vrijwillige ontruiming

Toen ik in oktober 2019 naar mijn huidige woning moest verhuizen, voelde ik me diepongelukkig maar ik was vastbesloten om er wat van te maken. Ik probeerde de hele situatie positief te benaderen. De woning is echt een leuke woning. Qua ruimte een enorme vooruitgang vergeleken met mijn vorige woning. Achterstallig onderhoud kun je aanpakken. De buurt is heel leuk. Hele lieve mensen hadden een budget geregeld zodat ik de woning leuk kon opknappen en inrichten.

Van opknappen en inrichten kwam het niet. Ik werd verrast door de ene verborgen gebrek na de andere. Houtrot, vochtproblemen, schimmel, geen ventilatie, ongedierte, een onverwarmde tweede etage, luik van de vliering uit de woning gesloopt, meeroken met de benedenburen, iemand kwam in de woning als ik er niet was, scheuren in muren, afgekeurde gas- en elektrameter etc. Ik kon geen kant op zonder medewerking van de verhuurder. Helaas bleek de communicatie met Eigen Haard het allergrootste gebrek.

Ik heb nog altijd met niemand van Eigen Haard contact over de woning. Ik heb de afgelopen 3 jaar wel contact gehad met de afpoeierservice van Eigen Haard. De ene medewerker zei dat ze terug zou bellen maar ze belde niet terug. De andere medewerker hing de telefoon op toen het te ingewikkeld werd. Andere medewerkers vluchtten de woning uit om er niet mee geconfronteerd te worden. Verder hebben diverse medewerkers van Eigen Haard mij korte afpoeiermails gestuurd nadat ik uitgebreid alle problemen op schrift had gezet in de hoop dat iemand van Eigen Haard de problemen zou begrijpen en zou oppakken. Dat is helaas nooit gebeurd. Ik heb er de afgelopen 3 jaar werkelijk alles aan gedaan om met Eigen Haard in gesprek te komen over de woning. De boodschap komt echter nooit over.

Ik heb in eerste instantie Eigen Haard zelf benaderd over alle gebreken. Niet dat ik alle gebreken in één keer zag maar elke keer als ik een gebrek tegenkwam, meldde ik dat aan Eigen Haard. Inmiddels gaat het om een hele lange lijst met gebreken. Ernstige gebreken zoals houtrot, onverwarmde tweede etage, meeroken met de benedenburen e.d. worden door Eigen Haard niet gezien, niet gehoord, noch begrepen. Er wordt altijd gedaan alsof Eigen Haard niet weet wat er aan de hand is.

Dus toen heb ik een officiële klacht naar de klachtenafdeling van Eigen Haard gestuurd. De klacht zou binnen 14 dagen afgehandeld worden. Ik heb echter nooit een reactie gekregen van de klachtenafdeling van Eigen Haard.

Daarna heb ik de geschillencommissie van Eigen Haard benaderd. De geschillencommissie vertelde elke keer uitgebreid welke bevoegdheden ze allemaal niet hadden. Na de opsomming van wat ze allemaal niet kunnen en niet mogen, stelde de geschillencommissie elke keer de vraag of ik dan toch nog wilde dat ze het geschil gingen behandelen. Op een gegeven moment heb ik ze maar uit hun lijden verlost en hen ontslagen van hun taak.

Ik heb vervolgens de stichting !WOON benaderd. De stichting !WOON is vooral heel goed in het noteren van al je persoonlijke gegevens. Vervolgens gaan ze in overleg. Daarna hoor je wekenlang niets meer van hen. Daar zijn ze ook heel goed in. Na lang aanhouden, bellen en mailen, kreeg ik contact met een vriendelijke medewerker van de stichting !WOON. Deze medewerker gaf mij een lijst met de namen en telefoonnummers van advocaten die gespecialiseerd zijn in huurrecht.

