zegt u dat uw cliënt toen akkoord was met volledige kwijtschelding van de schuld.

Uw mail heb ik doorgestuurd naar de schuldhulpverlener zodat ik daar met haar een inhoudelijk gesprek over kan hebben. Daar kom ik nog op terug.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 8 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven doen wij een kleine opsomming en verslag van onze kant uit,

Op 18 december 2018 doet u een voorstel die door onze opdrachtgever is afgewezen. Op 18 december 2018 doet onze opdrachtgever een tegenvoorstel waar u niet mee akkoord ging.

Op 27 december 2018 geeft u aan mee te willen werken aan het voorstel van uw klant onder uw eigen voorwaarden, deze voorwaarden zijn voor onze opdrachtgever alleen akkoord wanneer u per direct de woning zou verlaten. Ook dat was voor u onacceptabel.

Op 20 februari 2019 dient u een nieuw voorstel in, die ook door onze opdrachtgever is afgewezen. Het is onze opdrachtgever niet verplicht om een regeling met u te treffen. Zoals ook is besproken wil onze opdrachtgever het vonnis executeren en zal er niet worden meegewerkt aan een regeling of een voorstel tegen finale kwijting.

U heeft duidelijk aangegeven bereid te zijn te willen verhuizen, uw vraag om een verhuiskostenvergoeding wordt afgewezen. Mede ook dat de vloerbedekking niet door onze opdrachtgever is gelegd. Uw gestelde opzegtermijn is ook voor onze opdrachtgever niet acceptabel waardoor uw gehele voorstel is afgewezen.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

De inhoud van de bovenstaande mail van de deurwaarder klopt niet. Ik heb op 20 februari geen voorstel naar de deurwaarder gestuurd maar ik had besloten om de inhoud van dat bericht te negeren omdat ik de indruk kreeg dat ik werd afgeleid van het akkoord tegen finale kwijting waar ik niet over was geïnformeerd. Op mijn eerste 2 mails aan de deurwaarder na, waarin ik de deurwaarder inzicht heb gegeven in mijn financiële situatie en mijn persoonlijke situatie, heb ik de hele mailwisseling tussen mij en de deurwaarder hier gepubliceerd.

 

 

Op 8 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

U mag van mij uw kant van het verhaal vertellen maar mijn probleem met u is dat u heeft verzuimd hele belangrijke informatie aan mij mede te delen, namelijk dat uw cliënt bereid was de schuld in zijn geheel kwijt te schelden als ik was verhuisd.

In december had ik een woning gevonden welke voldeed aan al mijn eisen. Het was recent gerenoveerd waardoor ik geen hoge verhuiskosten zou hebben. Het was een leuke woning in een monumentaal pand tegen een redelijke huur, op een plek waar ik graag wil wonen (Kadijksplein) en ik was ook nog eens de eerste kandidaat. Ik kan dat aantonen via mijn account bij Woningnet.

Op mijn vraag aan u of de opzegtermijn geschrapt kon worden, heeft u mij afgepoeierd met één zin. U eiste dat ik direct ging verhuizen en dat was niet mogelijk. Omdat ik toch graag wilde verhuizen en een contract wilde aangaan met een andere verhuurder, heb ik u een voorstel doen toekomen over een minnelijke regeling om te verhuizen. Nu blijkt dat uw cliënt toen had gezegd dat de schuld zou komen te vervallen als ik zou verhuizen. Dat heeft u mij toen niet medegedeeld. U heeft mij ook toen afgepoeierd met één zin. Toen u op de zitting voor het moratorium ook nog aangaf helemaal geen minnelijke regeling te willen, heb ik de nieuwe woning afgezegd met als reden ‘persoonlijke omstandigheden’. Door uw buitengewoon onvriendelijke manier van communiceren en de agressieve aard van uw cliënt ontstond voor mij een onzekere situatie waardoor het niet zeker was of ik de verhuiskosten wel kon dragen. Achteraf blijkt dat de verhuizing mogelijk was als u maar de juiste informatie aan mij had gecommuniceerd.

