het recht van een huurder 1

Dit is het vervolg op ‘een sociale verhuurder zonder geld’.

Op mijn email aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd gereageerd door een medewerkster van het ministerie. Ze mailde dat ze mij telefonisch wilde spreken. De medewerkster was een vriendelijke dame die geïnteresseerd was in het probleem met Ymere. Toch gaf ze aan dat het ministerie mij niet kan helpen omdat het ministerie zich bezighoudt met het maken van wet- en regelgeving. Ze zei dat er voor afhandeling van individuele zaken instanties zijn. De medewerkster vond mijn probleem een individueel probleem. Daar ben ik het niet mee eens maar daar kom ik later nog op terug.   De medewerkster gaf aan dat ik voor mijn problemen met Ymere bijvoorbeeld de Autoriteit Woningcorporaties kan benaderen en anders Aedes of eventueel de Huurcommissie of de rechtbank. Met dit antwoord ben ik niet blij en ik zal uitleggen waarom niet.

Ik heb de Autoriteit Woningcorporaties gebeld en zij zeiden dat zij er niet zijn voor dit soort problemen met Ymere. Ze behandelen fraudezaken bij woningcorporaties. Wel zeiden ze dat ik mijn buren moest benaderen i.v.m. het ongedierteprobleem en samen met mijn buren de verhuurder moet benaderen. Het probleem is echter dat het ongedierte onder mijn vloer zit en ik heb geen benedenburen. De ruimte onder mijn woning is bergruimte met boxen waar sommige bewoners afval verzamelen. Ik heb zeker sinds 2006 heel vaak aan Ymere gevraagd om bewoners aan te spreken op het verzamelen van afval in de bergruimte en de omgeving van de bergruimte en de aangrenzende tuin maar Ymere zegt dat zij geen mogelijkheden hebben om bewoners aan te spreken op het verzamelen van afval in de bergruimte of in de algemene ruimten.

Aedes heb ik ook benaderd. Van Aedes kreeg ik het antwoord dat zij alleen vragen beantwoorden van corporaties die lid zijn van Aedes. Na aandringen bleek dat Aedes wel een Commissie Governancecode heeft maar de medewerker die mij hielp, wilde daar geen emailadres van geven noch mijn klacht doorsturen naar deze commissie. Hij verwees mij naar een formulier op internet die prehistorisch met de hand of typemachine ingevuld moet worden. E-mails worden niet in behandeling genomen. De commissie wil klachten alleen ontvangen via het formulier dat op internet staat. Dat komt op mij over als een ontmoedigingsbeleid. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat een dergelijke commissie werkelijk geïnteresseerd is in klachten van huurders. En al helemaal niet nadat de medewerker van Aedes ook nog schreef dat Aedes en alle woningcorporaties private ondernemingen zijn. Daar kom ik ook later op terug.

De Huurcommissie en de rechtbank kan ik natuurlijk wel benaderen maar het probleem is dat vrijwel alles bij Ymere problemen oplevert: naleving van het huurcontract, naleving veiligheidsvoorschriften, naleving wetgeving, de communicatie, onderhoud, reparaties, ongediertebestrijding, hygiëne, de volksgezondheid, brandveiligheid, inzicht geven in de energierekening, nakomen van afspraken etc. Je moet voor de meest simpele zaken met Ymere een klachtencommissie of een instantie benaderen. Dat is een fulltime baan. Behalve tijd en kosten die daarmee gemoeid zijn, zie ik klachtencommissies en de Huurcommissie geen einde maken aan de wanttoestanden bij Ymere. En welke procedure moet je bij de rechtbank starten zodat de rechter een einde maakt aan het wanbeleid van Ymere? Ik zou in feite voor elk probleem een nieuwe rechtszaak moeten starten bij de kantonrechter. Als ik al deze kosten bij de huurprijs optel, betaal ik een veel hogere huurprijs dan de aanvankelijk overeengekomen huurprijs. Ik kan mij dat niet permitteren. Wat is een huurcontract trouwens waard als een huurder zelfs constructieve communicatie met de verhuurder moet afdwingen via de kantonrechter?

Toch zit er niets anders op dan een rechtszaak aan te spannen om een eind te maken aan overlast door ongedierte. Vanwege de huidige rechtszaak die nu gaande is, moet ik de procedure over ongedierte even in de wacht zetten. Maar omdat mijn huis ’s nachts onleefbaar is door de stank van ongedierte, heb ik op advies van het ministerie toch maar de Huurcommissie opgebeld. Van de Rijksoverheid kreeg ik te horen dat de Huurcommissie niets doet met klachten over ongedierte. Ze verwijzen mij naar de gemeente. De gemeente verwijst mij naar de GGD en de GGD wil eerst een opdracht-bon van Ymere hebben en daar loop ik dus weer vast.

