de piramide spelen

De verplichte zorgverzekering is ook een piramidespel. Wie het niet kan betalen krijgt een boete van de overheid. Het Centraal Justitieel Incassobureau is belast met het innen van achterstallige premies en boetes. Ook als je geen zorgverzekering afsluit krijg je te maken met het CJIB. De overheid doet dit voor geen enkele andere branche. De zorgmaffia is al heel lang geleden geïnfiltreerd in de Nederlandse politiek. Dat merk je vooral nu met het coronavirus. Alle wetten en regels worden speciaal voor de farmaceuten aangepast zodat er voor ons maar één weg open blijft en dat is richting de farmaceuten.

Volgens de beloftes ben je dankzij de zorgpremie verzekerd van medische zorg. Dat klopt niet. Je moet de premie betalen en daarnaast ook nog de eerste paar honderd euro aan zorgkosten (eigen risico) zelf betalen. De meeste mensen zijn gezond en betalen dus naast de premie gewoon hun zorgkosten zelf. Er is ook een groep mensen dat niet eens gezond voedsel kan kopen om in leven te blijven, laat staan dat ze een zorgpremie kunnen betalen. Zij zijn uitgesloten van zorg omdat ze natuurlijk al helemaal geen eigen risico kunnen betalen. En dan is er ook nog een groep mensen dat in het geheel niets met medische slagers en legale drugspraktijken van farmaceuten te maken willen hebben. Deze laatste groep mensen heeft de verboden mening dat de zorgsector zich niet bezig houdt met geneeskunde. Deze groep maakt vrijwillig geen gebruik van de zorg maar is wel verplicht om de zorgpremie te betalen. Aan de onderkant van de zorgpiramide gaat er wel wat geld om maar het grootste deel van de inleg gaat direct door naar de top van de piramide.

De term zorg is overigens misleidend want het gaat in de zorgsector vooral om (bevolkings)onderzoeken en testen. Ze willen mensen als oefenmateriaal. Om medicijnen en operaties op te testen. De top van de machtspiramide wil namelijk voor eeuwig leven. Ze willen de confrontatie met de schepper vermijden. Eeuwig leven is lichamelijk niet haalbaar. Dus wil men aan de top van de piramide organen van jonge kinderen hebben om lichamelijk langer mee te kunnen. Daar komt orgaantransplantatie vandaan. Het is niet ontstaan uit naastenliefde. De top van de machtspiramide wil wel zekerheid. Artsen moeten daarom eerst op mensen aan de onderkant van de piramide oefenen voordat ze orgaantransplantaties mogen uitvoeren op mensen bovenaan de piramide. Medicijnen worden eerst aan de onderkant van de piramide getest. Tegenwoordig houdt de zorgsector zich ook bezig met ingrijpende schoonheidsbehandelingen. Dat komt omdat men aan de top van de piramide wel ouder wil worden maar er niet oud uit wil zien. Die schoonheidsbehandelingen die men aan de top wil ondergaan, worden eerst op mensen aan de onderkant van de piramide uitgeprobeerd.

Het klimaatbeleid is het nieuwste piramidespelletje. De top van de machtspiramide krijgt het klimaatprobleem maar niet uitgelegd aan de mensen aan de onderkant van de piramide. Ze raken daardoor ontmoedigd. Om het probleem dan maar zichtbaar te maken heeft de top jongeren de straat op gestuurd om een radicalere aanpak van de klimaatcrisis te eisen. Het klimaat interesseert jongeren niet. Ze hebben hun eigen prioriteiten. Misschien hebben ze een mobiel gekregen of een waardebon zodat ze de straat op gingen om een radicalere aanpak van de klimaatcrisis te eisen. Het klimaatbeleid is gewoon een verdeling van gemeenschapsgeld. Aan de onderkant van de piramide worden kleine bedragen aan subsidies verstrekt om wat draagvlak te creëren onder de bevolking. Bijvoorbeeld subsidies voor elektrisch rijden of aan huiseigenaren i.v.m. energiebesparing. Aan de bovenkant van de piramide worden de miljoenen en miljarden verdeeld aan bijvoorbeeld woningcorporaties en energiebedrijven.

