het beroep gerechtsdeurwaarder

Voordat ik ga schrijven over de rechtszaken van Ymere en hun gerechtsdeurwaarder Van der Hoeden Mulder wil ik eerst schrijven over het beroep: gerechtsdeurwaarder. Ik vind het namelijk een heel bijzonder beroep. Een gerechtsdeurwaarder wordt benoemd bij koninklijk besluit. Hij is een ambtenaar maar hij ontvangt geen ambtenarensalaris. Hij is daarom voor inkomsten afhankelijk van opdrachtgevers/schuldeisers. Schuldeisers willen wel met een gerechtsdeurwaarder in zee want hij heeft vergaande bevoegdheden. Hij mag beslag leggen op het inkomen, op de bankrekening, op het huisraad. Hij mag je bezittingen verkopen. Hij mag je huis betreden als je er niet bent. Hij mag je huis ontruimen. Veel schuldeisers zien deze bevoegdheden wel zitten. Het lijkt mij vrij logisch dat mensen liever niet met een gerechtsdeurwaarder in aanraking willen komen. Regels en wetten zijn wapens waarmee je mensen ernstig kunt schaden. Een gerechtsdeurwaarder is op dat gebied tot de tanden gewapend en hij wordt gestuurd naar mensen (schuldenaren) die het op het gebied van rechten moeten doen met wetgeving uit zo ongeveer het jaar nul. Ongewapende mensen dus. Lees verder “het beroep gerechtsdeurwaarder”

ontruimingsprocedure

Na de laatste rechtszaak is er een betaalachterstand ontstaan bij Ymere. De achterstand betreft een huurverhoging die ik met terugwerkende kracht moet betalen, vanaf het moment dat Ymere de herstelmelding bij de Huurcommissie heeft gedaan. Deze schuld betaal ik sinds december in termijnen af. Ymere gaat echter niet akkoord met een betalingsregeling. Van hun deurwaarder ontving ik een dagvaarding omdat Ymere het geld in één keer wil ontvangen en ook wil Ymere de woning ontruimen. Waarschijnlijk omdat Ymere de huur nog verder wil verhogen. Lees verder “ontruimingsprocedure”