huidige stand van zaken

Na het vonnis van de rechtbank (november 2017) ontstond er een grote schuld bij Ymere want ik moet met terugwerkende kracht een huurverhoging betalen vanaf het moment dat Ymere de herstelmelding had gedaan bij de Huurcommissie (juli 2016). De rechter had met het vonnis bevestigd dat de herstelmelding van Ymere terecht was ondanks het feit dat Ymere geen herstelwerkzaamheden had uitgevoerd. Na de uitspraak van de rechter heb ik direct Ymere benaderd met de vraag of ik een betalingsregeling met hen kon treffen voor het openstaande bedrag. Ymere reageerde daar in eerste instantie niet op. Dat vatte ik op als een akkoord. Uiteindelijk kreeg ik een brief van Ymere maar -gelet op de inhoud- was er geen redelijk gesprek met Ymere mogelijk. De schuld moest binnen 14 dagen worden voldaan. Dit is de brief van Ymere:

 • Quote Ymere
 • Inzake de openstaande huur ontvingen wij uw schrijven in goede orde. Ymere wijst uw voorstel tot het treffen van een betalingsregeling af. Ymere sommeert u de huurachterstand over de periode van 01 juli 2016 t/m heden ad €1292,45 binnen veertien dagen, aanvangende op de dag na ontvangst van deze aanmaning aan ons kantoor te voldoen. U kunt dit doen op rekeningnummer NL16INGB0004527304 ten name van Ymere Centrum. Noteert u daarbij ook uw contractnummer 1600/1005003.  
 • Indien tijdige betaling uitblijft zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven, waarbij incassokosten in rekening zullen worden gebracht. 
 • Indien u niet binnen de genoemde termijn voldoet en daarmee in gebreke blijft ten aanzien van uw betalingsverplichting bent u van rechtswege in verzuim. Conform de Wet op de Incassokosten zijn wij in dat geval gerechtigd u incassokosten van €234.58 inclusief btw in rekening te brengen. Daarnaast zal de wettelijke rente aan u in rekening worden gebracht.
 • Wij adviseren u in uw eigen belang van het bovenstaande goede nota te nemen.
 • Quote Ymere

Ymere betaalt zelf nooit op tijd en al helemaal geen rente of aanmaningskosten. Ze hebben niets te vrezen van huurders want die hebben vaak niet het budget voor rechtszaken en deurwaarders. Een jaar geleden had Ymere een schuld bij mij omdat ze mij jarenlang teveel huur in rekening hadden gebracht. Dat bedrag was opgelopen tot meer dan €3200,-. Ik heb Ymere jaren moeten schrijven voordat eindelijk iemand bij Ymere inzag dat het huurbedrag niet klopte. Nadat Ymere had toegeven dat ik gelijk had, kreeg ik toch het geld niet terug. Ik heb er nog maanden om moeten vragen. Uiteindelijk maakte Ymere een deel van het bedrag over. Daarna moest ik hen benaderen voor het resterende deel. Vervolgens kreeg ik weer een deel en toen moest ik weer vragen om de rest van het bedrag etc. Zelf eist Ymere op deze manier een betalingsregeling maar als een huurder netjes over een betalingsregeling wil praten dan kan de huurder rekenen op agressief geblaf van Ymere. Ik heb natuurlijk aan Ymere gevraagd waarom zij zelf geen rente en aanmaankosten betalen maar wel in rekening brengen en zelf wel in termijnen betalen. Als antwoord heeft Ymere hun deurwaarder Geerlings & Hofstede ingeschakeld. De deurwaarder gaf direct in de eerste mail al aan dat ik hen niet hoefde te benaderen voor een regeling. Een gesprek met de deurwaarder en Ymere is niet mogelijk.

Ik krijg de indruk dat Ymere het probleem liefst zo groot mogelijk wil opblazen omdat een ontruiming van de woning hen beter uitkomt want dan kan de huur verdriedubbeld worden. Een ontruiming wilde Ymere eerder al in 2014 omdat ik hun medewerker -die mij asbestpuin had laten opruimen- een psychopaat had genoemd. Dat mag ik niet zeggen van Ymere want dan ben je geen goede huurder. Naar aanleiding daarvan schreef Ymere mij in 2014 een brief met onder andere dit:

 • Quote Ymere
 • Goed huurderschap
  Op grond van de algemene huurvoorwaarden die u destijds heeft ondertekend bent u verplicht zich als een goed huurder te gedragen. Dit houdt niet alleen in dat u bijvoorbeeld moet meewerken aan de asbestsanering van de meterkast, maar dat u in de communicatie naar ons toe behoorlijk gedraagt net zoals wij dit naar u toe behoren te doen. Wij willen dat u niet meer op deze manier praat over onze medewerkers. Dit tolereren wij niet.
 • Tot slot
  Ymere gaat er van uit dat u dergelijke beschuldigingen jegens onze medewerkers niet meer zult uiten op deze manier. Mocht dit niet zo zijn, dan zal Ymere alle juridische mogelijkheden benutten die zij heeft om ervoor te zorgen dat dergelijke situaties stoppen. Een eventuele ontruiming behoort tot de mogelijkheden. Wij vertrouwen er echter op dat u het niet zo ver laat komen en gaan er van uit dat de relatie tussen u en Ymere weer genormaliseerd kan worden.
 • Quote Ymere

Ymere vindt zichzelf dus een goede verhuurder en voelt zich geroepen om mij te corrigeren.

 • Ymere kan het hoofdstuk ‘herstelwerkzaamheden’ afsluiten dankzij de Huurcommissie en de rechtbank. Ik vroeg mij af of Ymere een huurder misschien ook afsluiting gunt want ze hechten tenslotte aan een normale relatie tussen hen en de huurder, zeggen ze. Ik hecht daar ook aan maar wat ik vooral belangrijk vind is dat ik Ymere zonder gevaar voor mijn leven binnen kan laten. Ik heb daarom in december 2017 via de advocaat gevraagd of Ymere een verklaring wil geven voor het feit dat hun medewerker Vink opdracht aan Search had gegeven om een gat te maken in het asbestplafond in mijn woning. Dat vervolgens Search het gat in het asbestplafond verzwijgt in het asbestrapport en dat Ymere het asbestrapport 4 jaar achterhoudt zodat ik als huurder niet weet dat ik asbestpuin heb staan opruimen. Ymere wilde er via hun advocaat van VBTM advocaten wel één zin aan vuil maken:
 • Quote VBTM advocaten
 • Ymere zal de door uw cliënt gewenste verklaring niet verstrekken.
 • Quote VBTM advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.