foto’s van het monumentale krot

Er is in de tussentijd helaas geen enkele verbetering gekomen in mijn woonsituatie. Ik kampeer nog steeds in de woonkamer van de woning. Ik slaap nog steeds tussen de verhuisdozen in de woonkamer. De 2e etage (slaapkamers) is nog steeds onverwarmd en onbewoond. Ik kan nog steeds niet met al mijn spullen verhuizen naar mijn nieuwe adres. Mijn spullen staan nog steeds elders opgeslagen in een container. Mijn mooie houten vloer voor de woonkamer is nog steeds in de opslag. Er ligt nog steeds plastic dekzeil en karton op de vloer. Ik ‘kook’ nog steeds op een elektrisch kookplaatje van Blokker. Ik heb nog steeds geen opheldering van Eigen Haard gekregen over de sloten op de voordeur. Ik voel mij nog steeds onveilig in de woning.

Ik heb ten einde raad maar een officiële klacht bij Eigen Haard ingediend. Misschien dat er dan wat gebeurt. De mutatieopzichter belde mij op n.a.v. mijn klacht. Hij zei dat hij de cilinders van de voordeur wel had vervangen voordat de woning aan mij werd verhuurd. Ik vroeg aan hem hoe het dan kan dat bijvoorbeeld het luik van de vliering uit de woning is verdwenen. De mutatieopzichter zei dat het luik op onverklaarbare wijze is verdwenen en dat Eigen Haard uit coulance nogmaals de cilinders van mijn voordeur wil vervangen. Ik heb dat geweigerd omdat ik bang ben dat ik daarna op onverklaarbare wijze dood in de woning zal worden aangetroffen. Je weet nooit wie van die nieuwe sloten een sleutel heeft. Ik wil liever dat Eigen Haard -voor mijn gevoel van veiligheid en mijn relatie met de buren- openheid van zaken geeft en/of gaat onderzoeken hoe het kan dat er iemand in mijn woning kon komen en dat de buurman en zelfs 2 buurmannen er meer over weten. Als de veiligheid van de huurder geen issue is voor Eigen Haard dan zou Eigen Haard kunnen onderzoeken hoe het kan dat na een bezichtiging haar eigen spullen uit haar eigen woning worden gesloopt. De mutatieopzichter wilde daar niet aan. Hij wilde aan mij uitleggen hoe goed alles was geregeld bij Eigen Haard. Ik onderbrak hem. Hij zei dat ik hem niet liet uitpraten en dat hij daarom de verbinding zou verbreken. Ik wilde geen gesprek voeren over alle successen van Eigen Haard maar een gesprek over de problemen die zich voordoen. De mutatieopzichter verbrak de verbinding. Ik belde Eigen Haard weer terug en zei dat de mutatieopzichter de verbinding had verbroken. Een medewerkster van Eigen Haard ging op onderzoek en ze zei dat de verhuurmakelaar mij zou opbellen omdat ik een andere woning wilde. Ik had eerder inderdaad gezegd dat ik òf opheldering wilde over de sloten op de voordeur en wie er in mijn woning kwam òf dat Eigen Haard alles lekker geheim blijft houden en mij in dat geval een andere huurwoning toewijst. Blijkbaar had Eigen Haard ervoor gekozen om een andere woning aan mij te verhuren.