Ik heb sommige advocaten van die lijst benaderd. Ze hadden het of te druk of ze twijfelden of ik wel een zaak had. Ze begrepen wel dat ik een probleem had maar ze vonden dat ik geen zaak had om aan de kantonrechter voor te leggen. Een van de advocaten zei dat je voor achterstallig onderhoud niet bij de kantonrechter moest zijn. De advocaat zei dat daar andere instanties voor zijn. Welke instanties dat zijn? Ik heb geen idee. Een andere advocaat vertelde dat rechters geen mensen zijn met wie je een gesprek kunt voeren. Het hele probleem met de woning en met Eigen Haard zou onmogelijk aan de rechter voorgelegd kunnen worden. De rechter zou niet begrijpen voor welk probleem ik de rechtbank benader. Ik moest uit de hele problematisch situatie met Eigen Haard één probleem uitkiezen en daar een zaak van maken. Voor mijn gevoel moet ik dan één probleem enorm opblazen en dat dan aan de kantonrechter voorleggen. Ik kan dat niet. Ik ben geen toneelspeelster. De hele situatie is een probleem. Eigen Haard heeft mij opgelicht door een sloopwoning aan mij te verhuren. Daardoor ben ik dakloos én ben ik mijn woonduur van 32 jaar kwijtgeraakt. Maar dat is dus geen zaak die je aan de kantonrechter kunt voorleggen. Weer een andere advocaat, die het ook te druk had, gaf mij wel de tip dat Eigen Haard niet over teruggave van mijn woonduur gaat maar dat Woningnet daarover gaat.

Ik heb toen mijn situatie aan Woningnet uitgelegd en gevraagd of ik mijn woonduur terug kon krijgen. Woningnet vond het heel erg dat ik mijn woonduur van 32 jaar had verzilverd voor een sloopwoning maar ze zeiden dat ze mijn woonduur niet konden herstellen. Ze zeiden dat de gemeente Amsterdam, afdeling Stadsvernieuwing en Woonbeleid, over dit soort kwesties gaat. Ik heb vervolgens contact opgenomen met de gemeente Amsterdam. Daar zeiden ze dat Woningnet gaat over teruggave van mijn woonduur. Ik heb vervolgens weer contact opgenomen met Woningnet. Ze zeiden dat ze de zaak eerst grondig gingen uitzoeken en dat ik daarna een antwoord van hen zou krijgen maar dat het wel even kon duren. Na een paar weken zei Woningnet dat ze inderdaad mijn woonduur konden herstellen maar dat ze het wel een probleem vonden om zich te mengen in een probleem tussen mij en Eigen Haard. Ze wilden mijn woonduur alleen herstellen als Eigen Haard daarmee instemde. Die oplossing heb ik daarna aan Eigen Haard voorgelegd en daarbij de mail van Woningnet overlegd. Dat was in december 2021. Ik heb daar nooit een reactie op gekregen van Eigen Haard.

Ik heb vervolgens geïnformeerd of die geile Huurcommissie nog iets aan de situatie kon doen. De Huurcommissie kan de verhuurder ook niet dwingen om al het achterstallig onderhoud aan te pakken. Bij de Huurcommissie kan de huurder alleen een huurverlaging regelen. Dus dan betaal ik minder huur maar dan heb ik nog steeds geen normale woning om in te wonen. Bovendien ligt in het verlengde van een huurverlaging van de Huurcommissie een woningontruiming. Zie deze blog. Daar schiet ik dus niets mee op.

Nadat ik gebrek nummer zoveel (scheuren in muren) was tegengekomen heb ik contact opgenomen met Bouw- en Woningtoezicht. Telefonisch was Bouw- en Woningtoezicht onbereikbaar. Dus heb ik een contactformulier ingevuld op de site van de gemeente Amsterdam. Ik vroeg aan Bouw- en Woningtoezicht of ze een bouwkundig onderzoek in de woning wilden uitvoeren en of ik daar een rapport van kon krijgen. De woning is tenslotte een gemeentelijk monument.

Het duurde een paar maanden voordat ik een reactie kreeg van Bouw- en Woningtoezicht. Ik kreeg wel een vriendelijke reactie. Een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht wilde wel helpen maar hij zei dat ze terughoudend zijn in het maken van afspraken ter plekke. Ik wilde die medewerker wel tegemoetkomen. Ik heb foto’s van de woning per mail naar hem opgestuurd. Ik heb er ook melding van gemaakt dat het originele houten luik van de vliering na de bezichtiging uit de woning is gesloopt terwijl de woning een gemeentelijk monument is. Ik mag niet eens normale zeep gebruiken om de buitenkant van de woning te reinigen omdat de woning een gemeentelijk monument is maar Eigen Haard sloopt na de bezichtiging gewoon het originele luik uit de woning. Dat rijmt niet. Ik wilde daarom ook van die medewerker weten hoe de gemeente daar tegenaan kijkt. Dat was in januari 2022. Ik heb daarna niets meer gehoord van Bouw- en Woningtoezicht. Misschien is Bouw- en Woningtoezicht met deze zaak bezig? Misschien ook niet? Misschien ligt die vriendelijke medewerker van Bouw- en Woningtoezicht wel aan de beademing nadat hij de foto’s van de woning had gezien? Ik heb na een paar maanden geduldig wachten nog een mail naar die medewerker van Bouw- en Woningtoezicht gestuurd om te vragen naar de huidige stand van zaken m.b.t. mijn vraag. Op die mail heb ik geen reactie gekregen.