 

 

Voor de volgende piramide moet ik eerst even iets uit een vorig item rechtzetten. De informatie in het item ‘coronavirus aka piramidespel’ is niet helemaal juist. Dat wil ik in dit item verbeteren. Ik had geschreven dat zwarte magie een bestaande energie is. Het klopt wel dat zwarte magie een bestaande energie is maar het is niet gewoon een energie. Zwarte magie is een kracht zo groot als de schepper van deze Aarde. De schepper en zwarte magie zijn krachten die gelijkwaardig aan elkaar zijn maar ze zijn in alles elkaars tegenpool. De één is een scheppende kracht en de ander is een vernietigende kracht. Als de ene zwarte magie is dan is de ander witte magie. De één schept, de ander vernietigt. De één is liefhebbend, de ander is haatdragend. De één bouwt op, de ander breekt af. De één staat voor vrijheid, de ander legt je aan de ketting. De één geeft, de ander neemt. De één is eerlijk, de ander misleidt. De één is positief, de ander negatief. De mensheid is verbonden met de bron van de scheppende kracht.

Ik moet ook een duidelijker onderscheid maken tussen de toezichthouder van de Aarde en zwarte magie. De toezichthouder van de Aarde is een (gevallen) engel en hij heet Lucifer. Andere namen voor Lucifer zijn Morgenster en Morgenstond. De naam van zwarte magie is Satan. Dat betekent tegenstander. Satan is de tegenpool of tegenstander van de schepper. Van de schepper weet ik nog steeds zijn naam niet. De Aarde is een creatie van de schepper maar zijn tegenpool Satan deelt hier de lakens uit. Die situatie is ontstaan doordat Lucifer rebelleerde tegen de schepper. Tijdens een roekeloze daad van verzet tegen de schepper heeft Lucifer Satan erbij betrokken. Daardoor is de geest uit de fles. Hoewel Lucifer de leiding heeft als toezichthouder, wordt hij toch aangestuurd door Satan omdat Satan veel sterker, machtiger en intelligenter is dan Lucifer. Veel mensen denken dat Satan en Lucifer dezelfde zijn maar dat is niet zo. Lucifer is verbonden met de bron van de schepper en Satan niet. Eerder had ik geschreven dat alleen Lucifer aan de top van de machtspiramide staat maar Lucifer wordt aangestuurd door Satan.

Dat brengt mij bij de volgende piramide. De strijd die mensen samen met Satan tegen de schepper voeren, heeft op Aarde ook de vorm van een piramide. Die strijd tegen de schepper wordt op Aarde uitgevochten via de vrijmetselaars. In gebouwen van vrijmetselaars kom je vaak zwart-wit geblokte vloeren tegen. Dat schaakbord staat symbool voor de strijd die al eeuwen gaande is tussen de schepper en Satan. De schaakstukken van Satan worden geronseld via de vrijmetselaars. Ook vrijmetselarij is georganiseerd in de vorm van een piramide. Een nieuwkomer start onderaan de piramide. De top van de vrijmetselaarspiramide bepaalt of een nieuwkomer een pion is of een koning is. Indien nodig wordt een nieuwkomer bijgeschaafd tot een pion of een koning. De vrijmetselarij plaatst vervolgens hun schaakstukken strategische op belangrijke en hoge posities in onze maatschappij. De ene schaakstuk is geloofwaardig als voorlichter, de ander in de politiek, weer een ander op het wereldtoneel, een ander in de media, of in het leger, bij de rechtbank etc.

Bij de vrijmetselaars worden de belangrijkste posities in onze maatschappij verdeeld. Op alle belangrijke posities en op alle hoge posities in onze maatschappij zit een vrijmetselaar. Eigenlijk is het zo dat op alle belangrijke en alle hoge posities in de hele wereld een vrijmetselaar zit. Als zo’n hoog geplaatste persoon niet meer mee wil doen of zich niet meer voldoende inzet voor de zaak of misschien wel wil afhaken dan wordt dat niet geaccepteerd. Zo’n hooggeplaatste persoon wordt dan keihard van de piramide gegooid. In de media kun je dan lezen dat deze hooggeplaatste persoon betrokken was bij fraude, drugs, seksschandalen, witwaspraktijken e.d. Misschien wordt deze persoon daarna berecht of misschien wel dood gevonden.