Na een paar weken belde de verhuurmakelaar mij op. Ze wilde weten wat er aan de hand was. Ik vertelde aan haar wat er aan de hand was. Ze heeft goed geluisterd. Ze zei dat ze de zaak aan haar leidinggevende zou voorleggen en dat zij mij daarna terug zou bellen maar dat dat wel even kon duren. Ze heeft mij nooit terug gebeld. Ik ontving lange tijd later wel een mail van weer een andere medewerker van Eigen Haard. Misschien was hij de leidinggevende? Hij schreef dat Eigen Haard werkzaamheden in mijn woning wilde uitvoeren maar dat ik daar niet aan meewerkte. Ik schreef terug dat ik in 2 maanden tijd 15 keer was thuisgebleven voor onderhoudswerkzaamheden maar dat ik erachter was gekomen dat er iemand in mijn woning kwam als ik niet thuis was en dat ik mij daardoor onveilig voelde in de woning. Dat ik daarover eerst opheldering wilde. Ook hij heeft nooit meer iets van zich laten horen. Ik ontving lang daarna wel een mail van weer een andere medewerkster. Zij schreef dat Eigen Haard nooit zonder toestemming van de huurder de woning betreedt??? Begrijpend lezen is blijkbaar problematisch. Het kan ook zo zijn dat men doet alsof men het allemaal niet begrijpt om de huurder te ontmoedigen om Eigen Haard nog over dit probleem te benaderen.

Ik weet nog steeds niet wie in mijn woning kwam als ik niet thuis was. Ik heb wel vermoedens maar ik mag mensen niet zomaar beschuldigen want door een rare twist kun je er toch naast zitten. Ik heb antwoorden en medewerking van Eigen Haard nodig zodat ik mensen kan aanspreken en zodat ik een veilig bestaan kan opbouwen in mijn nieuwe woning in een voor mij onbekende buurt. Die kans gunt Eigen Haard mij niet. Doordat Eigen Haard alles geheim houdt, word ik in mijn nieuwe buurt in een bepaalde positie gedwongen. Ik word gedwongen om zaken die ik dringend wil bespreken niet te bespreken omdat Eigen Haard die zaken geheim wil houden. Als ik wel iets zeg dan ben ik die nieuwe huurder die anderen zomaar lastig valt of zomaar beschuldigd. In mijn beleving ben ik voor de buren die idioot bij wie je zomaar het huis in kan om rottigheid uit te halen. Ik kan onder deze omstandigheden geen bestaan opbouwen. Ik hecht aan een goede relatie met mijn buren en aan sociaal contact in de buurt. Er moet héél véél geklust worden in de woning. De voordeur moet vaak open blijven staan. Ik ben gewend dat buren een oogje in het zeil houden. In mijn huidige woonsituatie is het echter zo dat al mijn naaste buren denken over mij heen te kunnen lopen. Het is gevaarlijk om de deur open te laten staan.

Sinds ik een slot op mijn voordeur heb vervangen, lijken de buren daar boos over te zijn. Eerst werd er rottigheid in mijn woning uitgehaald. Na vervanging van het slot wordt er allerlei rottigheid uitgehaald bij mijn voordeur. Het slot dat ik niet kon vervangen wordt ‘s nachts opengemaakt vanaf de buitenkant. Ik moet in dat slot nu standaard aan de binnenkant een sleutel laten zitten waardoor ik dat slot gewoon niet meer kan gebruiken als ik van huis ben. Iemand heeft ook geprobeerd om een keer ‘s nachts vanaf de buitenkant met geweld een sleutel in het slot te forceren. Dat lukte niet omdat ik er aan de binnenkant een sleutel in had zitten. De volgende dag paste mijn eigen sleutel vanaf de buitenkant niet meer in het slot. Ik heb mijn sleutel er met een hamer ingetikt. Nu gebruik ik dat slot maar helemaal niet meer. Ik denk dat al deze ongein het werk is van de buurman want als er ‘s nachts maar even iemand het tuinpad op komt lopen dan gaat de hond van de buurman hysterisch blaffen. Ik heb de hond al die keren dat het slot ‘s nachts stiekem werd opengemaakt niet horen blaffen. Daarom denk ik dat de buurman zelf ‘s nachts aan het slot loopt te kloten.

Iemand had in een kier tussen de stoeptegels en de drempel van mijn voordeur een snelgroeiend gewas geplant. In een paar dagen tijd was het gewas een halve meter hoog. Toevallig is de buurman tuinman van beroep. Bij de aangrenzende voordeuren groeide het gewas niet. Ik heb het gewas platgetrapt zodat het niet meer verder zou groeien. Iemand heeft daarna de planten uit de grond getrokken en door mijn brievenbus naar binnen gegooid.