U heeft mij geschaad door informatie achter te houden welke voor mij enorm belangrijk was en waardoor niet alleen mijn financiële problemen voorbij hadden kunnen zijn maar ook zou het contract met uw cliënt verleden tijd zijn.

Hoe gaat u mij compenseren voor de door u veroorzaakte schade?

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 9 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Ik wil u er ook graag op wijzen dat wat u thans aan mij communiceert ook feitelijk onjuist is. Nadat u op 18 december had geëist dat ik per direct de woning zou verlaten heeft uw cliënt mij op 19 december gemaild dat verhuizen zonder opzegtermijn niet mogelijk is. Uw cliënt heeft onderbouwd waarom dat niet kan. Blijkbaar heeft u ook toen niet dat gecommuniceerd wat uw cliënt wil.

Ik heb, nadat ik de mail van 19 december 2018 van uw cliënt had ontvangen, zowel u als uw cliënt gemaild en geschreven dat uw reacties tegenstrijdig aan elkaar zijn. Zowel u als uw cliënt heeft niet gereageerd op mijn bericht. U heeft het beiden aan mij overgelaten om daaruit mijn conclusies te trekken. En ik heb geconcludeerd dat u in opdracht van uw cliënt handelt en dus dat de informatie van uw cliënt juist is en dat direct verhuizen zoals u had geëist niet tot de mogelijkheden hoort. En dat verhuizen zonder opzegtermijn zoals ik had gevraagd ook niet tot de mogelijkheden behoort.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 12 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

Bijgaand treft u onze mail van 18 december 2018 waarin wij duidelijk aangeven dat u zonder opzegtermijn mag opzeggen.

Verder is het standpunt van onze opdrachtgever denken wij duidelijk. Wij zullen dan ook niet meer reageren op aantijgingen of verzoeken van uw kant met daarin een gedeeltelijke kwijt schelding.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 13 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

U probeert de problemen die door u veroorzaakt zijn te ontwijken door mij te verwijzen naar uw mail van 18 december. Uw opdrachtgever heeft mij op 19 december geschreven dat ik niet mag opzeggen zonder opzegtermijn. Dat is toch duidelijk een correctie op uw mail want deze informatie is als laatste aan mij gecommuniceerd door uw opdrachtgever.

Ook heeft u mij niet laten weten dat uw cliënt bereid was de schuld kwijt te schelden als ik zou verhuizen. Als u mij binnen 24 uur een mail kunt tonen waarop u deze informatie aan mij heeft gecommuniceerd dan laat ik deze zaak vallen. Indien u dat niet kan en verder niet wilt reageren dan zal ik mijn klacht per mail naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders mailen en stuur ik u een cc. Ook wil ik graag weten of u bent aangesloten bij de KBvG?

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 13 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat het schrijven van het klantcontact niet juist is geweest. Betreffende persoon is hier op gewezen door onze opdrachtgever.

Na de betreffende mail heeft u een nieuw voorstel voorgelegd die vervolgens door onze opdrachtgever is afgewezen.

Wij hebben u dus op 18 december correct geïnformeerd. U heeft vervolgens een mail gestuurd naar onze opdrachtgever die is beantwoord door iemand van het klantcontactcentrum wat foutief is geweest. Waar u overigens niets aan kan doen. Maar u stelt dat wij u niet hebben geïnformeerd terwijl we dat wel hebben gedaan.

Na 19 december 2018 heeft u een nieuw voorstel ingediend met daarin voorwaarden. Onze opdrachtgever wil niet meewerken aan die voorwaarden en wil geen regeling met u treffen. Ook deze informatie hebben wij u verstrekt.

