het recht van een huurder 1

Dit is het vervolg op ‘een sociale verhuurder zonder geld’.

Op mijn email aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd gereageerd door een medewerkster van het ministerie. Ze mailde dat ze mij telefonisch wilde spreken. De medewerkster was een vriendelijke dame die geïnteresseerd was in het probleem met Ymere. Toch gaf ze aan dat het ministerie mij niet kan helpen omdat het ministerie zich bezighoudt met het maken van wet- en regelgeving. Ze zei dat er voor afhandeling van individuele zaken instanties zijn. De medewerkster vond mijn probleem een individueel probleem. Daar ben ik het niet mee eens maar daar kom ik later nog op terug.    Lees verder “het recht van een huurder 1”