Verder raakt mijn post elke keer zoek. De post blijft soms tussen de borstels van de brievenbus hangen. Mijn buren kunnen de post dan gewoon van buitenaf uit mijn brievenbus pakken. Toen ik een keer thuis was zag ik toevallig vanaf de gang dat mijn post weer tussen de borstels van de brievenbus was blijven hangen. Ik liep naar beneden om de post te pakken. Tot mijn grote verrassing zag ik dat de jongste zoon van de benedenbuurvrouw ook naar mijn brievenbus liep om mijn post vanaf de buitenkant pakken.

De oudste zoon van de benedenbuurvrouw had de gewoonte om mijn voordeur te blokkeren met zijn brommer. Toen zijn brommer total loss in de tuin lag, kon dat gelukkig niet meer. Helaas had hij daar een oplossing voor gevonden. Ik kwam een keer thuis van boodschappen doen en toen kon ik mijn huis niet in omdat er 4 volle vuilniszakken tegen mijn voordeur waren opgestapeld. Ik vroeg aan de buurjongen of hij de vuilniszakken wilde verwijderen. Hij liep snel weg terwijl hij mompelde dat hij eerst nog iets anders moest doen. De buurt waar ik woon is zo goed als een islamitische gemeenschap. Je bent in een islamitische gemeenschap als vrouw niet gerechtigd om tegen een islamitische jongen te zeggen dat hij godverdomme onmiddellijk die vuilniszakken moet verwijderen.

Daarna werd er steeds voor mijn voordeur gespuugd. Er is een vloeistof tegen mijn voordeur aangegooid of iemand heeft er tegenaan geplast of er zijn hond tegenaan laten plassen. Voorbijgangers op straat lopen niet langs mijn voordeur want mijn voordeur is aan het eind van een looppad tussen de tuinen van 2 benedenburen. Dus voorbijgangers hebben het niet gedaan. De buurman heeft een hond. Ik denk dat hij zijn hond tegen mijn voordeur heeft laten plassen.

Ik heb alle overlast door de buren aan Eigen Haard gemeld met de vraag om er wat aan te doen omdat Eigen Haard zelf de oorzaak is van alle problemen. Van de wijkbeheerder kreeg ik daarop een mail dat de afdeling overlast van Eigen Haard een brief naar mij had gestuurd met een afspraak op mijn huisadres. Terwijl ik juist aan Eigen Haard had gemaild dat o.a. mijn post uit mijn brievenbus werd gestolen. Ik ontving de brief van de afdeling overlast niet. Mijn buren wisten wel dat de afdeling overlast zou langskomen en ook precies hoe laat. Mijn buren waren present op de afspraak. De afdeling overlast heeft toen buiten voor de deur een gesprek over mij gevoerd met de buren. De hele buurt heeft het gesprek kunnen volgen. Ik ontving bericht van Eigen Haard dat Eigen Haard niets voor mij kon doen omdat ik gemaakte afspraken niet nakom. Het dossier werd gesloten. Eigen Haard begrijpt niet dat zij zelf de kern is van deze overlast en dat zij het probleem zelf kan oplossen zonder mij. Tussen mij en de buren is persoonlijk nooit iets voorgevallen. De buren zijn enkel ik mij geïnteresseerd vanwege de woning waar de één ongehinderd naar binnen wil en de ander wil de lucht van haar afzuigkap in de woning lozen. Ik moet er als nieuwe huurder zelf voor zorgen dat de buren dit niet doen terwijl Eigen Haard kon en had moeten regelen dat een nieuwe huurder niet met deze problemen te maken zou krijgen. Met Eigen Haard zelf kom ik geen stap verder.