Het lijkt mij dat de gemeente wel problemen moet hebben met de huidige staat van de woning want vanuit de gemeente wordt geld beschikbaar gesteld om een gemeentelijk monument te onderhouden. Ik neem aan dat dat budget er is om een gemeentelijk monument te behouden. Als je vanuit dat opzicht naar de woning kijkt dan kan ik mij voorstellen dat de gemeente schrikt van de huidige staat van de woning. De woning is niet bewoonbaar. De woning voldoet bij lange na niet aan de huidige tijd en de huidige normen. De woning is niet eens rookvrij, heeft geen ventilatie en de bovenste etage kan niet eens verwarmd worden. Als je daarbij schimmel, vochtprobleem en ongedierteprobleem optelt dan heb je een woning die waarschijnlijk prima voldoet aan het bouwbesluit van de middeleeuwen maar het is niet van deze tijd.

Bij de bouw van de woning zijn er wel ventilatiemogelijkheden in de woning aangebracht in de vorm van roosters in de gevel en kleine kiepramen boven de deuren. Dat was de ventilatie van toen en is wat mij betreft tot op heden een prima manier om een woning te ventileren. Echter, als die kleine kiepramen na 100 jaar kapotgaan dan worden ze vervangen door kleine ramen die niet open kunnen. Dat is gewoon goedkoper. In de keuken is het kiepraam vervangen door een raam dat niet open kan. Er is nu geen enkele ventilatie in de keuken. De ventilatieroosters die van buitenaf in de gevel van de woning zichtbaar zijn, hebben geen functie meer in de woning omdat plafonds zijn verlaagd. De ventilatieroosters zitten nu boven het verlaagde plafond. Dus alle ventilatiemogelijkheden zijn vakkundig om zeep geholpen.

Er is verder nooit één ventilatierooster in de woning aangebracht, laat staan een ventilatiesysteem. In de keuken is wel een ventiel aangebracht in het verlaagde plafond maar deze ventiel is nergens op aangesloten. Het is gewoon alleen in het verlaagde plafond aangebracht. Misschien is het daar aangebracht zodat het lijkt alsof de woning voldoet aan de huidige tijd en normen. Misschien gebruikt Eigen Haard deze gemeentelijke monumenten wel als melkkoe zodat ze elke keer een budget kunnen aanvragen bij de gemeente. Misschien hebben ze in het verleden een budget aangevraagd om in de woningen een ventilatiesysteem aan te brengen. Vervolgens één ventiel aangebracht in de keuken, fotootje opgestuurd naar de gemeente voor het dossier, en de rest van het budget onderling verdeeld. Zo gaat dat. Het kan ook zo zijn dat Eigen Haard én de gemeente deze gemeentelijke monumenten gebruiken als melkkoe om hun zakken te vullen met gemeenschapsgeld. Ik kijk nergens meer van op.

Nadat ik Bouw- en Woningtoezicht had benaderd, wilde Eigen Haard ineens een bouwkundig onderzoek in de woning laten uitvoeren door KBK-bouwgroep. Toen KBK aan de deur kwam, liet ik als eerste de barsten in de buitenmuur zien want we stonden toch al buiten omdat ik de voordeur moest opendoen. Ik liet ook zien dat achter de voordeur, de aangrenzende muur ook scheuren had. De vorige bewoner had de muur blauw geverfd en Eigen Haard had de scheuren opgevuld met wit vulmiddel. Dus Eigen Haard moet de scheuren in de muur wel hebben gezien maar liet pas een bouwkundig onderzoek uitvoeren nadat ik Bouw- en Woningtoezicht had benaderd.

De medewerker van KBK-bouwgroep had uit zichzelf heel veel belangstelling voor de vloer bij de ingang en ook veel belangstelling voor de ruimte onder de vloer. Ik vroeg aan hem wat er met de vloer was. Hij zei dat die vloer vervangen moest worden. De vloer bij de voordeur is gemaakt van een soort multiplex. Het ziet er heel krakkemikkig uit en als buiten sneeuw ligt dan is de vloer vochtig waardoor er barsten in de vloer ontstaan. Ik was van plan om die vloer zelf te verstevigen maar als het de taak van de verhuurder is dan moeten zij dat natuurlijk doen.

