feiten en informatie over corona

Vroegâh keek ik weleens een hele avond televisie en dat vond ik nog gezellig ook. Tegenwoordig vraag ik mij af wat die televisie in mijn huis doet. Ik wil bijna elke dag wel mijn televisie uit het raam gooien maar dan komt het in de tuin van de benedenburen terecht en zij zullen dat misschien opvatten als een oorlogsverklaring van mijn kant want ik sta niet op goede voet met hen. Dus de televisie staat nog altijd op zijn plek. Elke keer als ik de televisie aanzet dan gaat het over corona. Altijd dezelfde hysterische angst over een pandemie.

Elke keer Mark Rutte en zijn entourage op televisie. Iemand heeft verteld welke kleren hij aan moet trekken. Iemand heeft zijn tekst geschreven. Iemand heeft verteld hoe hij zijn tekst moet voorlezen, welke toon hij daarbij moet gebruiken, hoe hij daarbij moet kijken, hoe hij moet zitten, hoe hij zijn handen moet vouwen en welke gebaren hij moet maken. Vervolgens moet ik naar de Mark Rutte show kijken. Ik kan er niet meer tegen.

Later op de avond gaan de talkshows vertellen hoe fantastisch Mark Rutte is. Hoe geweldig hij het weer heeft gedaan en wat een geweldige vent het is. De actualiteitenprogramma’s doen er nog een schep bovenop. Er verschijnen de hele avond door en in allerlei programma’s deskundigen om het verhaal van Mark Rutte te bevestigen en te onderbouwen. Ik kan het niet meer aanzien.

Elke avond wordt deze conclusie getrokken: alleen door vaccinatie kunnen we uit de coronacrisis komen. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander. Wie daar vraagtekens bij zet is een wappie. Elke dag flinke druk via de televisie om je te laten vaccineren. Iedereen wil dat jij je laat vaccineren omdat zij dat belangrijk vinden. Maar wáár zijn de feiten en wáár is al die informatie op basis waarvan de gemiddelde Nederlander kan beoordelen of hij/zij zich wel wil laten vaccineren?

Het ene uiterste -de overheid- schreeuwt elke dag op televisie: Mensen paniek! Er is een virus! We gaan dood! Maar er is een vaccin! Het andere uiterste -de complotters- schrijven elke dag op internet: Bullshit! Er zit grafeenoxide in het vaccin! Grafeenoxide wordt schadelijk gemaakt voor mensen door de frequentieband uitgezonden in de emissiebandbreedtes van 5G!

Dat laatste leek mij héél-héél-héél ver gezocht maar na klein onderzoek op internet bleek dat het volledig onderbouwd kan worden. Ik zal daar een andere keer uitgebreider op ingaan omdat ik mij kan voorstellen dat de meeste mensen het nu niet kunnen volgen. Eerst wil ik iedereen voorzien van goede basisinformatie over corona en het vaccin.

Hoe moet je als normale burger over corona in gesprek gaan met elkaar, met werkgevers, op scholen, bij huisartsen e.d. terwijl je geen feitelijke informatie krijgt over corona? Als je onwetend wordt gehouden, kan iedereen je intimideren met: de overheid zegt dit en maatregel dat. Gevolgd door: jij moet dit en jij moet dat. Je wordt onwetend gehouden over corona dus je weet niet hoe je daar inhoudelijk op moet reageren. Rest niets anders dan braaf gehoorzamen.

Tussen de eerder genoemde 2 uitersten (overheid en complotters) zit gelukkig een middenweg. Er zijn deskundigen met naastenliefde en verantwoordelijkheidsgevoel. Ze vinden het belangrijk om de kennis die zij hebben te delen met anderen zodat anderen goed worden geïnformeerd. Ik denk dat deze deskundigen geen ruimte krijgen op televisie want ik zie ze nooit op de televisie. Ze doen niet mee aan het opbouwen van de spanning om mensen angst aan te jagen zodat ze zich laten vaccineren. Ze zorgen juist voor kalmte. Het vervelende is wel dat je hun informatie vindt op internet tussen die miljoenen filmpjes o.a. op YouTube.