Ik heb een klacht over de hele gang van zaken naar de geschillencommissie van Eigen Haard gestuurd. Daar is Eigen Haard blijkbaar boos over geworden. Eigen Haard heeft de GGD ingeschakeld om mij te treiteren of misschien wel om mij te intimideren. Een dame van de GGD had een kaartje in mijn brievenbus gedaan. Of ik haar wilde opbellen voor een afspraak. Ik belde haar op. Ze zei dat Eigen Haard de GGD had ingeschakeld omdat Eigen Haard zich zorgen maakte dat ik het koud had in de woning. Volgens het verhaal van Eigen Haard aan de GGD waren werklieden bij mij thuis bezig om leidingen van de verwarming om te leiden en heb ik midden in de werkzaamheden alle werklieden naar huis gestuurd. Volgens het verhaal van Eigen Haard mochten de werklieden daarna niet meer in de woning komen. Daarom was Eigen Haard bang dat ik het koud had. Ik vertelde aan die mevrouw van de GGD dat de radiatoren op de 2e etage het inderdaad niet deden maar dat Eigen Haard vindt dat dat geen probleem is. Eigen Haard had tegen mij gezegd dat het de taak van de huurder is om de radiatoren om de 3 à 4 dagen te ontluchten. Er zijn geen werklieden aan te pas gekomen. Laat staan dat ik werklieden naar huis heb gestuurd.

Opvallend is dat ik niet wist dat de GGD zou langskomen maar mijn buurmannen wisten dat wel. De medewerkster van de GGD werd hartelijk ontvangen door precies de 2 buurmannen waarvan ik denk dat ze in mijn woning kwamen en die ook het woord hebben gevoerd op de afspraak die Eigen Haard met haar afdeling overlast voor mij had geregeld. De buurmannen hebben hele vervelende verhalen over mij aan de GGD verteld. Volgens de buurmannen ben ik een raar geval en ook nog eens contactgestoord. Ze vertelden dat ik deed alsof ik hen niet zag en dat ik niet met ze sprak en zelfs geen gedag meer zei. De buurmannen vertelden aan de GGD precies wat ik op welk moment van dag deed en waar ik mijn boodschappen haalde. Ze vertelden ook aan de medewerkster van de GGD dat ik altijd naar de bibliotheek ging.    Ik vind het raar dat de buurmannen dat weten want ik ging net na de verhuizing inderdaad heel vaak naar de bibliotheek omdat mijn computer stuk was maar ik ging niet naar de bibliotheek in de buurt, in Amsterdam Noord. Toch weten de buurmannen dat ik vaak naar de bibliotheek ging. Dit is precies de reden waarom ik mij onveilig voel in mijn woning. Ik voel die negatieve aandacht en dat geloer. Eén van die buurmannen kwam ik bijna overal tegen maar juist niet in de bibliotheek. Ik denk dat de één in de gaten hield waar ik was en dat de ander mijn huis ging doorzoeken.

Over deze toestand met de sloten en het feit dat iemand in mijn woning kwam, heb ik nooit gehoor kunnen vinden bij Eigen Haard. In plaats van opheldering of medewerking krijg ik juist steeds meer tegenwerking en steeds meer problemen met Eigen Haard. Sinds ik Eigen Haard op de hoogte heb gebracht van het feit dat er iemand in mijn woning kwam als ik er niet was, heeft Eigen Haard daar nog nooit een vraag over gesteld. Eigen Haard heeft nooit verbaasd gereageerd en heeft mij ook nooit uit zichzelf over dit probleem benaderd. Ik moet Eigen Haard er altijd aan de haren bij slepen. Eigen Haard heeft ook nooit onderzoek gedaan of de buren aangesproken. Door dit gedrag van Eigen Haard ben ik de afgelopen maanden anders tegen het probleem met de sloten en de buren aan gaan kijken. Elke keer als Eigen Haard iemand naar mijn huis stuurt, zijn altijd weer dezelfde buurmannen daarvan op de hoogte en zij voeren het woord met degene die Eigen Haard inschakelt. Er wordt juist met hulp van mijn naaste buren een dossier tegen mij opgebouwd. Eerder was het mij al opgevallen dat mijn buurman iedereen persoonlijk kent die Eigen Haard naar mijn woning stuurt voor onderhoudswerkzaamheden. Wat nou als Eigen Haard zelf verantwoordelijk is voor het verdwijnen van het luik? Het luik kan in een andere goede woning, die Eigen Haard wél wil onderhouden, zijn gemonteerd en de huurder mag zijn/haar borg inleveren bij Eigen Haard. Dubbele winst voor Eigen Haard. Ik denk dat Eigen Haard zelf verantwoordelijk is voor deze hele situatie en daarom vindt dat ik mijn bek moet houden desnoods met hulp van de GGD.

