het asbestonderzoek

Asbestbedrijf Search stuurde mij een brief met het verzoek om hen te bellen om een afspraak te maken voor een asbestonderzoek. Ik vroeg meteen welke voorzorgsmaatregelen ik diende te nemen i.v.m. het onderzoek. Search zei dat ik geen enkele voorzorgsmaatregel hoefde te treffen omdat ze opdracht hadden voor een visueel asbestonderzoek en dat het bij een visueel onderzoek verboden was om gaten te maken. Ze mochten alleen kijken naar de gebruikte materialen in de woning.

Op de dag van het onderzoek door Search heeft de medewerker van Search naar alle gebruikte materialen in de woning gekeken. Hij kwam tot de conclusie dat alleen het verhoogde plafond de structuur van asbest had. Search was net klaar met het onderzoek toen er aan de deur werd aangebeld. Het was medewerker Vink van Ymere. Hoewel ik geen afspraak met Ymere had, leek het mij wel handig om i.v.m. de geplande werkzaamheden Vink binnen te laten zodat we e.e.a. konden kortsluiten. Het bleek later een grote fout om Vink van Ymere binnen te laten.

Vink had de leiding over alle werkzaamheden bij Ymere maar Vink leek ook de leiding te hebben bij Search. Vink nam direct de leiding over het asbestonderzoek. Wat Vink betreft was het onderzoek niet afgerond. Hij gaf de medewerker van Search ter plekke opdracht voor een destructief onderzoek. Search moest van Vink gaten in het plafond maken zodat Vink kon zien welke materialen boven het gipsplafond waren gebruikt. Search moest grote gaten maken van ongeveer 20 bij 40 centimeter. Daarvoor moest Search mijn huishoudtrap gebruiken want beide partijen waren niet voorbereid op hun eigen werkzaamheden. De medewerker van Search durfde Vink niet tegen te spreken. Daarom zei ik dat ik die gaten in het plafond niet wilde omdat dat niet volgens afspraak was. Bovendien was het huis net geverfd en er lag nieuwe vloerbedekking. Op advies van Search had ik geen enkele voorzorgsmaatregel getroffen omdat dat volgens Search niet nodig was bij een visueel onderzoek. Vink begon mij direct te intimideren en te dreigen. Hij zei dat als ik de gaten in het plafond zou weigeren dat hij dan aan de Huurcommissie zou zeggen dat ik niet meewerkte en dat Ymere daardoor de werkzaamheden niet kon uitvoeren. Dat betekent geen geluidsisolatie.  Er werden dus -zonder voorzorgsmaatregelen- eerst 2 gaten in het verlaagde plafond gemaakt. Tot slot wilde Vink dat de medewerker van Search een gat in het verhoogde (asbest)plafond maakte omdat Vink van dat materiaal een monster wilde laten analyseren. Ik kon dit helaas niet verbieden want zij waren de deskundigen. Ook was het materiaal niet eerder geanalyseerd dus ik kon niet met zekerheid zeggen dat het asbest was en dat ze daar met hun poten vanaf moesten blijven. De enige voorzorgsmaatregel die Vink wel nam was dat hij zelf de woning verliet voordat Search een gat in het verhoogde plafond ging maken. De medewerker van Search deed zelf alleen een zakdoek over zijn neus en mond en maakte een gat in het verhoogde plafond voor een asbestmonster. Dat gat was wel kleiner dan de twee grote gaten in het verlaagde plafond. Ook de medewerker van Search verliet direct daarna de woning. De gaten in het plafond werden niet dichtgemaakt. Al het puin lieten ze ook achter. Ik had geen andere keus dan het op te ruimen en het plafond te herstellen.  

Ik heb van dichtbij meegemaakt dat iemand aan longkanker door asbest is overleden. Longkanker door asbest is een vreselijke ziekte, een lange lijdensweg. Genezing is niet mogelijk. Ademhalen gaat steeds moeizamer omdat je longen er gewoon langzaam mee ophouden. Dat lijden is niet te verlichten met pijnstillers. Euthanasie was de enige mogelijkheid om een eind te maken aan dat ondraaglijke lijden.

Ik wilde daarom weten wat Ymere mij had laten opruimen. Daarvoor had ik het asbestrapport nodig. In de jaren na het asbestonderzoek heb ik Ymere heel vaak om het asbestrapport gevraagd. Ik heb het telefonisch gevraagd, heb ze gemaild, brieven gestuurd en ook een keer een aangetekende brief t.a.v. de directie. Ymere vond deze kwestie niet belangrijk genoeg om een keer te reageren. 

Door een incident met asbest in ons trappenhuis in 2013 zou ik iets meer te weten komen, door toeval dus. Daar gaat mijn volgende post over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.