Er zou eigenlijk een extra medium moeten komen waar je direct filmpjes kunt vinden die je goed informeren over corona zodat je daarna weer verder kunt met waar je mee bezig was. Het goede nieuws is: hier is dat medium. In dit item ga ik elke keer een film posten waarvan ik denk dat het belangrijke informatie voor iedereen bevat over corona. Dit item wordt dus elke keer geüpdatet als ik goede informatie tegen kom. Vandaag ga ik 2 filmpjes posten. In nauwelijks 2 uur krijg je daarmee meer relevante informatie over corona te horen dan in de afgelopen 1.5 jaar via de televisie. Doe er je voordeel mee.

 • Film 1
 • Afkomstig van: FreeChoice TV
 • Titel: Als die prik erin zit, dan kan die er niet meer uit. College over gezondheid.
 • Drs. Nick van Ruiten legt eenvoudig maar duidelijk uit wat het coronavaccin is. Dat het coronavaccin eigenlijk geen vaccin is maar gentherapie. Dat het vaccin voorwaardelijk en tijdelijk is goedgekeurd en dat vaccineren tegen corona eigenlijk een experiment is.

 

 

 • Film 2
 • Afkomstig van: De Nieuwe Wereld
 • Titel: We hebben de verkeerde verwachtingen van vaccinatie: een gesprek met Theo Schetters.
 • Immunoloog en vaccinatie-expert Theo Schetters in gesprek met filosoof Ad Verbrugge. Theo Schetters vertelt onder andere waarom je je niet hoeft te vaccineren voor een ander en waarom fabrikanten het middel tegen corona graag als een vaccin willen kwalificeren en hoe ze het er als vaccin doorheen hebben gekregen bij de autoriteiten terwijl het eigenlijk een genetisch medicijn is. Het I-woord (Ivermectine) valt ook.

 

 

 • Update 8 augustus 2021

Ik ben op internet het verhaal tegengekomen van Arno van Kessel. Hij is advocaat. Zijn verhaal staat op video maar ik hoor overal geluiden van mensen die het geluid slecht vinden en bovendien vinden dat de video te lang duurt. Dit is een samenvatting van zijn verhaal. Arno van Kessel vertelt dat de Stichting Artsen voor Waarheid bij hem aanklopten omdat ze geen advocaat konden vinden die bereid was om hen bij te staan voor onderstaande zaak.

 • Dit staat op https://www.artsenvoorwaarheid.nl/
 • “Naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar het ontstaan van Covid-19 is onderstaande documentatie opgesteld. Uit dit onderzoek is duidelijk en onderbouwd gebleken, dat Covid-19 een project is waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Op grond daarvan heeft de stichting Artsen voor Waarheid aan het onderzoeksteam opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland, zijnde Rutte cs. op te stellen. Alle feiten zijn getoetst aan de waarheid.”

Uit de feiten blijkt o.a. dat vaccineren met het Covid-19 serum een experiment is dat loopt tot 1 januari 2024. Volgens het verhaal van Arno van Kessel staat dat ook in de bijsluiter van het serum. RIVM en GGD laten de bijsluiter niet zien. Er is sprake van een medisch experiment zonder dat er aan de mensen wordt gezegd dat er sprake is van een medisch experiment en zonder dat er aan hen wordt gevraagd of ze daaraan willen meedoen. Dat is in strijd met de Code van Neurenberg. In deze code staat dat geen mens verplicht kan worden gesteld om aan een medisch experiment mee te doen en indien er sprake is van een medisch experiment dan dient daar toestemming voor gevraagd te worden aan degene die wordt benaderd voor het experiment.

