derde uitspraak Huurcommissie

De zitting bij de Huurcommissie duurde ongeveer 7 minuten. Namens Ymere was meneer Heijden aanwezig. Heijden gebruikte 4 van de 7 minuten om de Huurcommissie te intimideren met een bouwbesluit. Dat deed hij vanwege de eerste uitspraak van de Huurcommissie in het jaar 2000. Ik onderbrak Heijden omdat Ymere een andere reden voor herstelmelding had opgegeven, namelijk dat ik niet wilde meewerken aan de herstelwerkzaamheden. Heijden begon daarop een reeks aan data op te sommen waarop Ymere bij mij aan de deur zou zijn geweest om de werkzaamheden uit te voeren maar dat ik de deur elke keer niet opendeed voor Ymere. Ook zei Heijden dat Ymere een geluidsmeting wilde doen in de woning maar dat ik daar ook al niet aan wilde meewerken.

Ymere kan echter geen enkele brief laten zien met een aankondiging van de werkzaamheden of een geluidsmeting. De Huurcommissie stelde mij slechts 2 vragen: 1 Of de woning nog steeds gehorig was? Ik zei dat dat nog steeds het geval was. 2 Of ik tot slot nog iets wilde zeggen? Ik zei dat Ymere nog steeds welkom is om de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Tot slot gaf Heijden aan alle commissieleden en aan mij een map met brieven/stukken. De Huurcommissie accepteerde deze stukken terwijl volgens hun eigen regels stukken uiterlijk 5 dagen voor de zitting binnen moeten zijn. De map die Heijden aan mij gaf was voorzien van mijn naam en zag er anders uit dan de mappen voor de commissieleden. Iemand van de commissie vroeg waarom ik een andere map kreeg. Heijden zei dat alleen het voorblad anders was. Volgens Heijden was het voorblad van de andere mappen een pleitnota van Ymere en dat mocht ik niet lezen van Ymere. Heijden zei dat alle andere stukken wel hetzelfde waren. Er werd verder geen aandacht besteed aan de inhoud van de mappen want een medewerker van de Huurcommissie kwam de kamer binnengelopen met de huurder voor de volgende zitting om duidelijk te maken dat ik moest ophoepelen.

Thuis heb ik de inhoud van de map van Ymere doorgenomen. In de map zat mailwisseling tussen Ymere en mij over reparatie van de brievenbus en de boxdeur. Het duurde zeker 5 jaar voordat Ymere de boxdeur ging repareren en 3 jaar voordat ze de brievenbus hadden gerepareerd. Dus dat zijn heel wat A-viertjes aan communicatie daarover. Ik begreep alleen niet wat deze mailwisseling met de Huurcommissie-zaak te maken had.

Ymere won dit keer de jackpot bij casino De Huurcommissie. De huur mocht van de Huurcommissie worden verhoogd omdat de Huurcommissie vond dat ik inderdaad niet meewerkte aan de herstelwerkzaamheden.

Quote Huurcommissie Uit de herstelmelding van de verhuurder, het rapport van onderzoek en uit de zitting blijkt dat de huurder niet voldoende meewerkt aan het verhelpen van de gebreken. Quote Huurcommissie

Dat is een grondige onderbouwing van de Huurcommissie. Het enige probleem is dat:    

  1. De herstelmelding van de verhuurder was onderbouwd met een vonnis over de meterkast van de buren.     
  2. Het rapport van onderzoek van de Huurcommissie was onderbouwd met een onderzoek die in mijn woning zou hebben plaatsgevonden in september 2016 maar dat onderzoek heeft helemaal niet plaatsgevonden.
  3. Op de zitting heb ik uitdrukkelijk gezegd dat Ymere welkom is om de herstelwerkzaamheden uit te voeren en er is geen enkel bewijs op tafel gekomen waaruit blijkt dat dat niet het geval zou zijn.

Stel dat ik inderdaad Ymere zou belemmeren om hun werkzaamheden uit te voeren in de woning en dat ik een geluidsmeting zou weigeren dan had Ymere mij allang gedagvaard want ze lopen in dat geval maandelijks €65,- mis plus de jaarlijkse huurverhoging. Ymere gaat niet naar de rechtbank om te eisen dat ze de werkzaamheden en het geluidsonderzoek mogen uitvoeren want dat is niet wat Ymere wil. Ymere wil juist de werkzaamheden niet uitvoeren en toch de huur verhogen. Dat kan Ymere alleen via de Huurcommissie regelen.

Er blijft vrij weinig over van de onderbouwing van de Huurcommissie. Het enige vraagteken is de map die Heijden op de zitting aan iedereen had overhandigd. In mijn map zat geen relevante informatie over de Huurcommissie-zaak. Na de uitspraak kreeg ik ineens het vermoeden dat Ymere had gefraudeerd met het bewijsmateriaal in de mappen welke Heijden aan de commissieleden had overhandigd. Een bedrijf dat hartgrondig liegt over een herstelmelding acht ik ook in staat om bewijsmateriaal te vervalsen. Misschien was dat wel de reden waarom Ymere de mappen pas aan het eind van de zitting uitdeelde, zodat er geen tijd was om aandacht aan de inhoud te besteden terwijl de stukken wel werden meegenomen als bewijsmateriaal.

Ik heb daarom aan de Huurcommissie gevraagd of ik een kopie van hun map kon krijgen aangezien in mijn map geen informatie over de Huurcommissiezaak zat terwijl de Huurcommissie toch echt zegt informatie te hebben gezien waaruit blijkt dat ik niet wil meewerken aan de herstelwerkzaamheden. Ik wil dat bewijs natuurlijk ook wel zien. De Huurcommissie zei dat ze een kopie van de map naar mij zouden opsturen via de post. Helaas nam de commissie mij in de maling want ik ontving helemaal niks. Volgens de commissie hadden ze een kopie van de map op 2 januari op de post gedaan. De map kwam echter niet aan. Daarna deed de commissie op 24 februari weer een kopie van de map op de post. Weer kwam de map niet aan. De commissie beloofde daarna weer een kopie op de post te doen op 3 maart. Ook toen kwam de map niet aan. De vierde keer pakte de commissie het anders aan. Het leek ze denk ik verstandiger om de map ‘kwijt’ te zijn. Ik kreeg toen een brief van de Huurcommissie dat ze de map kwijt waren.

Quote Huurcommissie In antwoord op uw brief moet ik u helaas mededelen dat de stukken waarom u heeft verzocht; te weten de door de gemachtigde ter zitting van 25 oktober 2016 overlegde bescheiden, helaas in het ongerede zijn geraakt. Wij hebben deze bescheiden niet meer kunnen traceren. Quote Huurcommissie

Er blijft dus eigenlijk helemaal niets meer over van de onderbouwing van de uitspraak van de Huurcommissie maar je mag ze er niet op aanspreken. De Huurcommissie gaf aan dat ik bij de kantonrechter bezwaar kon maken tegen hun uitspraak. Er zat niks anders op. Ik heb Ymere gedagvaard. Mijn volgende post gaat over die rechtszaak.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.