eerste uitspraak Huurcommissie

Voor de procedure bij de Huurcommissie wilde de Huurcommissie ook een geluidsonderzoek doen in de woning. Ze nodigden daarvoor de verhuurder uit en de verhuurder zou regelen dat de bovenburen ook aanwezig zouden zijn voor het onderzoek.  Op de dag van het onderzoek door de Huurcommissie kwam de verhuurder -zonder bericht- niet opdagen. Ook hadden ze niet geregeld dat de bovenburen aanwezig waren. Het geluidsonderzoek kon niet plaatsvinden en de onderzoeker moest het doen met dat wat ik hem vertelde. Ik vertelde o.a. dat Woningbedrijf Amsterdam zelf al geluiden had getest en dat ze hadden toegezegd dat ze geluidsisolatie zouden aanbrengen in de woningen maar niet wanneer ze dat zouden doen. De onderzoeker keek verder nog naar de bouw van de woning en de gebruikte materialen en ging weg. 

Na het onderzoek van de Huurcommissie in de woning volgde er een zitting bij de Huurcommissie. Ook daarvoor was de verhuurder uitgenodigd maar ook hier kwam de verhuurder -zonder bericht- niet opdagen. Na de zitting volgde er op 8 december 2000 een uitspraak van de Huurcommissie. De verhuurder kreeg daarna 2 maanden de tijd om bezwaar te maken als ze het niet eens waren met de uitspraak van de Huurcommissie. De verhuurder maakte geen bezwaar tegen de uitspraak.  

De Huurcommissie vond een huurverlaging redelijk totdat er geluidsisolatie was aangebracht. 

Quote Huurcommissie Dit op grond van een woningkwaliteit van 40 punten alsmede gelet op de aanwezigheid van één of meerdere ‘nulpunten’ zoals aangegeven in bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte, onder punt 1, categorie C7, te weten: onvoldoende geluidsisolatie van de woningscheidende plafonds, waardoor er ernstige geluidsoverlast is. 

De verlaging van de in rekening te brengen huurprijs is niet meer van toepassing met ingang van de eerste van de maand volgend op die waarin bovengenoemd gebreken en/of tekortkomingen zijn opgeheven. Quote Huurcommissie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.