Op het gebied van onderhoud hoef ik ook niets te verwachten van Eigen Haard. De woning is gewoon onbewoonbaar. Het hele huis is aangetast door vocht, schimmel, houtrot en ongedierte. Ik begrijp nu waarom Eigen Haard niets aan de woning doet. Het is namelijk zinloos. Er zijn grote kieren langs deuren, plinten en hoeken. Ik had ze wel gezien maar dacht dat het een kwestie van ouderdom en slecht onderhoud was maar nu blijkt er heel veel ongedierte in de muren te leven. Als ik ergens een kier dichtmaak dan ontstaat er verderop gewoon een nieuwe kier. Er zijn heel veel motten, kevers, pissebedden, zilvervisjes, spinnen en ongedierte waarvan ik de naam niet eens ken, in de woning. De meeste ongedierte leeft in de muren en vloeren van de woning. Dit probleem moet al tientallen jaren gaande zijn.      Om de problemen goed aan te pakken moet de woning gesloopt worden of grondig gerenoveerd worden. Degene die dit aan Eigen Haard vertelt, zal grote problemen krijgen met Eigen Haard. Eerder had ik van buren gehoord dat Eigen Haard de vorige bewoner het leven zuur maakte omdat hij elke keer de staat van de woning bij Eigen Haard onder de aandacht bracht. Ik heb gehoord dat er ontlasting van onder de wc pot in de woning terecht kwam en dat de vorige bewoner geen gehoor voor dat probleem vond bij Eigen Haard.      Dat verklaart misschien wel alle ongedierte.

Ik heb niet de illusie dat Eigen Haard wel naar mij zal luisteren als ik tegen hen zeg dat de woning onbewoonbaar is. Waarschijnlijk weten ze dat al want ik had eerder een plan geschreven om de woning grondig op te knappen en te verbeteren. Ik had begrepen dat de gemeente daarvoor een budget heeft omdat de woning een gemeentelijk monument is.        De gemeente had positief gereageerd op mijn plan. Ze wensten mij succes en hoopten dat ik snel tot overeenstemming zou komen met Eigen Haard maar Eigen Haard heeft nooit gereageerd op mijn plan. Zij wisten waarschijnlijk al dat dat plan niet toereikend was om alle problemen van de woning aan te pakken.

