scheefwonen of kromdenken?

De Woonbond heeft de rechtszaak over inkomensafhankelijke huurverhoging verloren. Ik vind dat onbegrijpelijk. Ten eerste kan de huurprijs in alle redelijkheid alleen gebaseerd zijn op de kwaliteit van de woning en niet op het inkomen van een huurder. Bovendien zijn er geen sociale huurwoningen met sociale huurprijzen. Misschien was dat vroeger ooit het geval maar dat is verleden tijd. De huurprijzen van huurwoningen zijn gekoppeld aan de prijs van een koopwoning. Alle huurders –ook mensen in de bijstand en mensen die voor voedsel afhankelijk zijn van de voedselbank- betalen een huurprijs dat gekoppeld is aan de koopprijs van de woning zonder dat ze ooit de eigenaar van de woning worden. Hoe sociaal is dat? Lees verder “scheefwonen of kromdenken?”

huidige stand van zaken

Na het vonnis van de rechtbank (november 2017) ontstond er een grote schuld bij Ymere want ik moet met terugwerkende kracht een huurverhoging betalen vanaf het moment dat Ymere de herstelmelding had gedaan bij de Huurcommissie (juli 2016). De rechter had met het vonnis bevestigd dat de herstelmelding van Ymere terecht was ondanks het feit dat Ymere geen herstelwerkzaamheden had uitgevoerd. Na de uitspraak van de rechter heb ik direct Ymere benaderd met de vraag of ik een betalingsregeling met hen kon treffen voor het openstaande bedrag. Ymere reageerde daar in eerste instantie niet op. Dat vatte ik op als een akkoord. Uiteindelijk kreeg ik een brief van Ymere maar -gelet op de inhoud- was er geen redelijk gesprek met Ymere mogelijk. De schuld moest binnen 14 dagen worden voldaan. Dit is de brief van Ymere: Lees verder “huidige stand van zaken”

rechtszaak 2

  • Op de eerste zitting bij de rechtbank vroeg Ymere om uitstel.
  • Op de tweede zitting vroeg Ymere weer om uitstel. Dit keer had Ymere het excuus dat ik eindelijk wilde meewerken aan een geluidsonderzoek vandaar dat ze eerst het onderzoeksrapport wilden afwachten.
  • Op de derde zitting kwam Ymere met een reactie met als enige onderbouwing het geluidsonderzoeksrapport. De map met bewijsmateriaal dat Ymere aan de Huurcommissie had overhandigd was Ymere blijkbaar ook ‘kwijtgeraakt’. Het geluidsonderzoeksrapport was in mijn voordeel. De woning bleek inderdaad erg gehorig. Het standpunt van Ymere in hun reactie was dat ik niets anders mocht verwachten van een oude woning.
  • Op de vierde zitting kwam er een tussenvonnis met deze conclusie: ‘de kantonrechter beveelt een verschijning van partijen ter terechtzitting tot het geven van inlichtingen aan de kantonrechter en ter beproeving van een schikking’.
  • Op de vijfde zitting werd er een datum bepaald voor de zesde zitting.

Lees verder “rechtszaak 2”