Toen ik de woning kwam bezichtigen stond de voordeur van de woning open. Daardoor was de muur achter de voordeur niet zichtbaar. Na de verhuizing ontdekte ik achter de voordeur, onderaan de muur, een groot gat in de muur. Het gat liep door tot in de vloer. Die holle ruimte was door Eigen Haard opgevuld met afval. Ik heb al het afval uit de muur en vloer verwijderd en gevraagd of Eigen Haard muur en vloer wilde repareren. Etro heeft vervolgens die ruimte in muur en vloer opgevuld met pur. Dat is prutswerk. Als het regent dan drijft het pur in een plas water en het stikt er van de pissebedden. Later is gebleken dat ratten elke keer gangen graven langs onze voordeuren. Door al het gegraaf van die ratten liggen de stoeptegels elke keer los bij onze voordeuren en moet Eigen Haard elke keer de grond opvullen. Ratten graven buiten elke keer een gat precies op de plek waar binnen in de woning het gat in de vloer zit. Alsof daar hun hoofdkwartier zit. Ik vroeg aan die medewerker van KBK of hij wilde kijken of hij sporen van ongedierte onder de vloer bij de ingang zag. Hij zag geen sporen van ongedierte maar hij zei dat dat niet betekende dat er geen ongedierteprobleem is.

KBK-bouwgroep begon op de tweede etage met het onderzoek en ging vandaaruit naar de eerste etage etc. Ik ben er de hele tijd bij geweest en ik heb alles laten zien waar ik problemen mee heb. De medewerker van KBK luisterde goed en heeft alles serieus onderzocht. Alleen toen we in één van de slaapkamers waren en ik hem het houtrot bij het raam en vensterbank liet zien en ik tegen hem zei dat de vensterbank in het midden naar beneden én naar buiten was verzakt en dat de muur onder de vensterbank naar binnen toe bol stond, keek hij me aan alsof ik niet goed bij mijn hoofd was. Toch heeft hij serieus onderzocht en gemeten of dat wat ik zei wel klopte. Na zijn onderzoek zei hij dat het klopte wat ik zei. De 3 meter lange vensterbank is inderdaad verzakt en de muur onder de vensterbank staat bol naar binnen toe.

Verder liet de medewerker van KBK niet zoveel los over de staat van de woning. Hij zei nog wel dat in de badkamer de kitranden vernieuwd moeten worden. Ik had al gezien dat in de hele woning niets netjes is afgewerkt, dus die kitranden in de badkamer ook niet. In de badkamer zijn de kitranden verzonken onder de tegels. Daardoor ontstaan er kieren met schimmel erin.

Ik was erg benieuwd naar het bouwkundig rapport maar het rapport was alleen bestemd voor de verhuurder en niet voor de huurder. Eigen Haard liet na het bouwkundig onderzoek natuurlijk weer maanden niets van zich horen. Ik vroeg een paar keer aan Eigen Haard of ik het bouwkundig rapport en een plan van aanpak kon ontvangen. Er werd niet gereageerd op mijn berichten. Dus toen heb ik maar weer mijn woonduur teruggevraagd want mijn leven staat al bijna 3 jaar stil vanwege de woning en Eigen Haard. Op mijn mail of ik mijn woonduur terug kon krijgen werd eindelijk gereageerd. Een medewerker van Eigen Haard wilde een afspraak maken om mijn mail te bepreken.

Toen de medewerker van Eigen Haard op de afspraak verscheen, zei hij ineens dat hij niet kwam om mijn mail over teruggave van mijn woonduur te bespreken maar dat hij kwam om het bouwkundig rapport met mij te bespreken. Vervolgens veranderde hij direct van onderwerp door te zeggen ‘laat maar zien welke problemen verholpen moeten worden, wij gaan alle gebreken verhelpen!’. Het is raar als iemand met een bouwkundig rapport in zijn hand staat te zwaaien en toch vraagt om wéér te laten zien welke gebreken er zijn om verholpen te worden. Maar ik begon net als KBK-Bouwgroep op de tweede etage. Daar liet ik de gebreken zien. Helaas was het niet mogelijk om de aandacht van deze medewerker van Eigen Haard vast te houden. Elke keer als ik een gebrek liet zien, wilde hij het volgende gebrek zien of hij wuifde het hele probleem weg. De problemen die ik aanwees vond hij geen problemen. Dat het luik van de vliering is verdwenen, met als gevolg een enorm gat in het plafond, was volgens Eigen Haard geen gebrek, zei hij. Het raam, met de verzakte vensterbank, zag hij niet. De andere slaapkamer met ook weer vochtproblemen en houtrot daar ging hij niet eens naar binnen. Toch zei hij de hele tijd ‘laat maar zien welke problemen er verholpen moeten worden, wij gaan alle gebreken verhelpen!’.