Advocaat Arno van Kessel vertelt dat hij eigenlijk is gespecialiseerd in ondernemingsrecht maar hij wilde Artsen voor Waarheid wel helpen omdat zij geen advocaat konden vinden die hen wilde bijstaan. Hij vertelt dat hij zelf eerder ook al wat twijfels had over het coronaverhaal. Hij vertelt dat hij zich vanwege zijn beroep elke keer moet bijscholen. In februari 2020 kwam de overheid voor het eerst met het coronaverhaal naar buiten en in mei 2020 moest hij de cursus corona spoedwet doen. Hij weet hoe lang ambtenaren erover doen om een wet te schrijven en daarom vroeg hij aan zijn leraar wanneer de ambtenaren waren begonnen met het schrijven van de corona spoedwet. De professor zei dat ambtenaren in het eerste kwartaal van 2019 al waren begonnen met het schrijven van de corona spoedwet.

De advocaat vertelt dat hij de patentenrechten van het Sars-Cov2 virus heeft doorgenomen en er verder onderzoek naar heeft gedaan. Volgens hem blijkt daaruit dat het virus in een reageerbuis is gemaakt. De patentrechten bestaan volgens hem uit diverse patenten en één van de uitvinders van een belangrijk patent schijnt Ab Osterhaus te zijn. Inderdaad, degene die elke avond op televisie komt vertellen hoe verschrikkelijk het allemaal is.

De advocaat heeft samen met een team professoren onderzoek gedaan naar het coronavirus. Uit dat onderzoek is gebleken dat Covid-19 geen ziekte is maar een project dat is gestart in het jaar 2015. COVID staat voor Certificate Of Vaccination ID welke is gekoppeld aan een project van Bill Gates met de naam ID 2020. Het gaat om een ID òp je lichaam.

Ook is hij gestuit op Agenda 2021 welke wordt uitgevoerd door ons parlement maar waar wij geen weet van hebben. De huidige situatie met corona ìs Agenda 2021. Het gaat hier om een contract met de Verenigde Naties. Het contract bestaat uit 386 pagina’s en het is in 1992 ondertekend door Ruud Lubbers in bijzijn van Hans van den Broek. In het jaar 2015 is daar de Agenda 2030 bijgekomen welke is ondertekend door Mark Rutte. In september 2019 is er nog een agenda bijgekomen welke inhoudt dat de doelstellingen uit Agenda 2030 reeds in 2025 moeten zijn gehaald. Deze agenda is ondertekend door Mark Rutte. Inderdaad, degene die elke keer op televisie zijn medeleven uit omdat iedereen bezwijkt onder zijn coronamaatregelen.

Naast deze afspraken met de Verenigde Naties heeft de Europese Unie ook roadmaps opgesteld op basis van Agenda 2030. Er zijn 2 belangrijke roadmaps. Een daarvan is roadmap 5G-netwerk en de andere is roadmap vaccination, die loopt van 2018 tot en met 2022. In 2022 moet iedere Europese burger zijn uitgerust met een vaccinatiepaspoort.

Van belang is ook dat de Verenigde Naties in 1955 een organisatie heeft opgericht met de naam World Goodwill. In de statuten van World Goodwill staat dat zij de weg voorbereiden voor de kosmische Christus. Het gaat hier niet om Jezus maar om de antichrist. Agenda 2030 is eigenlijk de voorbereiding voor de komst van de antichrist en er zijn dus contracten getekend om de komst van de antichrist te versnellen.

Arno van Kessel heeft het ook over iemand die Klaus Schwab heet. Hij schijnt een belangrijk persoon te zijn met veel macht. Hij staat hoog op de piramide. Klaus Schwab schijnt de grondlegger te zijn van Agenda 2021. Hij schijnt ook de pionnen Mark Rutte en Sigrid Kaag aan te sturen. Klaus Schwab heeft ook boeken geschreven waarin hij schrijft wat zijn plannen met de mensheid zijn. Hij wil de mens transformeren in een transhumaan wezen -half mens half robot- dat op afstand kan worden aangestuurd. De techniek bestaat al. Men is nu toe aan de uitvoering.

Verder deelt Arno van Kessel meer interessante informatie. Bijvoorbeeld hoe de overheid heeft geregeld dat zij voor 50% deelgezag hebben over andermans kinderen. Maar ook dat het vaccin tegen Covid-19 voornamelijk bestaat uit grafeenoxide. Dat het heel moeilijk is om aan een serum te komen voor onderzoek maar ook moeilijk om een laboratorium te vinden die het onderzoek wil uitvoeren.

