ongediertebestrijding deel 2

Op de site van klacht.nl mag je een klacht over een bedrijf melden en je mag de gewenste oplossing erbij noteren. Bedrijven reageren dan op jouw klacht op de site van klacht.nl Ymere is ook actief op de site van klacht.nl 

Dit is de klacht zoals ik die heb geplaatst op de site van klacht.nl:

Mijn Klacht:

Ymere heeft jarenlang halfslachtig en zonder succes ratten bestreden in onze gemeenschappelijke tuin. Nu komt er ’s nachts een ontzettende stank en misselijkmakende lucht onder mijn vloer vandaan, meestal uit de hoeken van de kamer. Ik denk door ongedierte. Als ik in de hoeken ga stampen, gaat het ongedierte weg. Dat weet ik omdat de stank verdwijnt. Maar helaas, na een uur is de stank er weer. Omdat ik niet dag en nacht op de vloer kan stampen, heb ik aan Ymere gevraagd of ze met spoed willen onderzoeken of en hoe er ongedierte onder mijn vloer kan komen. Ik heb gevraagd of Ymere wil onderzoeken of er gaten aan de buitenkant van het pand zijn waardoor ongedierte in het pand kan komen. Dit heb ik langer dan een maand geleden aan Ymere gevraagd.

Met heel veel tegenzin heeft een medewerkster van Ymere een 3 minuten durend onderzoek gedaan in de gemeenschappelijke binnentuin. Ik hoorde haar luidkeels klagen aan de telefoon dat ze geen enkel probleem in de tuin zag en dat ze niets met mijn klacht ging doen.

Ik ben zelf in de tuin gaan kijken en ik zag direct een rattengang tegen de gevel aan en in de buurt van die rattengang zag ik diverse beschadigingen aan de gevel zelf.

Ik heb aan Ymere gevraagd of zij een deskundige kunnen inschakelen omdat hij/zij wel een serieus onderzoek kan doen en Ymere kan adviseren hoe te handelen. Ymere reageert vervolgens op geen enkele manier. Het is een gewoonte van Ymere om de huurder vervolgens jaren te negeren en te treiteren vandaar dat ik uw hulp inschakel. Dit kan namelijk geen jaren doorgaan, ook i.v.m. onze gezondheid.

Gewenste Oplossing:

Ik wil dat Ymere een deskundig bedrijf op het gebied van ongediertebestrijding inschakelt. Een deskundige weet namelijk precies waar hij ongedierte moet opsporen en kan Ymere adviseren hoe het ongedierte het beste bestreden kan worden. Ik wil ook dat Ymere gaten in de gevel dichtmaakt/herstelt zodat er langs die weg geen ongedierte in het pand kan komen.

 • Deze reactie kreeg ik van Ymere:
 • U schrijft dat u al lange tijd last heeft van ongedierte onder de vloer. De ongedierte komt via de gemeenschappelijke tuin onder uw vloer. Hiervoor is al een medewerker van Ymere bij u geweest. U bent ontevreden over dit bezoek en voelt u niet serieus genomen. De medeweker heeft aangegeven niks met uw klacht te doen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u zich niet serieus voelt genomen. Daarom kan ik mij voorstellen waarom u deze klacht indient. Wilt u ons alstublieft bellen om deze klacht door te geven? Wij hebben in het verleden afspraken met u gemaakt over dat wij alleen mondeling met u in contact treden. Als u ons belt dan proberen wij u gelijk door te verbinden met de afdeling die over deze klacht gaat. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 088 000 89 00. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, SY Medewerker Klantcontact Vragen? T 088 000 89 00 WhatsApp 06 13 22 12 20 www.ymere.nl Open: maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur

 

 • Mijn reactie:
 • Beste Ymere, Er is nóóit met mij de afspraak gemaakt dat Ymere alleen mondeling met mij in contact treedt. Sterker nog, ik heb altijd alleen per mail contact met Ymere omdat Ymere anders gemaakte afspraken niet nakomt en zelfs ontkent. Zoals nu het geval is. U schrijft onwaarheden en alleen al daarom vind ik het verstandig om uitsluitend per mail of brief met u te communiceren. Ik wil dat u de zaak oplost zoals ik bij ‘gewenste oplossing’ heb aangegeven. Waarom kan Ymere de klacht niet op die manier oplossen? Indien u problemen heeft met de door mij voorgestelde oplossing, dan stel ik voor dat u mij schriftelijk laat weten waarom u het daar niet mee eens bent en welke oplossing u beter vindt. U mag natuurlijk ook per mail reageren maar niet mondeling. Daar trap ik niet in.