Indien u het nodig acht om een klacht in te dienen kunnen wij daar niets aan doen. Wij hebben naar eer en geweten gehandeld en u altijd op de hoogte gebracht van de situatie.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 14 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

U heeft weer de feiten niet op een rij en u geeft wederom een verkeerde voorstelling van zaken.

Ik had geen mail naar klantcontact/uw opdrachtgever gestuurd. U heeft mij op 18 december zelf geschreven dat u mijn mail doorstuurt naar uw opdrachtgever en uw opdrachtgever heeft vervolgens de informatie die u had verstrekt tegengesproken.

U zegt nu dat het antwoord van uw opdrachtgever fout was maar op mijn mail dat u beide tegenstrijdige berichten naar mij stuurt, heeft u nooit gereageerd. Uw opdrachtgever ook niet. U zegt nu -maanden later- dat uw opdrachtgever verkeerde informatie aan mij gaf. Daar heb ik niets aan.

Op 26 december heb ik u een minnelijke voorstel voor een verhuizing toegestuurd. U heeft dat voorstel op 28 december afgewezen. Pas op 7 maart 2019 schreef u aan mij dat uw opdrachtgever de schuld zou kwijtschelden als ik zou verhuizen. Dat was onderdeel van mijn minnelijke voorstel om te verhuizen.

Er is heel wat mis met uw manier van communiceren en uw manier van handelen. U heeft er financieel voordeel bij om niet de juiste informatie aan mij door te geven.

Ik stuur u zometeen een cc van mijn klacht aan de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 14 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

Wij hebben uw mail d.d. 18 december 2018 om 4.52 uur naar het Ymere klantenservice met daarop het antwoord van mevrouw el Yousfi van de klantenservice op woensdag 19 december 2018 15.47 uur doorgestuurd gekregen. Dat u aangeeft dat u geen contact of mail hebt gestuurd met de klantenservice begrijpen wij niet.

U heeft op 20 december 2018 om 2.20 uur opnieuw gereageerd naar de klantenservice waarin u een opsomming maakt wat wij met u hebben besproken op 18 december 2018. Daarin geeft u aan:

“Ik denk dat er 2 communicatielijnen door elkaar lopen. De deurwaarder had –na overleg met Ymere- geschreven dat verhuizen zonder opzegtermijn mogelijk is maar dat er geen betalingsregeling mogelijk is zolang ik in de woning woon. U zegt juist een betalingsregeling te willen onderzoeken maar dat verhuizen zonder maand opzegtermijn niet mogelijk is”.

Bovenstaande tekst hebben wij gekopieerd uit uw mail aan de klantenservice d.d. 20 december 2018.

Wanneer u een klacht indient zal die worden behandeld en reageren wij op de klacht. Wij staken verdere communicatie op dit gebied omdat wij het niet met elkaar eens kunnen worden.

Wij houden het dossier aan gedurende het moratorium waarna wij instructies zullen ontvangen van onze opdrachtgever.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 14 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Ik had inderdaad gereageerd op het bericht van Ymere maar ik had hen niet zelf benaderd. Zij schreven mij nadat u mijn mail naar hen had gestuurd ter beoordeling. Uw cliënt heeft toen onderbouwd waarom het laten vervallen van de maand opzegtermijn niet mogelijk is.

U gebruikt elke mogelijkheid die u kunt vinden om het probleem dat u heeft veroorzaakt te ontwijken. U heeft mij namelijk niet geïnformeerd dat uw cliënt bereid was de schuld in zijn geheel kwijt te schelden als ik was verhuisd. Kwijtschelding bij verhuizing was onderdeel van mijn voorstel voor een minnelijke regeling. U heeft mij afgepoeierd met deze ene zin:

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat onze opdrachtgever niet akkoord gaat met uw voorwaarden.

Terwijl uw cliënt -naar nu blijkt- wel akkoord is gegaan met een deel van mijn voorstel.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft mij gemaild dat zij u niet kunnen aanmanen om inhoudelijk met mij te communiceren maar wel dat ik een klacht kan indienen.