De onderkant van de vrijmetselaarspiramide heeft geen idee waar de bovenkant van de vrijmetselaars zich mee bezig houdt. Als je op internet ‘vrijmetselaars’ intypt dan stikt het van de ‘open dagen’ en de uitnodigingen om binnen te komen kijken. Vrijmetselaars vertellen op internet hoe ze al eeuwen in het geheim bezig zijn om de wereld te verbeteren. Het moet allemaal wel in het geheim gebeuren want hele slechte mensen zoals bijvoorbeeld Adolf Hitler had vrijmetselarij verboden. Als een fout persoon zoals Hitler een organisatie verbiedt dan moet die organisatie haast wel goed zijn. Toch? Dat lijkt de boodschap van vrijmetselarij aan de buitenwereld te zijn.

Als ik de informatie die ik krijg goed interpreteer dan is het zo dat vrijmetselarij aan de top van de vrijmetselaarspiramide over gaat in de satanskerk. De mensen aan de top van de piramide noemen zich satanisten. Ze verafgoden Satan. Ze willen zich met hem verbinden. Satanisten willen dat Satan zich net als de schepper als mens op Aarde manifesteert. De mensen die Satan vereren denken dat ze dolgelukkig zullen zijn als Satan zich als mens op Aarde manifesteert in het geprepareerde lichaam van het beest. Pas op het moment dat satanisten daadwerkelijk in levenden lijve met Satan worden geconfronteerd zullen ze inzien dat er geen verbinding mogelijk is tussen hen en Satan. Dat komt omdat de schepper en Satan niet samengaan en zelfs satanisten zijn in de kern verbonden met de bron van de schepper of ze dat nou willen aanvaarden of niet. De reden waarom niets en niemand tot satanisten kan doordringen, is dat zwarte magie een soort bezwering is. Satanisten zijn in de ban van Satan. Hij staat qua kracht, macht en intelligentie ver boven mensen.

Het is ongeveer hetzelfde als een kind dat op internet in contact komt met een pedofiel. De pedofiel laat zich van zijn alleraardigste kant zien. Hij doet zich voor als een ware vriend. Als volwassene overtuigt hij het kind moeiteloos. Het kind begrijpt nog niets van manipulatie. Het kind denkt op een gegeven moment dat de pedofiel zijn/haar beste vriend is en de enige die hem/haar begrijpt. Het kind wil deze ware vriend natuurlijk dolgraag ontmoeten. Het kind en de pedofiel spreken af. Pas als het kind in levenden lijve met de energie van het roofdier wordt geconfronteerd, wordt die ban verbroken en dan pas weet het kind dat het diep in de problemen zit. Het kind wil op dat moment instinctief bescherming van de ouders. Op het moment dat satanisten in levenden lijve met Satan zullen worden geconfronteerd zullen ze instinctief hun afkomst aanvaarden en de schepper uit vrije wil om hulp vragen omdat zij zelf een macht als Satan niet aankunnen. De schepper zal hen helpen omdat dat zijn natuur is. De schepper kan hen niet aan hun lot overlaten zelfs al zou hij het willen. Als hij al überhaupt in staat is om de wil te hebben om iemand niet te willen helpen.

Ik wil nog iets zeggen over het intelligentieniveau van Satan ten opzichte van mensen. Als wij mensen iets willen verbergen dan zorgen we ervoor dat dat wat wij willen verbergen absoluut niet in het zicht is. Iemand wiens intelligentieniveau extreem veel hoger ligt dan dat van een mens kan het gedrag van een mens voorspellen zoals een volwassen persoon het gedrag van een peuter kan voorspellen. Deze intelligente persoon kan daarop inspelen en mensen misleiden door een geheim juist in het openbaar te bewaren. Deze intelligente persoon weet dat wij niet gaan graven in iets dat al in het zicht is. Alles wat openbaar en in het zicht is daar zoeken wij niets achter. Al helemaal niet als het zowat dagelijks in de media verschijnt. Als iets regelmatig in de media verschijnt, denken wij dat journalisten dat al tot de bodem hebben uitgezocht. Niets is minder waar. Alles wat in de media verschijnt en openbaar is, is juist de beerput of de deksel van de beerput. Vooral alles wat is afgedekt met glitter & glamour is een enorme beerput.