 

 • Reactie van Ymere:
 • Aan u is nooit verteld dat u alleen mondeling contact met ons kunt opnemen. Dan begrijp ik uw verbazing. Liever heeft u schriftelijk contact met ons. Zodat het rattenprobleem opgelost wordt. Mijn collega kijkt wat mogelijk is en stuurt u hier vandaag of morgen een e-mail over. Daarin leest u op welke manier u het beste contact met ons kunt opnemen. Wacht dus nog graag even deze e-mail af. Daarna kunnen wij ons bezig houden met een oplossing voor het probleem.

 

 • Mijn reactie:
 • Beste Ymere, ik heb niets van u vernomen. Helaas is dit wel uw gebruikelijke werkwijze.

 

 • Reactie van Ymere:
 • Vervelend dat u nog niets heeft vernomen, mijn excuses hiervoor. Ik heb mijn collega gevraagd om z.s.m. met een schriftelijke reactie te komen. Met vriendelijke groet

 

 • Reactie van Ymere waarna de klacht als opgelost werd gemarkeerd op de site:
 • Geboden Oplossing:

In overleg met mijn collega van de afdeling Klachten Procesverbetering stuur ik u deze e-mail. Er is besloten dat we schriftelijk contact met u hebben. Uw klacht over de rattenoverlast is door ons afgehandeld, zie de e-mail van de afdeling Klachten Procesverbetering van 30 juli 2018. U bent doorverwezen naar de GGD. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie via: 020 420 14 10 of geschillenadviescommissie@ymere.nl

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Met vriendelijke groet

 

 • Mijn reactie:
 • Beste Ymere, Ik ga dit probleem op mijn eigen blog www.hetrechtvaneenhuurder.nl zetten want op deze site maakt u er een potje van. Ik heb op 30 juli 2018 geen mail van de afdeling Klacht en Procesverbetering ontvangen. Deze afdeling wil niet op mijn berichten reageren omdat ik heb geschreven dat ik naar de rechter stap als Ymere niet met een oplossing komt. Dit mag ik volgens de afdeling Klacht en Procesverbetering niet zeggen. Ik heb zélf contact opgenomen met de GGD. De GGD zegt dat Ymere verantwoordelijk is voor ongedierte-bestrijding in een binnentuin van Ymere. U heeft er duidelijk veel energie in gestoken om een manier te vinden om de klachten op deze site als ‘opgelost’ te markeren terwijl er ‘afgepoeierd’ zou moeten staan. U bent nauwelijks nog een serieuze gesprekspartner. Als sociale verhuurder faalt u op alle fronten. U bent slechts op papier een sociale verhuurder. In de realiteit bent u een blok aan het been van elke huurder.

 

 • Mijn mail naar de Geschillenadviescommissie van Ymere:
 • Beste Geschillenadviescommissie,

Geheel volgens de richtlijnen van Ymere word ik afgepoeierd en van het kastje naar de muur gestuurd voor een probleem met ongedierte. Nu schijnt het dat Ymere voor de vorm ook een geschillenadviescommissie heeft en ik ben naar de geschillenadviescommissie afgepoeierd. Ik wil graag weten of u nog iets kunt betekenen in onderstaand geschil op klacht.nl

Ik heb er verder nul vertrouwen in en daarom wil ik graag van u weten hoe lang u erover doet om met een oordeel te komen zodat deze luchtballon ook doorgeprikt is.