Dat de gehele tweede etage niet verwarmd kan worden, was volgens de medewerker van Eigen Haard een kwestie van een afspraak maken met Bennink. Dit bedrijf doet het onderhoud aan de cv-installaties van Eigen Haard. Het bedrijf doet echter alléén onderhoud. Als er iets anders dan onderhoud moet gebeuren dan moet Eigen Haard daar expliciet opdracht voor geven maar dat doet Eigen Haard niet. Ze schakelen alleen Bennink in. Als Bennink dan contact met mij opneemt of langskomt dan zeggen ze dat ze voor onderhoud komen. Als ik vervolgens tegen Bennink zeg dat het probleem is dat de tweede etage niet verwarmd kan worden dan zegt Bennink ‘wij doen alleen het onderhoud, je moet het probleem aan Eigen Haard melden en zij geven ons opdracht’. Eigen Haard vertelt echter nooit aan Bennink wat het probleem is. Waarschijnlijk heeft Eigen Haard ooit al een keer onderzocht wat precies het probleem is met die radiatoren op de tweede etage en misschien zijn ze er toen achter gekomen wat het kost om dat probleem te verhelpen en waarschijnlijk willen ze die kosten niet maken want al 3 jaar doet Eigen Haard niets anders dan Bennink inschakelen zonder aan hen te vertellen welk probleem ze moeten verhelpen.

Ik zei tegen die medewerker van Eigen Haard dat ik geen vertrouwen heb in de werkwijze van Eigen Haard. Ik kreeg geen gelegenheid om verder te praten want die medewerker van Eigen Haard zei direct ‘dan houdt het op, wij kunnen verder niets meer voor u doen’ en hij ging meteen de trap af richting de uitgang. Terwijl hij de trap afliep, liep ik achter hem aan en ik vertelde aan hem dat ik al 2,5 geen woning had om in te wonen en geen normaal contact daarover kon krijgen met Eigen Haard. Dat Eigen Haard pas iets van zich lieten horen toen ik Bouw- en Woningtoezicht had benaderd. Die medewerker zei ‘daar moet je zijn’ (dus bij Bouw- en Woningtoezicht) en weg was hij. Terwijl hij naar eigen zeggen langskwam om het bouwkundig rapport met mij te bespreken en daar heeft hij geen woord over gezegd. Hij was ongeveer 5 minuten in de woning. De medewerker van Eigen Haard stuurde na zijn bezoek nog wel een mail. In zijn mail staat onder andere dit:

Ik heb u meerdere malen aangegeven de gebreken te willen herstellen maar u geeft als antwoord dat het niet nodig is. U kunt altijd contact met ons opnemen voor technische gebreken.

Door de inhoud van de mail van de medewerker van Eigen Haard werd het mij duidelijk waarom Eigen Haard een afspraak met mij wilde plannen. Eigen Haard wil gewoon op schrift hebben staan dat ik de gebreken in de woning niet hersteld wil hebben. Als de huurder geen onderhoud wil dan valt de verhuurder immers niets te verwijten. Blijkbaar moet iemand de schuld krijgen van al het achterstallig onderhoud in de woning. In mijn mails heb ik altijd onderhoudsklachten gemeld aan Eigen Haard en om een plan van aanpak gevraagd. Dus aan die mails heeft Eigen Haard helemaal niets om het dossier op te bouwen dat hen vrij moet pleiten. Waarschijnlijk moest er daarom een afspraak komen zodat Eigen Haard achteraf op schrift kan zetten dat ik tijdens die afspraak heb gezegd dat er geen onderhoud nodig is. Die hele afspraak met Eigen Haard was eigenlijk nergens voor nodig want met het bouwkundig rapport kon Eigen Haard gewoon een plan van aanpak opstellen en naar mij opsturen.