Ymere zelf reageert op geen enkele manier meer op de klacht over ongedierte. Zelfs al zou Ymere alsnog reageren en direct beginnen met bestrijden, is het veel te laat en zal ik nog jaren last blijven houden van het ongedierte. Ik heb van deskundigen begrepen dat ratten niet alleen ziektes verspreiden maar dat het ontzettend moeilijk is om ratten te bestrijden. Ymere had nooit moeten stoppen met het bestrijdingsprogramma van Rentokil. Daarna had Ymere moeten investeren in maatregelen om ratten te voorkomen. Het blijkt namelijk dat onze verloederde tuin én onze woningen –met verlaagde plafonds en dus ruimte onder de vloer-  én de aanwezige bergruimte de ideale leefomgeving voor ratten zijn.

Ik denk dat Ymere schulden heeft bij de GGD en bij Rentokil. Dat denk ik omdat Ymere jaren geleden is gestopt met ratten te bestrijden en ook geen preventieve maatregelen neemt. Tel daarbij op dat ratten zich razendsnel voortplanten en veel schade kunnen aanrichten aan gebouwen. Daardoor ontstaat schade aan hele dure panden. Met een in verhouding kleine investering kan Ymere deze schade/verlies voorkomen. Dat doet Ymere niet en daarom denk ik dat Ymere gewoon geen geld heeft om (openstaande?) rekeningen te betalen.

Dan wil ik het nu hebben over de mening van het ministerie dat mijn probleem met Ymere een individueel probleem is. Ik ben het daar niet mee eens. Voordat Woningbedrijf Amsterdam –jaren geleden- ging fuseren met Ymere, kregen alle huurders daar een bericht van. Al mijn buren in ons trappenhuis met 9 woningen waren boos over deze fusie. Ik stond er neutraal tegenover. Ik had nog nooit van Ymere gehoord. Ik kom uit een andere stad en de woning waar ik nu woon is de eerste woning die ik ooit heb gehuurd. Ik had dus geen ervaring met verhuurders. Mijn buren vertelden aan mij dat Ymere bekend staat als zo’n beetje de slechtste woningcorporatie ooit. Ik vertel dus niets nieuws aan het ministerie.   Lang voordat ik problemen kreeg met Ymere, had Ymere al een hele kwalijke reputatie. Sinds mensen gebruik maken van internet staan de klachten van sommige huurders van Ymere ook op internet. Met heel weinig moeite vond ik heel veel klachten over Ymere op internet. Het is niet te doen om ze allemaal te quoten maar hier zijn er een paar:

 • Quote Parool.nl
 • “De meeste klachten gingen over de afhandeling van reparatieverzoeken. ‘Ymere handelt daarin traag of doet zelfs helemaal niets. Daarnaast kregen we veel klachten over de kwaliteit van de reparaties. Veel mensen vonden de gekozen oplossingen goedkoop en niet duurzaam,”
 • (…)
 • Veel mensen klagen over schimmel en lekkage in hun woning. De kwaliteit van de woningen van de grootste woningcorporatie van de stad blijkt dus onder de maat.
 • https://www.parool.nl/binnenland/sp-1000-klachten-over-ymere-huizen-vol-schimmel-en-lekkages~a3406021/

 

 • Quote Mokums.nl
 • Door de aanhoudende stroom aan klachten lijkt de organisatie binnen Ymere totaal verlamd te raken. Wij ervaarden dat medewerkers zeer snel op hun teentjes zijn getrapt en dat afspraken niet worden nagekomen.
 • http://www.mokums.nl/ymere.html

 

 • Quote kassa.bnnvara.nl
 • Ik heb in mijn huurwoning nu inmiddels de 4e lekkage bij de standleiding. Ymere lost het niet op en komt steeds met lapmiddelen en smoezen. Ook heb ik last van optrekkend vocht in de woning waardoor het stucwerk van de muren valt en er schimmel en ongedierte is. Mijn vloeren zijn kapot. Dit speelt al een paar jaar en ik ben wanhopig en moe. Je moet zo veel energie en tijd steken in de boel opgelost krijgen.
 • https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoord/vraag/geldzaken-recht/aansprakelijk-stellen-ymere

 

 • Quote Facebook
 • Woningcorporatie Ymere zet in een periode van 5 jaar 180 huishoudens uit hun sociale huurwoningen. Ymere grijpt renovaties aan om van sociale huurwoningen af te komen. Dit is strategisch uitrookbeleid van Ymere.
 • https://nl-nl.facebook.com/huurdersplatformymere/

 

 • Quote Wooninfo.nl
 • Veel media hebben de afgelopen week aandacht besteed aan de plannen van Ymere om 180 huishoudens in de Amsterdamse binnenstad de huur op te zeggen. Reden hiervoor zou een dringend noodzakelijke renovatie zijn. Huurders zijn ongerust en er zijn inmiddels Kamervragen gesteld over het nieuwe beleid.
 • (…)
 • Het nieuwe beleid is omstreden omdat de wet alleen de mogelijkheid biedt om huurovereenkomsten te beëindigen, wanneer de bouwkundige toestand van het pand zeer slecht is. Ymere gaat met haar nieuwe beleid niet meer uit van de specifieke situatie per pand, terwijl de rechter in een eventuele beëindigingsprocedure deze wel als uitgangspunt neemt.
 • https://www.wooninfo.nl/nieuws/2014/06/veel-kritiek-op-nieuw-beleid-ymere/