 

 • Mijn reactie op klacht.nl na antwoord van de Geschillenadviescommissie:
 • Beste Ymere, dit antwoord kreeg ik van uw geschillenadviescommissie:

De Geschillenadviescommissie is een externe commissie en mag pas een klacht in behandeling nemen nadat de klachtenafdeling van Ymere de klacht heeft afgehandeld. Ik begrijp van Ymere dat zij uw klacht om diverse redenen niet in behandeling kunnen nemen, en daarmee is de klacht dus ook niet afgehandeld. Van Ymere heb ik het volgende gehoord:

 1. De GGD is geweest en heeft geen ratten geconstateerd. Overigens komt de GGD ook voor rattenbestrijding in de binnentuin
 2. Als er gaten zichtbaar zijn, dan kunt u daarvoor nog eenmaal een afspraak maken met Ymere. U dient dan contact op te nemen.

Als u daarna meent dat u er toch niet uitkomt met Ymere, dan kunt u zich opnieuw wenden tot de Geschillenadviescommissie. Als de commissie uw klacht in behandeling neemt, dan moet u er rekening mee houden dat de afhandeling van een geschil circa 4 maanden in beslag neemt.

 

 • Mijn verdere reactie:
 • Ook tegen de Geschillenadviescommissie vertelt Ymere alleen maar onwaarheden. De GGD is niet langs geweest voor onderzoek in de binnentuin. Bovendien heb ik de GGD persoonlijk gesproken en zij zeggen zelf dat zij geen ratten bestrijden in een binnentuin van Ymere omdat Ymere daar zelf voor verantwoordelijk is. Verder word ik doorverwezen naar mevrouw Oerlemans. Zij is juist degene die weigert een serieus onderzoek te doen of te laten doen en ook wil ze net als de klachtenafdeling verder niet meer reageren. Bovendien zou ik niet weten hoe ik alle gaten aan de buitenkant van het pand moet opsporen en hoe ik het voor elkaar moet krijgen om Ymere aan de hand te nemen om hen hierin verder te begeleiden. Ymere moet een deskundige inschakelen voor dit soort problemen. In feite komt het erop neer dat Ymere er persoonlijk voor zorgt dat de huurder niet naar de Geschillenadvies-commissie van Ymere kan. Dat doet Ymere simpelweg door een klacht niet in behandeling te nemen en verder niet meer te reageren.

 

 • Reactie van Ymere:
 • De uitspraak van de geschillenadviescommissie stuurt u in uw bericht. De melding van ratten in de gemeenschappelijke binnentuin nemen wij nogmaals in behandeling. Mijn collega kijkt of er een actie nodig is. Omdat het om de gemeenschappelijke binnentuin gaat en niet om uw eigen woning, krijgt u hier geen terugkoppeling van. Voor het dichten van de gaten kunt u inderdaad contact met ons opnemen per telefoon. Ons telefoonnummer is 088 000 89 00. Dan laat mijn collega weten wat wij kunnen doen. Laat het ons weten als u nog verdere vragen heeft. Met vriendelijke groeten

 

 • Mijn reactie:
 • Beste Ymere, Wanneer gaat u de huurder serieus nemen? U gaat geen terugkoppeling geven omdat u geen onderzoek gaat doen. Ik wil wél een terugkoppeling omdat ik deze klacht heb ingediend. U zegt aan de Geschillencommissie dat de GGD een onderzoek heeft gedaan in de binnentuin en geen rattenprobleem heeft kunnen constateren. Ik heb vandaag de GGD gesproken en zij zeggen dat zij nooit een opdracht hebben ontvangen van Ymere voor onderzoek in de binnentuin van dit adres. De GGD is wel bereid om een onderzoek te doen maar dan moet Ymere eerst via het computersysteem Pharos een opdracht-bon naar de GGD sturen, zegt de GGD. Verder wilt u dat ik Ymere bel voor het opsporen en dichten van gaten. Mijn ervaring met Ymere is dat er aan de telefoon afspraken worden gemaakt die nooit worden nagekomen. Waarom kunt u de klacht niet gewoon oppakken? U bent toch al op de hoogte?

