hoe een vaccin wordt geproduceerd

Ik merk om mij heen dat de meeste mensen niet weten hoe onethisch een vaccin wordt geproduceerd. Nou weet ik ook niet exact hoe een vaccin wordt geproduceerd, omdat ik er nooit persoonlijk bij ben geweest, maar ik weet er wel wat van af.

Vaccins worden gekweekt op celmateriaal van organen en weefsels van geaborteerde baby’s. Volgens het officiële verhaal gebruiken wetenschappers en producenten van vaccins hiervoor cellijnen van 2 geaborteerde foetussen. De ene is een geaborteerd babymeisje en de andere een geaborteerd babyjongetje.

Wat ik aan informatie over het celmateriaal van het meisje heb kunnen vinden is dat alle gegevens, over hoe de wetenschap in het bezit is gekomen van haar celmateriaal, verloren zijn gegaan. Men gaat er thans van uit dat de moeder in 1972 vrijwillig heeft gekozen voor een abortus. Dat zou zijn gebeurd in Nederland. Van de nieren van dit geaborteerde meisje heeft de wetenschap celmateriaal verkregen. Deze cellen noemt men foetale cellen. De foetale cellen heeft men in laboratoriumschalen miljoenen keer vermenigvuldigd. Men noemt deze gekweekte cellen de onsterfelijke cellijn HEK-293. De letters zijn een afkorting van Human Embryonic Kidney en de cijfers 293 staan voor de 293ste experiment van de betreffende wetenschappers. De onsterfelijke cellijn HEK-293 wordt nu wereldwijd gebruikt voor o.a. biomedisch onderzoek, het maken van vaccins, therapie tegen kanker, cosmetica, anti-verouderingscrèmes e.d.

Wat ik aan informatie over het celmateriaal van het jongetje heb kunnen vinden is dat de moeder van het jongetje in 1985 koos voor een abortus. Ook weer in Nederland. Van het netvlies van dit geaborteerde jongetje heeft de wetenschap celmateriaal verkregen. Dit is gebeurd met toestemming van de moeder. De netvliescellen van het jongetje heeft men ook weer miljoenen keer vermenigvuldigd. Men noemt deze gekweekte cellen de onsterfelijke cellijn PER.C6. Het is een afkorting van Primary Embryonic Retina Clone 6. Wat ik aan informatie over deze onsterfelijke cellijn heb gevonden is dat het gemakkelijk aan te passen is en dat er met de onsterfelijke cellijn van dit jongetje op zeer grote schaal vaccins kunnen worden geproduceerd.

Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen de onsterfelijke cellijn van een foetus uit 1972 en een onsterfelijke cellijn van een foetus uit 1985 worden gebruikt voor het produceren van vaccins want ik heb begrepen dat vaccins sinds ongeveer de jaren 50 worden gekweekt op celmateriaal van geaborteerde baby’s en zelfs op celmateriaal van dieren. Dus ik heb wat verder gegraven. Toen kwam ik de onsterfelijke cellijn MRC-5 tegen. Een afkorting van Medical Research Council-5. De oorsprong van deze cellijn is longweefsel van een geaborteerd jongetje dat in 1966 na een abortus door de ouders ter beschikking werd gesteld aan de wetenschap.

Nog iets verder terug in de tijd kwam ik de onsterfelijke cellijn WI-38 tegen. Een afkorting van Wistar Institute-38. De oorsprong van deze onsterfelijke cellijn is longweefsel van een meisjesfoetus afkomstig van een miskraam van een Zweedse vrouw in 1962. De moeder wist niets van de wetenschappelijke experimenten op haar kind en had daar geen toestemming voor gegeven. Na wat verder graafwerk kwam ik de informatie tegen dat er vele honderden onsterfelijke cellijnen beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Na nog verder graafwerk kwam ik deprimerende informatie tegen over historische banden tussen de farmaceutische industrie en de abortusindustrie.

Als iemand dood is dan is het met toestemming van die persoon geen misdrijf om dode cellen van die persoon veilig te stellen en daar onderzoek naar te doen of die cellen met toestemming te gebruiken om mensenlevens mee te redden. Het punt is dat de wetenschap helemaal niets heeft aan dode cellen. Overigens geldt hetzelfde voor orgaandonatie en orgaantransplantatie. Artsen hebben niets aan dode organen. Alleen levende organen kunnen getransplanteerd worden. Artsen willen levende organen. Levende organen zitten niet in dode mensen. De wetenschap wil levende foetussen. Dode foetussen hebben geen levende cellen. Alleen levende foetussen hebben levende cellen. De foetussen worden vermoord voor hun organen. Dit is geen complottheorie. Dit is de realiteit. Het is pure horror. Er hebben al vele deskundigen, artsen en onderzoekers aan de bel getrokken. Ze worden overschreeuwd door mensen die veel geld verdienen in de farmaceutische industrie. Maar het leed wordt ook gebagatelliseerd door schoolmeesters in de politiek die bazelen dat het ook niet interessant is wat er in een frikandel zit.