Toevallig weet ik uit ervaring dat de Huurcommissie en de rechtbank dol zijn op dit soort ‘feiten’ die een woningcorporatie op schrift zet om een dossier op te bouwen. Maar het kan ook zo zijn dat Eigen Haard voor Bouw- en Woningtoezicht op schrift heeft gezet dat ik onderhoud aan de woning niet nodig vind. Als dat het geval is dan ben ik heel blij dat ik foto’s van de woning heb opgestuurd naar Bouw- en Woningtoezicht. Op die foto’s blijkt gewoon tientallen jaren verwaarlozing en achterstallig onderhoud. Daar kan ik nooit verantwoordelijk voor zijn. Maar ik denk wel dat als ik deze woning langer huur dat ik dan het hele probleem van achterstallig onderhoud in mijn schoenen geschoven krijg.

Na het bezoek van die medewerker van Eigen Haard was het voor mij helemaal duidelijk dat Eigen Haard het onderhoud aan de woning nooit serieus zou oppakken. Waarschijnlijk weten ze precies in welke staat de woning verkeert en weten ze ook dat ze daar nooit iets aan zullen doen. Ze gijzelen mij in de woning zodat ze inkomsten hebben uit een sloopwoning. Het is niet in hun belang om mijn woonduur te herstellen zodat ik normaal ergens kan wonen. Die wetenschap maakte me zo kwaad dat ik er niet van kon slapen. Tijdens zo’n slapeloze nacht heb ik Eigen Haard een mail gestuurd waarin ik ze de tyfus heb gescholden. Er valt toch niets meer te redden. Van mij mogen ze allemaal de kanker krijgen.

Na een paar maanden was ik een beetje gekalmeerd. Begin juni 2022 besloot ik nog één poging te wagen. Ik heb aan de klachtenafdeling van Eigen Haard een klacht gestuurd over deze hele gang van zaken. Tenslotte had ik met die klachtenafdeling nog nooit contact gehad. Bij die klacht heb ik een gebrekenlijst meegestuurd waarin ik alle gebreken en onderhoudsklachten van de woning heb opgesomd zodat ze zelf konden zien dat de woning niet bewoonbaar is en bovendien nooit gereed was gemaakt voor verhuur. Verder dat de communicatie met Eigen Haard daarover jaren in beslag neemt, laat staan de werkzaamheden zelf. Zo lang leef ik niet. Ik heb als oplossing voor het hele probleem gevraagd of ik mijn woonduur terug kon krijgen om een woning te zoeken via Woningnet zodat ik ergens kan wonen. Ik heb aan hen gevraagd om uiterlijk eind juli 2022 te reageren. Twee maanden lijkt mij ruim de tijd om te reageren. Ze hebben wederom helemaal niet gereageerd.

Een normaal verhuurbedrijf zou excuses aanbieden voor deze woning en zeggen: ‘ Ja, het is ons inderdaad niet gelukt om de woning gereed te maken voor verhuur. Onze welgemeende excuses voor deze wanprestatie. Het spijt ons dat u 3 jaar onder deze omstandigheden heeft moeten leven; u kon niet verhuizen, u kon niet in de woning wonen, u kon er niet in werken, u kon er geen sociaal leven opbouwen, u werd tijdens de lockdowns opgesloten in die hel. Het spijt ons dat we u 3 jaar hebben gegijzeld in deze situatie. We geven u uw woonduur terug en het geld dat u heeft betaald voor een stronthoop van Eigen Haard. Met uw woonduur en het geld kunt u een andere woning zoeken, verhuizen en een nieuwe start kan maken in een andere woning.’ Dat zou een normale reactie kunnen zijn.

Ik heb de afgelopen 3 jaar alles geprobeerd om de situatie te verbeteren en nu zet ik er een punt achter. Ik kan dat niet doen door normaal te verhuizen naar een andere woning want er zijn geen andere woningen. Althans niet voor ingezetenen van Nederland. Daarom betaal ik de huur niet meer en laat ik me uit de woning zetten door Eigen Haard via de rechtbank. Ik kijk dan of ik langs die weg misschien hulp krijg van instanties om een andere woning te huren. Misschien krijg ik hulp, misschien niet. Hoe het verder zal gaan en hoe dit gaat eindigen weet ik niet. Misschien kom ik in een daklozenopvang terecht, misschien eindig ik onder een brug, misschien ergens in onderhuur. Het enige wat ik zeker weet is dat er een eind komt aan deze gijzeling. Als het nodig is om te emigreren om weer onder normale omstandigheden te wonen dan emigreer ik.

Wordt vervolgd.