Ik ga u nog een kans geven om de zaak op te helderen:

U heeft mij niet laten weten dat uw cliënt bereid was de schuld kwijt te schelden als ik zou verhuizen. Ik geef u nogmaals de gelegenheid om mij het bericht toe te sturen dat u mij wel heeft geïnformeerd dat u cliënt bereid was de schuld kwijt te schelden als ik zou verhuizen. Indien u dat niet kunt aantonen dat zit u toch echt heel fout en zal ik een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Ik verzoek u vriendelijk geen andere zaken erbij te halen. Het gaat mij slechts om het bericht dat u mij heeft geïnformeerd over het akkoord tegen finale kwijting als ik zou verhuizen.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 18 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

U haalt zaken door elkaar. U deed een voorstel tegen finale kwijting (een deel van de schuld). Onze klant is akkoord gegaan met uw voorstel onder voorwaarde dat u direct zou verhuizen. Dat wilde u niet. Dus ze hebben niet aangeboden om alles kwijt te schelden en dat heeft ook niet in mijn communicatie gestaan. Ik heb aangegeven dat zij met uw voorstel tegen finale kwijting akkoord wilde gaan wanneer u direct zou verhuizen.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 18 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

U heeft wederom de feiten niet op een rij. Ik ga het u nog een keer uitleggen.

Mijn eerste voorstel van 18 december 2018 betrof een betalingsregeling. Ik heb toen niet om kwijtschelding van de schuld gevraagd. U heeft daarop gereageerd dat een regeling niet mogelijk was zolang ik de woning bewoon. Ik heb in dat voorstel ook gevraagd of bij een eventuele verhuizing de opzegtermijn van een maand kon komen te vervallen. U schreef dat dat akkoord was als ik de woning direct zou opzeggen. Uw cliënt heeft de volgende dag ook zelf gereageerd en gezegd dat de opzegtermijn van een maand niet kan komen te vervallen.

Op 26 december 2018 heb ik u een tweede voorstel (minnelijke regeling bij verhuizing) gestuurd en o.a. gevraagd om kwijtschelding van de schuld. U heeft mij toen afgepoeierd terwijl u nu zegt dat uw cliënt bereid was de gehele schuld kwijt te schelden als ik was verhuisd. U heeft deze informatie toen gewoon niet aan mij gecommuniceerd.

U haalt nu zelf uw eigen reacties door elkaar. Nu zegt u dat u op het tweede voorstel heeft gereageerd met uw eis dat ik direct de woning zou opzeggen terwijl dat uw reactie was op het eerste voorstel. Op het tweede voorstel heeft u alleen gereageerd dat uw cliënt niet akkoord was met mijn voorwaarden. Pas op 7 maart 2019 heeft u geschreven dat uw cliënt bereid was de schuld kwijt te schelden als ik was verhuisd.

U schrijft vandaag ook weer dat uw cliënt op mijn voorstel voor finale kwijting bij verhuizing akkoord is gegaan. Ik wil -nog steeds- graag van u het bericht zien waarin u deze informatie aan mij heeft gecommuniceerd nadat ik u het tweede voorstel had toegestuurd.

Ik vraag dus nog steeds hetzelfde aan u. U kunt ook gewoon erkennen dat u mij niet heeft geïnformeerd en dat u elke keer uw reactie op mijn eerste voorstel aanhaalt.

Indien u op deze manier blijft draaien om uw gelijk te halen in plaats van een oplossing te bedenken voor de door u veroorzaakte problemen, zal ik toch echt een klacht tegen u moeten indienen. Ik geef u wederom de kans om zaken op te helderen of recht te zetten.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 22 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Ik heb niets meer van u vernomen.