De geschillencommissie liet aan mij weten dat ze mijn klacht zo goed als niet in behandeling kan nemen. De geschillencommissie van Eigen Haard heeft aan mij geschreven dat ik alle reparatieverzoeken heb ingetrokken. Ik heb geen idee hoe de geschillencommissie daarbij komt. Misschien omdat ik heb aangeven dat het mij in eerste instantie om mijn veiligheid gaat en dat mijn veiligheid voor onderhoud gaat. De geschillencommissie schreef dat ze wel een klacht over de gedragingen van de buren, althans dat Eigen Haard daar te weinig aan doet in behandeling wil nemen. Mijn klacht ging juist over de gedragingen en het optreden van Eigen Haard. Zij beschermt de buren die in mijn woning konden komen. Eigen Haard zet diezelfde buren in om een dossier tegen mij op te bouwen bij hun afdeling overlast. Diezelfde buren worden ook door Eigen Haard ingezet om belastende leugens over mij aan de GGD te vertellen. Eigen Haard had ook de benedenbuurvrouw tegen mij opgestookt. Ik had Eigen Haard benaderd omdat ratten, precies voor de voordeuren van mij en de buren, gangen hadden gegraven waardoor de stoeptegels los voor de deuren lagen. Eigen Haard heeft toen de benedenbuurvrouw benaderd en tegen haar gezegd dat ik heb geklaagd over de rommel in haar tuin. De buurvrouw belde bij mij aan nadat ze eerst alle andere buren had ingeschakeld. Alle buren stonden voor hun deur om het gesprek te volgen. Er volgde een enorme burenruzie waar alle buren zich mee bemoeiden.

De geschillencommissie wil nu dus van mij weten of ik wil dat zij een klacht -dat Eigen Haard te weinig doet aan de gedragingen van de buren- in behandeling neemt. Dat lijkt mij geen goed idee want de manier waarop Eigen Haard te werk gaat, zal zorgen voor moord en doodslag. Eigen Haard wil in eerste instantie zaken verzwijgen. Eigen Haard wil het gewoon niet hebben over buren die in mijn woning kwamen en de geschillencommissie weet heel goed dat ze mijn klacht niet serieus gaan behandelen. De geschillencommissie leest de klacht niet eens goed. Ik heb aan de geschillencommissie gevraagd of ze alsjeblieft wil oprotten. Dat geouwehoer over alles wat men niet kan en alles wat men niet wil dat ben ik helemaal zat. Je zou bijna denken dat het normaal is om een huis te huren waar andere mensen een sleutel van hebben. Of dat het normaal is dat je een huis huurt waar je niet normaal in kunt wonen. Ik ben al die hersenloze teringlijers helemaal zat.

Ik ben in al die maanden dus geen stap vooruit gekomen met Eigen Haard. Het gaat nog altijd alleen maar om dat wat Eigen Haard geheim wil houden. Of over de onderhoudswerk-zaamheden die Eigen Haard niet wil uitvoeren. Deze woningcorporatie heeft een heel repertoire aan schijnbewegingen om de indruk te wekken dat zij de woning gaan onderhouden. Er wordt om te beginnen bij ondertekening van het huurcontract een afspraak beloofd om de woning na te lopen. Die afspraak werd niet nagekomen. Er worden bedrijven ingeschakeld. De afspraak met het bedrijf dat het houtrot zou nazien is afgezegd. Als afspraken/werkzaamheden niet worden afgezegd dan worden er afspraken gepland. Er komen mensen naar je woning om de klachten ‘na te zien’. Helaas lijken werklieden een zwijgplicht te hebben waardoor ze niet weten wat er in de woning aan de hand is als het gaat om onderhoudsklachten die Eigen Haard niet wil verhelpen. In geval van houtrot en vochtproblemen bij ramen, vensterbanken en voordeur wordt elke keer gedaan alsof men het een raadsel vindt wat daar nou aan de hand kan zijn. Terwijl het probleem duidelijk zichtbaar is. Zie de foto’s. Het probleem is zo duidelijk zichtbaar dat Eigen Haard dit probleem had kunnen zien en aanpakken vóórdat de woning werd verhuurd. Nu zegt Eigen Haard dat zij het probleem graag wil verhelpen maar ja de huurder hè. Die werkt niet mee. Het ongedierte probleem ligt er voor een professionele verhuurder ook heel dik bovenop. Er zijn langs deuren, plinten en vensterbanken al heel wat kieren dicht gesmeerd maar het probleem is blijkbaar zo groot dat er weer overal kleine en grote kieren ontstaan. Overal lopen pissebedden. In de natuur heb ik nog nooit zoveel pissebedden gezien als in mijn huidige woning. Eerst hing de etenslucht van de buren in mijn huis. Nu de buren de lucht van hun afzuigkap niet meer in mijn huis lozen, ruikt de woning naar schimmel en een pislucht of ammoniakgeur. Ik denk dat die lucht van het pissebeddenlegioen afkomstig is.