De schepper heeft een keer een glitter & glamour gordijn opzij geschoven zodat ik kon zien wat er achter het gordijn gebeurt. Ik schrok enorm van wat ik daar te zien kreeg. Ik wilde er niets van weten. Die informatie wilde ik niet hebben. Ik werd er heel neerslachtig en verdrietig van. Maar een situatie verbetert natuurlijk niet omdat ik er van schrik en er niets van wil weten. Ik zal proberen te vertellen wat ik zag achter het gordijn van glitter & glamour zodat mensen een realistisch beeld krijgen van datgene waar men ons mee vermaakt. De schepper wil dat wij dit weten zodat wij ons bewust worden van wat er in de wereld gaande is en waarom hij aan die toestand per se een eind wil maken. Want de top van de piramide maakt de mensheid wijs dat de schepper of niet bestaat of boos is op mensen omdat ze niet naar de kerk gaan of er misschien te sexy bij lopen maar het zal de schepper werkelijk een zorg zijn hoe wij erbij lopen en of wij wel naar de kerk gaan. Hij heeft zelfs liever niet dat wij naar de kerk gaan. Het gaat hem om wat anders. Dat ga ik proberen uit te leggen.

Het gebeurde jaren geleden. Ik was alleen thuis. Zat op de bank televisie te kijken. Ik was aan het zappen en belandde middenin een televisieprogramma waarin het leven van een jonge vrouw werd gevolgd. Ik kende die jonge vrouw niet. Ik was ook niet zozeer in haar leven geïnteresseerd maar meer in de fashion en sieraden die ik in het programma zag. De vrouw leek superrijk. Ze was jong. Ergens begin 20. Terwijl ik haar huis, kleding en sieraden aan het bewonderen was, liet de schepper mij beelden zien van dezelfde vrouw maar dan toen ze 2 à 3 jaar oud was. Ze was een mooie schattige blonde peuter. Ze leek wel een engeltje. Daarna kreeg ik beelden te zien van datzelfde kind met haar moeder die haar als peuter bij de Playboy Mansion afleverde waar het kind seksueel werd misbruikt door superrijke, superdeftige en vooraanstaande mannen met gezag.

Dat kind was vaker in de Playboy Mansion dan thuis bij haar moeder. Die peuter was de kostwinner in huis. Met het inkomen van dat kleine meisje werd het huishouden van de moeder draaiende gehouden. Die kleine meid betaalde alle rekeningen thuis inclusief haar eigen onderhoud. De moeder ontving bakken met geld voor het laten misbruiken van haar kind door de rijken der aarde. In de kringen waarin deze mensen verkeerden leek het een hele normale gang van zaken. Er waren meer kinderen die door hun ouders bij de Playboy Mansion werden afgeleverd om daar misbruikt te worden. In die kringen worden zelfs kinderen geadopteerd zodat de ouders een bron van inkomsten hebben. Ik zag dat de Playboy Mansion ook verzorgers voor die kinderen in dienst had. De verzorgers deden de kinderen in bad en kleedden hen weer netjes aan en verzorgden de maaltijden van de kinderen. Ze vermaakten de kinderen zodat de kinderen niet chagrijnig werden. Dus heel veel mensen weten er van.

Ik kon het niet geloven. Dus toen ik de naam van de jonge vrouw wist, heb ik haar opgezocht op internet. Wat ik over haar kon vinden op internet is dat zij als tiener in de Playboy Mansion ging wonen. Waarom? Dat stond er niet bij vermeld. Vele jaren later kwam informatie naar buiten dat Bill Cosby vrouwen had gedrogeerd en seksueel had misbruikt. Ook dat gebeurde in de Playboy Mansion.