Ik heb diverse keren aan u gevraagd of u mij het bericht -of desnoods een kopie daarvan- kunt toesturen waaruit blijkt dat u mij had geïnformeerd dat uw cliënt bereid was de openstaande schuld kwijt te schelden als ik zou verhuizen. Ik heb niets van u vernomen. Indien u dit bewijs uiterlijk maandag niet kunt overleggen dan gaat mijn klacht naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en stuur ik ook aan u een kopie van mijn klacht.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 25 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

Het klopt dat wij niet hebben gereageerd.

Wij hebben u voldoende geïnformeerd. Diverse malen hebben wij over en weer gemaild. De mails hebben allemaal dezelfde strekking, wij gaan niet in herhaling vallen. Daarom het besluit zoals eerder aangegeven dat wij niet meer reageren.

Wanneer het voor u niet voldoende is dan moet u doen wat u vindt dat u moet doen.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 25 maart nog een mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

Bij het nakijken van uw voorstel d.d. 18 december 2018 is onze opdrachtgever er vanuit gegaan dat u naast uw voorstel van € 50.00 per maand ook een MSNP (voorstel tegen finale kwijting) traject zou starten. Dit betekent overigens niet dat een schuldeiser alle schulden kwijt scheld. Dat is afhankelijk van het voorstel. U stelt dit overigens niet geheel in uw voorstel, sterker nog u geeft aan dat u andere schuldeisers niet wil benadelen omdat er een conflict loopt met Ymere.

Onze opdrachtgever gaf aan akkoord te gaan met uw voorstel wanneer u de woning per direct zou verlaten zonder opzegtermijn, zoals u ook in uw mail heeft gevraagd.

Nogmaals onze opdrachtgever ging er vanuit dat u een MSNP traject zou starten. Omdat onduidelijk is hoeveel een voorstel tegen finale kwijting wordt in een MSNP traject kunnen wij u niet aangeven dat onze klant akkoord gaat met een voorstel tegen finale kwijting. Dit verloopt via het GKA.

U gaf aan niet akkoord te gaan met de eis van onze opdrachtgever waardoor we in een patstelling kwamen.

Bijgaand sturen wij u alle mails hierover.

Wij hopen dat u met dit bericht meer duidelijkheid heeft. Wanneer u dat andermaal niet heeft, kunnen wij u niet meer duidelijkheid bieden.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Op 26 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

U heeft een communicatieprobleem. U schrijft elke keer dat uw opdrachtgever ergens van uit is gegaan …  etc. U vult mijn eerste voorstel voor een minnelijke regeling aan met diverse aannames van u of uw opdrachtgever. U en uw opdrachtgevers hoeven geen aannames te doen. Indien iets niet helder is voor u of uw opdrachtgever dan had u gewoon kunnen vragen of uw aannames juist zijn.

Verder heeft u mij niet geïnformeerd dat uw opdrachtgever de schuld zou kwijtschelden als ik was verhuisd. Ik heb u al zo vaak gevraagd of u dat bericht of een kopie daarvan wilt overleggen maar u bent van mening dat u dat bericht of een kopie daarvan al heeft overlegd. Dit is een achterlijke manier van communiceren.

Over uw gebrekkige manier van communiceren zal ik een klacht indienen. Ik zal u morgen een kopie sturen van mijn klacht.

Met vriendelijke groet,

 • mevrouw (…)

 

Op 26 maart nog een mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Uw mail van 7 maart heb ik overlegd aan de schuldhulpinstantie. U schreef dit:

“Tevens wijzen wij u er op dat het vonnis ontbinding en ontruiming niet onderhevig is aan een WSNP en onze opdrachtgever dat gedeelte van het vonnis mag uitvoeren”.

Ik wil graag weten wat u daar precies mee bedoeld want volgens de schuldhulpinstantie klopt uw informatie niet. Indien uw informatie inderdaad niet klopt zal ik ook dit meenemen in mijn klacht.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 27 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

In antwoord op uw schrijven delen wij u mee, dat gedurende een aanvraag van WSNP of MSNP, wij conform de wet het vonnis mogen executeren. Na een uitspraak WSNP is dat niet meer mogelijk. Wellicht dat uw schuldhulp dat bedoelt. Wanneer u van mening bent dat dit niet het geval is, ontvangen wij graag op basis van welke wetartikel executie van een vonnis gedurende een aanvraag MSNP niet mogelijk is.