Deze advocaat gaat namens Artsen voor Waarheid Mark Rutte en Hugo de Jonge aanklagen op basis van de Neurenbergcode. Hij vertelt dat hij samen met andere advocaten volgende maand een verzoekschrift gaat indienen bij alle gerechtshoven in Nederland. Ze gaan al hun bevindingen met het bewijsmateriaal bij de gerechtshoven neerleggen om te kijken wat zij daarmee doen. Ze verwachten niet dat de gerechtshoven Mark Rutte laten arresteren. Ze verwachten dat hun zaak niet ontvankelijk zal worden verklaard. De volgende stap is het internationale strafhof in Den Haag.

De informatie die Arno van Kessel in een video opname deelt is interessant maar het geluid is slecht, vooral in het begin. Er zijn heel veel bijgeluiden. De video duurt ook bijna 2 uur. Soms kan ik niet verstaan wat er wordt gezegd. Met een koptelefoon op lukte het beter. De informatie is naar mijn mening wel belangrijk daarom heb ik in dit item samengevat wat Arno van Kessel vertelt. Mocht je de video zelf willen zien dan kun je deze bekijken op de site van Bitchute via onderstaande link:

https://www.bitchute.com/video/lVqTm2FT85AF/

 

 • Update 14 augustus 2021

Eerst een heel kort filmpje van nog geen 10 minuten. Het is een noodkreet en oproep van advocaat Niels Vanaken. Hij houdt zich bezig met corona gerelateerde zaken. Hij ontvangt bijna dagelijks persoonlijke berichten van mensen bij wie binnen familie- of kennissenkring mensen last hebben van ernstige bijwerkingen na vaccinatie of zelfs komen te overlijden kort na vaccinatie. Hij zegt dat er in korte tijd 1184 berichten over overlijden na vaccinatie bij hem zijn binnengekomen. Volgens sommige van die berichten doen artsen en politie geen onderzoek als iemand komt te overlijden kort na vaccinatie.

Hij zegt dat hij n.a.v. de berichten die hem bereiken contact heeft opgenomen met de media en bekende programma’s. Die doen niets met zijn informatie. Men reageert niet eens. Zijn indruk is dat de msm deze berichten niet naar buiten wil brengen vanwege het Covid-19 beleid van de overheid.

Binnenkort gaan er prikbussen, die hij doodseskaders noemt, naar de scholen om kinderen over te halen om zich te laten vaccineren.

https://www.bitchute.com/video/VpSEEpIzkkNk/

Via onderstaande link kun je een video zien van iemand die zich bezighoudt met patentaanvragen. Hij heeft meer dan 4000 patenten geëvalueerd die zijn uitgegeven rond het SARS corona virus. Daaruit blijkt dat er eerst de behandeling tegen corona was en daarna pas het coronavirus.

Volgens hem was er geen sprake van een SARS uitbraak omdat mensen alle elementen daarvan zelf hebben ontworpen. Alles is gepatenteerd voor financiële uitbuiting. Er zijn volgens hem 73 patenten, allemaal afgegeven voor 2019.

Volgens deze persoon werd het script voor het coronaverhaal voor het eerst geschreven op 6 januari 2004 door ene Merck tijdens een conferentie genaamd SARS en Bioterrorisme. Merck introduceerde het begrip: Het Nieuwe Normaal.

Corona wordt door de eigenaren van het virus gezien als een makkelijk kneedbaar bio-wapen.

https://commonsensetv.nl/uw-belangrijkste-video-ooit-de-grootste-leugen-is-ontmaskerd/

 

 • Update 15 augustus 2021

Van mijn vorige bericht over corona is het filmpje helaas niet meer beschikbaar op YouTube. Dat maakt niet uit want het onafhankelijke meldpunt bijwerkingen vaccinatie kun je vinden op onderstaande site van de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020.

https://meldpuntvaccinatie.nl/

Hier een kort videobericht van ongeveer 8 minuten van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie.