Met Eigen Haard kom ik al langer dan een jaar geen stap verder. Ik ga nu proberen of ik via de kantonrechter een eind kan maken aan deze situatie door een andere woning te eisen. Ik weet niet of het gaat lukken maar als ik niets doe dan gebeurt er niets. Ik had al een andere woning aan Eigen Haard gevraagd omdat ik mij onveilig voel in de woning en omdat de woning onbewoonbaar is. Eigen Haard zei dat ik zelf een andere woning moest zoeken. Ik heb toen gevraagd of ik mijn woonduur van 32 jaar terug kon krijgen omdat ik gewoon geen woning meer kan vinden zonder woonduur. Eigen Haard zei dat ik mijn woonduur niet terug krijg. Het probleem is dus geheel en al mijn probleem. Het schijnt dat Eigen Haard alles keurig heeft geregeld voor de huurder.

Hieronder volgen enkele foto’s van het monumentale krot.

Dit is het slot waarvan de schroef van de cilinder niet losgedraaid kan worden waardoor de cilinder niet kan worden vervangen. Er zit een barst in de deur die loopt precies in het midden waar het slot zit. Die barst loopt door tot zo’n 10 cm boven het slot en 10 cm daaronder.

 

 

Dit is het onderste slot. Daarvan heb ik de cilinder wel kunnen vervangen maar ook dat slot zit heel gammel in de voordeur. Het slot heeft gebruiksaanwijzingen. Je kunt de deur niet gewoon openmaken door alleen het slot om te draaien. Je moet de voordeur ook nog eerst in de juiste stand naar je toetrekken. Anders gaat het gewoon niet open.

 

Houtrot in raam slaapkamer 1
houtrot en vochtproblemen in slaapkamer 1
vochtproblemen slaapkamer 1
de viezigheid van dichtbij
’s nachts ontstaat door vochtproblemen bij de ramen condens in de vacuümruiten.
Een groot deel van de dag zijn de vacuümruiten ook niet doorzichtig. Het condens zit in de ruiten. Het kan er niet afgeveegd worden. De doorzichtige stippen ontstaan rond de irritante zwarte stippen die over de hele ruiten lopen.
In slaapkamer 2 zit het houtrot in de balk in het midden van het raam en het houtrot loopt door naar buiten. De schroevendraaier gaat zonder enige weerstand helemaal door het hout. Het staat op instorten.
Het probleem zit heel diep onder de vensterbank. Verder in deze slaapkamer precies dezelfde problemen als in de andere slaapkamer met condens en de vacuümruiten.
Zo ziet de voordeur eruit als het heeft geregend. Het vocht trekt in de voordeur en de vloer van de gang. Het kleine stukje plint achter de voordeur is nieuw. Eerder was daar een heel groot gat in de muur en de vloer. Dat gat was opgevuld met afval. Nu zit er pur en vocht in het gat. Afgedekt met een heuse plint.
Pissebedden in de woning. Misschien denk je dat ik deze pissebedden bij elkaar heb geveegd voor de fotoshoot. Dat heb ik niet gedaan. Een spin heeft ze gevangen. Er ligt een kleverige spinnenweb over de pissebedden. Er zijn zoveel pissebedden in de woning dat die spin ze niet eens opeet.
nog meer pissebedden..
nog een paar pissebedden…
…en nog één.
grote kieren met ongedierte

 

kleine kieren met ongedierte
Dit is de vacuümruit in de keuken. Daar zitten vuil, handpalmafdrukken en vingerafdrukken in de ruiten. Het is niet schoon te maken. Die vlekken en afdrukken zijn tijdens de fabricage ontstaan. Blijven altijd in de ruiten zitten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.