U geeft opnieuw aan dat onze opdrachtgever bereid was om de schuld in het geheel kwijt te schelden. Dit is een foutieve interpretatie van u. Onze opdrachtgever was bereid om mee te gaan in een MSNP traject wanneer u direct zou verhuizen. Helaas zijn wij niet in staat geweest u dit voldoende duidelijk te maken.

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek op ons kantoor, waarbij wij uw vragen kunnen bespreken en het standpunt van onze opdrachtgever nog duidelijker kunnen maken. Desgewenst kan mijn leidinggevende aanwezig zijn bij het gesprek. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag open. Onze kantoortijden zijn 9.00 uur tot 17.00 uur.

Graag ontvangen wij van u een voorstel voor een afspraak op ons kantoor.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Wat de deurwaarder in bovenstaande mail voorstelt –de uitnodiging- is weer de geijkte werkwijze van Ymere om verwarring te scheppen in het dossier. De deurwaarder komt er niet meer uit want het is gewoon duidelijk dat hij vóór 7 maart 2019 niets heeft geschreven over een akkoord tegen finale kwijting. Daarom wil hij verwarring zaaien d.m.v. een persoonlijk gesprek met zijn leidinggevende als getuige zodat hij sterker staat.

 

Op 27 maart mail door mij verzonden

 • Beste meneer (…),

Het lijkt mij niet verstandig om een persoonlijk gesprek met u te voeren. Als zwart op wit communicatie al zoveel misverstanden veroorzaakt dan vrees ik de chaos die er zal ontstaan na een persoonlijk gesprek. Bovendien merk ik dat u probeert mij te intimideren zodat ik uw standpunten accepteer.

U heeft op 7 maart zelf geschreven dat uw opdrachtgever bereid was een finale kwijting te geven als ik was verhuisd. Als u mij het bericht kunt aantonen waarin u deze informatie aan mij heeft gecommuniceerd toen ik u mijn voorstel voor een verhuizing toestuurde dan is de zaak toch rond? Ik begrijp uw probleem niet.

Op 25 maart schreef u dat uw opdrachtgever mijn voorstel van 18 december om het bedrag in termijnen af te betalen heeft ‘gelezen’ als een voorstel om kwijtschelding. Ik vraag nergens in dat voorstel om kwijtschelding dus is er geen reden om aan te nemen dat ik kwijtschelding wil. Het voorstel van 18 december was een voorstel om d.m.v. een betalingsregeling het gehele bedrag aan alle schuldeisers volledig te betalen. Aangezien sinds 25 maart blijkt dat u dat bericht niet heeft begrepen zal ik u nog een keer een betalingsvoorstel voorleggen.

Met hulp van een familielid is het mogelijk om het openstaande bedrag bij u in zijn geheel af te lossen met 150,- euro per maand. Ik verneem graag  uiterlijk vrijdag of u met dat voorstel akkoord gaat.

Uw mail stuur ik voor wat betreft de verdere inhoud door naar de schuldhulpinstantie.

Met vriendelijke groet,

 • Mevrouw (…)

 

Op 27 maart mail ontvangen van de deurwaarder

 • Geachte mevrouw (…),

Helaas gaat u niet in op ons aanbod om dit dossier te bespreken.

Uw voorstel is afgewezen omdat onze opdrachtgever wil dat wij het vonnis executeren wanneer u niet vrijwillig de woning opzegt. Wanneer u per direct de woning opzegt en oplevert zijn wij bereid om de achterstand middels een regeling te laten inlopen. Ymere houdt de moratoriumtijd aan en geeft vervolgens opdracht om het vonnis te executeren.