Uit het bericht blijkt dat de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie op 6 augustus 2021 minister De Jonge heeft gesommeerd de vaccinatiecampagne onmiddellijk stil te leggen omdat uit meldingen blijkt dat er veel mensen overlijden na vaccinatie of last hebben van ernstige gezondheidsschade na vaccinatie. Indien de minister geen gehoor geeft aan de sommatie dan zal de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie zich wenden tot de rechter.

N.a.v. de sommatie aan minister De Jonge ontving de Buitenparlementaire Onderzoeks-commissie een uitnodiging om te komen praten. De onderzoekscommissie heeft de uitnodiging aangenomen.

Na aanvaarding van de uitnodiging van het ministerie van VWS, kreeg de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie ineens het bericht dat ze welkom zijn in een conference call met de directeur covid-19 vaccinaties in plaats van een persoonlijk gesprek op het ministerie met minister De Jonge. Dat was voor de onderzoekscommissie onaanvaardbaar. De afspraak was om op het ministerie van VWS te spreken met minister   De Jonge in persoon. Na protest over de gang van zaken door de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie heeft het ministerie van VWS de onderzoekscommissie alsnog uitgenodigd om op het ministerie te komen praten over schorsing van vaccinaties.

Op 11 augustus was het zover. Op het ministerie van VWS had de onderzoekscommissie een gesprek met Victor Sannes. Hij is directeur covid-19 vaccinaties. Bij het gesprek was ook het hoofd van de juridische afdeling van het ministerie van VWS aanwezig. In dat gesprek heeft de onderzoekscommissie de meldingen overlegd die bij hen zijn binnengekomen. Het gaat om meer dan 1200 gevallen waarin mensen zijn overleden kort na vaccinatie en meer dan 1100 gezondheidsklachten opgetreden kort na vaccinatie. De onderzoekscommissie heeft het ministerie gevraagd de vaccinatiecampagne te schorsen zodat er onderzocht kan worden of er een causaal verband is tussen de meldingen en het kort daarvoor ontvangen vaccin. Het ministerie was niet bereid de vaccinatiecampagne te schorsen. De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie ziet daarom geen andere weg dan het ministerie in een kort geding te dagvaarden zodat aan de rechter gevraagd kan worden om de vaccinaties te schorsen zodat er onderzocht kan worden of er een verband is tussen het vaccin en de meldingen die bij het meldpunt binnenkomen.

Hier een filmpje van ongeveer 10 minuten met een straatinterview met de onderzoekscommissie direct na het bezoek aan het ministerie van VWS. Uit het gesprek blijkt o.a. dat de farmaceutische industrie de EMA financiert (lijkt mij niet geheel onbelangrijke informatie). Hugo de Jonge was niet aanwezig bij het gesprek, hij was op vakantie.

 

 • Update 18 augustus 2021

YouTube verwijderde een tijd geleden een interview met hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean van haar kanaal. Volgens YouTube was er sprake van misleidende medische informatie. Het gesprek ging over corona en de maatregelen.

Ik heb het verboden filmpje toevallig gevonden. Via onderstaande link kun je het interview bekijken en zelf oordelen of hier sprake is van misleiding of censuur.

https://www.blckbx.tv/videos/mindcontrol

 

 • Update 27 augustus 2021

Het is vandaag de dag belangrijk en interessant om te weten hoe de macht in de wereld is verdeeld. Wie bedenkt het wereldbeleid t.a.v. corona en het klimaat e.d.

Politici en de media komen slechts met berichten over de stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen. Maar wie bedenkt het allemaal? Waar komt het beleid vandaan? De media is daar vaag over.

Drs. Karen Hamaker – Zondag heeft veel gestudeerd, bestudeerd, gelezen en onderzocht. Ik zie haar nooit op televisie maar ze heeft interessante inzichten over machtsstructuren, wetenschap, groepsdenken en nog veel meer.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.