 

 • Quote vergelijkwoningcorporaties.nl
 • Ik heb 8 jaar overlast. ik heb diverse klachten ingediend die niet in behandeling worden genomen en dus niks mee word gedaan.
 • (…)
 • Er word al in tijden niet meer gereageerd op mail of terugbel verzoeken. Sinds vorige maand heb ik per brief medegedeeld gekregen dat melden, bellen en mailen niet meer mag!!!!https://www.vergelijkwoningcorporaties.nl/reviews/ymere/ https://www.vergelijkwoningcorporaties.nl/reviews/ymere/

 

 

 • Ook op klacht.nl staan veel klachten over Ymere. Mijn eigen klacht over ongedierte staat er ook tussen. Ymere heeft mijn klacht laten markeren als ‘opgelost’ maar dat is een leugen. https://www.klacht.nl/ymere/

 

En dan wil ik het tot slot ook nog even hebben over de oorzaak van alle ellende. De overheid is de oorzaak van alle ellende. Dat zal ik uitleggen. Terwijl wij met zijn allen bezig zijn met het opbouwen van onze gemeenschap heeft de overheid zich stiekem van ons losgemaakt. Als je je voorstelt dat de weg naar een gemeenschap een rechte weg is waar we allemaal dezelfde richting op lopen, namelijk richting ons doel: een gemeenschap. Onderweg naar dat doel heeft de overheid stiekem een afslag genomen, een doodlopende straat in. In die doodlopende straat verdeelt de overheid alles wat de gemeenschap heeft opgebouwd. Terwijl wij nog aan het opbouwen zijn, is de overheid bezig alles weg te geven aan privé personen.

De sociale huurwoningen van de gemeenschap heeft de overheid min of meer weggegeven aan privé personen. Het gaat om een héél groot kapitaal. Jij of ik zullen het nooit voor elkaar krijgen dat de overheid ons iets van deze waarde geeft. Deze privé personen hebben dus onvoorstelbaar veel macht over onze overheid. Het lijkt er sterk op dat als je zoveel macht kunt uitoefenen over de overheid en daardoor ook over de burgers dat je dan van gekkigheid niet meer weet wat je moet doen. Deze privé personen waren niet eens tevreden toen ze de sociale huurwoningen cadeau kregen want daarna hebben ze de huurders en de gemeenschap nog een keer de volledige aankoopprijs laten betalen voor dezelfde woningen. Huurders betaalden tot het maximum van hun inkomsten aan huur en het deel dat huurders niet konden betalen werd betaald door de gemeenschap d.m.v. huurtoeslag. Toch vonden de private geldwolven dat ze niet genoeg geld hadden want daarna zijn ze deze sociale huurwoningen gaan verkopen om aan nog meer geld te komen. Zelfs daarna was hun hebzucht niet gestild want ze manoeuvreren zichzelf elke keer in een dusdanige positie dat ze in aanmerking komen voor leningen van miljarden euro’s. Elke keer als ze beloven dat ze sociale huurwoningen gaan bouwen, komen ze in aanmerking voor gigantische leningen maar toch is er elke keer weer een tekort aan sociale huurwoningen. Het is gewoon niet gunstig voor hen om voldoende sociale huurwoningen te bouwen.

Waar het eigenlijk op neer komt is dat de overheid wordt aangestuurd door woningcorporaties. In ieder geval moet er helemaal aan de top van een woningcorporatie iemand of meerdere personen zijn die de overheid aanstuurt om hele bijzondere beslissingen te nemen. Zoals bijvoorbeeld dat de Belastingdienst verplicht is om gegevens over het inkomen van de huurder aan de verhuurder te verstrekken. De Huurcommissie en de rechtbank worden aangestuurd door de overheid. De huurder moet bij problemen met de woningcorporatie naar de Huurcommissie of de rechtbank terwijl de woningcorporatie eigenlijk buiten het bereik van deze instanties valt. Deze instanties hebben alleen zeggenschap als woningcorporaties daarin toestemmen. Dat is de kern van het probleem.

Het zou al heel wat zijn als instanties zouden accepteren dat woningcorporaties –zelfs al verschijnen ze in het openbaar met het masker van een sociale verhuurder op- er niet zijn voor het belang van de gemeenschap. Ze hebben hun eigen belangen. Woningcorporaties zijn een soort tweede Belastingdienst geworden want ze eisen een bepaald deel van je inkomen op.

We moeten van die woningcorporaties af. Huurders en de gemeenschap zouden beter af zijn als huurders hun woningen zelf zouden beheren en onderhouden in een soort vereniging van huurders.

Eén gedachte over “het recht van een huurder 1”

 1. Ik ben sedert 1 januari komen wonen in Muiden maar het huis valt tegen het tocht van alle kanten en Ymere doet alsof hun neus bloed. Ik heb artrose en hebt meer pijn dan wat anders. Heb wintertenen in een huis gekregen. Ik begrijp niet waarom die huizen zo tochten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.