Terug naar die kinderen. Hoewel de ouders geen flikker doen, groeien deze kinderen op in rijkdom. Op materieel gebied krijgen ze alles. Als ze op vioolles willen dan gaan ze op vioolles. Als ze daarnaast nog een dansopleiding willen doen en pianolessen willen volgen dan gaan ze ook op dansles en op pianoles. Als het tijd-technisch ingewikkeld wordt dan komt er een chauffeur. Deze kinderen gaan naar de beste scholen. Als de beste school in Frankrijk staat terwijl het gezin in Amerika woont dan wordt er voor gezorgd dat het kind onder comfortabele omstandigheden in Frankrijk gaat wonen. Als ze dierenarts willen worden dan krijgen ze daarvoor de beste opleiding. Als deze kinderen popidool willen worden dan worden ze popidool. Als ze president willen worden dan worden ze president. Als deze kinderen nergens talent voor hebben maar toch een plek op het wereldtoneel willen dan worden ze celebrity.

In materieel opzicht komen deze kinderen niets tekort. Wat ze wel tekort zijn gekomen is geborgenheid, liefde, zorg, bescherming en iemand die hun welzijn voor alles laat gaan. Alles wat niet te koop is, zijn zij tekort gekomen maar dat is in eerste instantie niet aan hen af te zien. Ze zijn ontwikkeld, beschaafd, goed opgeleid en zien er heel verzorgd uit. Deze kinderen worden op hele jonge leeftijd voor de wolven gegooid en ze moeten zich maar zien te redden. Als ze het niet overleven tja dan overleven ze het maar niet. Die kinderen worden kil omdat men kil met hen is omgegaan. Ze weten niet beter. Zij vinden ons raar. Ze zullen niet begrijpen dat iemand met 3 kinderen moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze kunnen er niets aan doen dat ze kil zijn. Wij krijgen met hen te maken omdat deze kille kinderen dankzij hun goede opleidingen en hun kruiwagens de bovenlaag van onze samenleving vormen. Het is een programma van Satan, uitgevoerd door zijn volgelingen, om de bovenlaag van onze samenleving onmenselijk te maken en dus presidenten en andere wereldleiders onmenselijk te maken. Daar hebben wij nu op dit moment wereldwijd mee te maken. Mensen aan de top die niet begrijpen dat gewone mensen zichzelf en hun kinderen willen beschermen.

Kinderen die opgroeien onder bovenstaande omstandigheden vinden het vaak later zelf ook normaal dat ze geld verdienen door hun eigen kinderen te laten misbruiken. Ik kreeg ongeveer in diezelfde periode ook beelden bij een andere jonge vrouw van wie men zegt dat ze een zangeres is maar ik ken geen liedjes van haar. Ik ken haar wel omdat ze vaak in de media verschijnt. Ik weet daardoor dat ze een Amerikaanse is. Terwijl zij aan haar dure carrière werkte, liet ze haar zoon, die een peuter was, achter in Frankrijk bij een pedofiel. Ik kreeg geen beeld bij deze Fransman. Wel van zijn huis. Dat was een kast van een huis op een enorm landgoed in Frankrijk. De man had ergens een topfunctie en woonde alleen op het landgoed met het kind en verder had hij een heel leger aan personeel in dienst. Dus ook daar waren heel veel mensen op de hoogte van het seksueel misbruik van kinderen. Deze man viel op hele jonge peuters die elke keer werden vervangen omdat kinderen nou eenmaal niet lang peuter zijn.

Dan nu de gevolgen van zo’n leven voor de toplaag van onze samenleving. Als je kijkt naar wat men het coronavirus noemt en in verband daarmee kijkt naar iemand als Klaus Schwab, wiens diepste wens is om van mensen halve robotten te maken, door mensen in te spuiten met een injecteerbaar computersysteem. Dat is heel kil. Dit idee kan alleen voortkomen uit het brein van iemand die onmenselijk is behandeld. Hij voelt zich waarschijnlijk helemaal niet prettig bij normale mensen. Misschien is dat wel de echte kloof tussen arm en rijk. Het menselijke gehalte. Aan de top heeft men in materieel opzicht geen gebrek maar de menselijke natuur is daar verloren gegaan. Dat is waar de schepper het niet mee eens is. Dat mensen handelen in strijd met hun natuur. Nogmaals wij zijn afkomstig uit de bron van de schepper. Wij zijn scheppende kracht. De top houdt zich bezig met vernietiging en wil zich verbinden met Satan. Die verbintenis is van nature en in de kern niet mogelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.