Bovenstaande is niet als intimiderend bedoelt, maar als informatie.

Met vriendelijke groet,

 • (…)

 

Door de laatste reacties van de deurwaarder is ook meteen duidelijk geworden waarom Ymere al die tijd per se wil dat ik WSNP aanvraag. Het is namelijk zo dat onze sociale verhuurder de woning wil ontruimen als de aanvraag voor WSNP in behandeling is. Ontruimen is tijdens de behandeling van de aanvraag niet verboden. Het moratorium loopt af op 20 mei en daarna moet ik WSNP aanvragen. Dat heb ik al gedaan maar de zitting is in juni. Na 20 mei mag de deurwaarder de woning dus ontruimen en begint het gezeik weer van voor af aan. Mijn taak is dan weer om overal om hulp te bedelen zodat ik niet dakloos wordt.

Op 30 maart heb ik bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders een klacht tegen de deurwaarder ingediend omdat hij gewoon niet kan aantonen dat hij mij vóór 7 maart heeft geïnformeerd over een akkoord tegen finale kwijting als ik zou zijn verhuisd. Terwijl hij op 7 maart beweert dat ik dat voorstel heb afgewezen.

Van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders ontving ik als reactie op mijn klacht een rekening van €50,- of ik die maar even wilde betalen. Ik betaal deze rekening uit principe niet want €50,- per klacht is niet bepaald een prikkel om een foute werkwijze te verbeteren, integendeel. Daarbij komt dat deurwaarders per definitie fout zijn want ze worden op de samenleving losgelaten met de belofte dat het onpartijdige figuren zijn. Dat is bedrog want je kunt niet onpartijdig zijn als één van de twee betrokken partijen je huur/hypotheek betaald. Waarschijnlijk regent het daarom klachten bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en iemand heeft blijkbaar bedacht dat de drempel om een klacht in te dienen verhoogd moet worden. Mensen met een dossier bij een deurwaarder kunnen geen €50,- per klacht missen.

Door een eerdere ervaring met de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders weet ik ook dat ze dat bedrag niet waard zijn. Het zijn geen rotzakken maar ik ben gewoon niet onder de indruk van hun optreden. Ik had een klacht ingediend tegen een andere deurwaarder van Ymere (Van der Hoeden Mulder). Deze klacht had ik in 2016 naar de Kamer gestuurd, toen kon je zonder kosten een klacht opsturen. Die klacht werd door de Kamer ongegrond verklaard. Terwijl ik jaren werd geterroriseerd door Ymere en hun deurwaarder en deze terreur hield direct op nadat ik een klacht had ingediend bij de Kamer. Dus er was weldegelijk wat aan de hand. De deurwaarder sloot na jaren eindelijk het dossier want ik had juist geld tegoed van Ymere en Ymere betaalde mij eindelijk al het teveel betaalde huur terug. Maar volgens de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders was mijn klacht tegen de deurwaarder ongegrond en had Ymere alles alleen gedaan. De reden dat ik nu toch weer een klacht naar de Kamer heb gestuurd is omdat zij menen het aanspreekpunt te zijn voor klachten over deurwaarders en de huidige deurwaarder van Ymere (Geerlings en Hofstede) heeft mij aantoonbaar niet geïnformeerd over een akkoord tegen finale kwijting. 

Eén gedachte over “contact met de deurwaarder”

 1. Ik heb een groot probleem met GGN. Er is een huurschuld uit 2014. Anno 2020, in november stelde ik een finale kwijting voor. Gerechtsdeurwaarder ging accoord, prima ik vroeg om een vso. GGN deurwaarders wilde niet. Ik moest betalen en mij tevreden stellen met een mailtje na betaling van finale kwijting. Ik weigerde, vervolgens werd er loonbeslag gelegd na 6,5 na vonnis.

  Nu gaat GGN weer accoord met een finale kwijting maar zegt dat opdrachtgever niet meer wilt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.