ontruimen

Het is mij niet gelukt om binnen 23 dagen een bedrag van ongeveer €1500,- te betalen aan de deurwaarder. Ymere mag de woning dus ontruimen.

Persoonlijk vind ik het met zo’n verhuurder niet heel erg om in een daklozenopvang opnieuw te beginnen. Ik kan niet meer verder met Ymere. De acties die Ymere de afgelopen 10 jaar tegen mij heeft gevoerd, ontwrichten elke keer mijn leven en hebben mij al mijn spaargeld gekost door advocaatkosten, deurwaarderskosten en alle veroordelingen van de proceskosten. Ik kan in mijn huidige huurwoning daardoor geen bestaan opbouwen. Een daklozenopvang lijkt mij een goed idee voor wat rust en om van daaruit verder te zoeken naar een andere woning bij een andere verhuurder.

Het probleem is alleen dat er helemaal geen daklozenopvang is voor mensen die volgens de geldende normen zelfredzaam zijn. Ik heb een gesprek gehad met iemand van maatschappelijk werk en er werd aan mij verteld dat als je goed uit je woorden kunt komen dat je dan als zelfredzaam wordt beschouwd. Dat is wel heel raar want je kunt nog zo goed uit je woorden komen maar als er geen huurwoningen beschikbaar zijn dan heb je niets aan deze eigenschap. Bij een ontruiming van je huis kom je letterlijk op straat te staan. Er is geen opvang. Er is geen andere huurwoning beschikbaar. Je verliest je woonduur. Je mag geen huisje bouwen. Je mag niet op straat rondhangen met je spullen want dan vervuil je het straatbeeld. Op de één of andere manier moet je gewoon in het niets oplossen. Werken vanuit je bestaan op straat is ook niet mogelijk dus een nieuw leven opbouwen kun je al helemaal vergeten.

Met een vonnis voor een ontruiming wordt in feite je hele bestaan en alles wat je hebt opgebouwd in één klap vernietigd. Het is een hele zware straf die je krijgt als je een rekening niet kan betalen. Een moordenaar krijgt een humanere straf. Een vonnis voor ontruiming van je woning is een grove schending van mensenrechten. Alle levende wezens op aarde bouwen een huis, nest, hol, burcht of ander onderkomen om van daaruit te leven. Alleen de ‘intelligentste’ van allemaal laat zich uitbuiten om gebruik te kunnen maken van dat geboorterecht. Eigenlijk kan een dakloze persoon zijn/haar situatie enorm verbeteren door iemand te vermoorden en dat lijkt mij geen normale gang van zaken.

Er schijnt wel een Passantenhotel te zijn waar dakloze mensen kunnen overnachten maar het Passantenhotel heeft wel elke dag een gigantische wachtlijst. Zo groot is het daklozen-probleem in Amsterdam. Ik heb ook te horen gekregen dat de gemeente een loket heeft waar dakloze mensen zich dagelijks moeten melden ondanks het feit dat er geen voorzieningen zijn waardoor de gemeente niets voor dakloze mensen kan betekenen. Wat het nut is van het dagelijks aanmelden ontgaat mij. Het doet mij denken aan een soort daklozenvervolging.  Maatschappelijk werk adviseerde mij om bij vrienden en familie op de bank te gaan slapen maar ik heb geen zin om mensen zo voor de voeten te lopen. Bovendien kunnen mensen die anderen onderdak bieden gigantische problemen krijgen met de Belastingdienst en hun verhuurder. Ik ken iemand die daardoor het recht op huurtoeslag is kwijtgeraakt. Dat kan ik iemand niet aandoen. Voor je het weet zorg ik er ongewild voor dat een ander dakloos wordt.

Hoe en wanneer de ontruiming zal plaatsvinden, weet ik niet. Ik verwacht zelf dat de deurwaarder morgen op de stoep staat met de aanzegging voor de ontruiming. Ik heb geen flauw idee wat ik van een ontruiming moet verwachten. Zal er geweld tegen mij gebruikt worden? Moet ik aanwezig zijn? Krijg ik tijd om zelf mijn spullen ergens op te slaan? Krijg ik tijdig bericht? Niemand kan duidelijke informatie geven. Als ik aan de ontruiming zelf denk dan krijg ik alleen maar nazi-visioenen in mijn hoofd. Van mensen die ervan genieten om het leven van andere mensen kapot te maken. Van mensen die graag angst en wanhoop bij andere mensen willen zien. Ik heb er slapeloze nachten van. Dat dit een normale gang van zaken is in een beschaafd land waar geen oorlog heerst, verbaast mij nog het meest.

Elke huurwoning kan in principe zomaar ontruimd worden. Elke huurder kan op straat komen te staan. Ook als je de huur op tijd betaalt. Ik betaalde de huur op tijd. Dat biedt geen enkele zekerheid. Met hier wat leugens van Ymere en daar wat desinteresse van de Huurcommissie plus een mega lading ego en geldingsdrang van de rechtbank lukt het ook om een schuld te creëren en de huurder daarmee op te zadelen. Voor je het weet sta je op het kerkhof van de rechtsstaat. Op het kerkhof van de rechtsstaat wordt onrecht voor recht verklaard. Ik kan dat weten want ik ben op het kerkhof van de rechtsstaat geboren. Een andere keer zal ik de lezer een rondleiding geven op dit kerkhof.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.