 

 • Mijn overspannen reactie nadat ik een nacht bezig ben geweest ongedierte te verjagen:
 • Beste Ymere, het is nu midden in de nacht en voor de zoveelste nacht op rij niet mogelijk om in mijn huis te slapen door de stank van ongedierte onder de vloer in een hoek van de kamer. Ik moet nu midden in de nacht elders onderdak zoeken. Wanneer gaat u deze klacht serieus oppakken? Ik heb de klacht gemeld aan het klantbeheercentrum van Ymere, aan de gebiedsbeheerder, aan uw klachtenafdeling, op deze website, aan uw geschillencommissie en vervolgens weer aan Ymere. Ik wil van u een datum wanneer u gaat beginnen met het bestrijden van ongedierte en het opsporen en dichtmaken van gaten waardoor ongedierte onder de vloer komt.

 

 • Reactie van Ymere:
 • Door de muizenoverlast kunt u niet van uw nachtrust genieten. Ik kan me echt goed voorstellen dat u daar niet blij mee bent. Neem graag contact op met de wijkbeheerder. Zij wil nogmaals op bezoek komen om naar de muizenoverlast te bekijken. En om te beoordelen of een bezoek van de GGD nodig is. U kunt haar bereiken door te bellen naar 088 000 89 00. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet,

 

 • Mijn reactie:
 • Beste Ymere, u doet niets aan de klacht en u wilt geen onderzoek doen en toch heeft u van achter uw bureau geconcludeerd dat het een muizenprolbeempje betreft. U stapelt de ene leugen op de andere. Wat de wijkbeheerder (mevrouw Oerlemans) van dit probleem vindt, kunt u in mijn klacht lezen (de eerste post). Mevrouw Oerlemans heeft met nul kennis van zaken een drie minuten durend onderzoek gedaan terwijl ze ondertussen een gesprek voerde aan de telefoon. Voordat ik van één hoog beneden was, was ze verdwenen. Mevrouw Oerlemans reageert verder niet op mijn berichten. Waarom verwijst u mij dan toch elke keer naar haar? U verwijst mij toch alleen naar haar omdat zij geheel volgens de richtlijnen van Ymere niet reageert op mijn berichten? Een normaal gesprek of schriftelijke communicatie met Ymere is niet mogelijk. Het is niet mogelijk om afspraken met Ymere te maken. Onderhoudsklachten mag de huurder niet melden bij Ymere. Reparatieverzoeken indienen, levert een heuse oorlog op van Ymere tegen de huurder. Ongediertebestrijding daar mag de huurder Ymere duidelijk ook niet voor benaderen. Ymere kan hele gewone verhuurderszaken zaken niet aan. Ik kan niet beoordelen of dat komt omdat Ymere de kennis niet in huis heeft of dat er gewoon geen geld beschikbaar is. Ik meen te hebben gehoord dat Ymere onder financieel toezicht staat. Ik heb zelf de indruk dat Ymere failliet is en alleen op papier bestaat zodat Ymere toch de huur kan ontvangen. Er zijn alleen nog mensen in dienst om de huurder af te poeieren. U kunt duidelijk geen verhuurderszaken aan. Waarom trekt u niet aan de bel bij de overheid -uw toezichthouder- zodat de benarde positie van de huurders van Ymere bekend wordt?

 

 • Mijn reactie nadat ik voor de zoveelste keer werd afgepoeierd naar de wijkbeheerder:
 • Ik begrijp nu waarom iedereen bij Ymere zo graag wil dat ik mevrouw Oerlemans opbel.  Het is puur leedvermaak. Mevrouw Oerlemans is tot en met september op vakantie. Ik heb haar net gemaild. Het zal mij niet verbazen als zij m.i.v. oktober een nieuwe functie krijgt want de eigenlijke wijkbeheerder kreeg ook een andere functie toen Ymere de klacht wilde ontwijken.

 

Een oplossing is dus nog lang niet in zicht…

Daarbij komt dat er op de site van klacht.nl soms delen van mijn berichten worden verwijderd. Zoals in mijn reactie na de oplossing van Ymere. Ik weet niet of klacht.nl dit doet of dat Ymere aan het gummen is. In ieder geval ben ik niet degene die de klacht als ‘opgelost’ mag markeren. Dat is op zijn minst vreemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.