Als wij volgens de methode van Mengele ziektes willen bestrijden dan moeten we niet elk jaar op 4 en 5 mei gaan jammeren over de holocaust. We zijn tegen de holocaust. Toch? Waarom zijn we dan niet tegen vaccinatie?

Voor wie wil weten hoe organen en ander levend weefselmateriaal uit het lichaam van foetussen worden geoogst plak ik onderstaande link. Ik quote een stukje zodat je zelf kan bepalen of je het aankan om die informatie te lezen.

https://kiesdanhetleven.nl/artikelen/2021-06-01-1301/

 • Qoute
 • De bevindingen van haar grondige onderzoek – waarbij zij putte uit wetenschappelijk onverdachte bronnen – bleken nog veel aanstootgevender dan Monica Seeley voor mogelijk hield.  Het weefsel mocht niet afgestorven zijn, en moest direct – binnen ca 5 min – versneden of ingevroren zijn. Dood weefsel, met dode cellen, is niet bruikbaar. Er zijn gevallen bekend waarin het hart van het kind nog klopte. Abortusmethoden werden aangepast aan het verkrijgen van het foetaal weefsel. Vast staat dat er kinderen levend ter wereld kwamen, en er wordt – in tegenstelling tot bij proefdieren – geen pijnstilling toegediend.  

(…)

 • “Ze zijn nog levend als onderzoekers het weefsel afnemen.” Zo beschreef bioloog Pamela Acker de geaborteerde baby’s die weefsel opleverden voor foetale cellijnen. In een interview in januari 2021 met Lifesite News besprak Acker COVID-19-vaccins die momenteel beschikbaar zijn in de VS. Allemaal hebben ze enige betrokkenheid bij menselijke foetale cellijnen. In 2012 gaf Acker haar promotieonderzoek op, om niet te hoeven te werken met HEK 293, een cellijn afgeleid van de nieren van een in 1972 geaborteerd babymeisje.
 • Quote

Misschien is eindelijk de tijd aangebroken dat wij anders gaan kijken naar vaccins en ziek zijn. Er zijn ouders die hun kinderen bewust niet laten vaccineren. Deze ouders laten hun kinderen de kinderziektes gewoon doormaken. Sommigen ouders vertellen dat hun kind, nadat het een kinderziekte heeft doorgemaakt, juist een groei doormaakt alsof het kind die ziekte moest meemaken om die groei te bereiken. Het is alsof kinderziektes bij het opgroeien horen en het is bovendien goed voor het immuunsysteem van het kind. Daar heeft het kind de rest van zijn/haar leven wat aan. Naar mijn mening moeten ook volwassen mensen gewoon ziek worden om het immuunsysteem optimaal te laten werken.

Een andere reden om anders tegen het vaccinatieprogramma aan te kijken is dat vaccins, ondanks het zuiveringsproces, toch verontreinigingen kunnen bevatten en ook DNA sporen kunnen bevatten van de geaborteerde baby’s waarvan men de onsterfelijke cellijnen gebruikt voor de ontwikkeling van het vaccin. Een babyjongetje kan op die manier DNA van een meisje ingespoten krijgen of andersom. Misschien de oorzaak van LGBTQ+?

Iemand die op het gebied van vaccinatie veel onderzoek heeft gedaan omdat ze vanuit haar innerlijke wijsheid en wetenschap haar baby’s, die nu volwassen zijn, niet wilde laten vaccineren is Door Frankema van de Stichting Vaccinvrij. Op haar site staat interessante en belangrijke informatie over vaccinatie. https://stichtingvaccinvrij.nl/  Zoals bijvoorbeeld onderstaande informatie en onderzoeksresultaten.

Quote De industrie – in zijn algemeenheid – doet geen onderzoek naar de effecten van het injecteren van lichaamsvreemd foetaal cel-DNA. Onafhankelijk senior wetenschapper Theresa Deisher is wel onderzoek gestart naar de aanwezigheid en mogelijke effecten van het foetaal cel DNA dat wordt geïnjecteerd met het BMR-vaccin. Enkele van de verontrustende conclusies van het onderzoek zijn:

 • Foetaal cel DNA, afkomstig van het productieproces van de rodehond-component van het BMR-vaccin, is in grote mate aanwezig in gevaccineerde baby’s.
 • Foetaal cel DNA kan auto-immuun reacties opwekken in de gevaccineerde baby – met andere woorden: het foetale DNA triggert een reactie waarbij het immuunsysteem van de gevaccineerde baby zichzelf ‘aanvalt’.
 • Antilichamen tegen menselijk DNA kunnen een rol spelen bij auto-immuun aanvallen bij autistische kinderen.
 • Vóór 1980 waren aandoeningen in het autismespectrum zeer zeldzame, bijna onbekende ziektes. In 1979 keurde de FDA de productie op menselijke cellijnen goed.
 • Er bestaat een duidelijk verband tussen plotseling stijgende autisme-cijfers en de verandering in de productie van het rodehond-vaccin op dierlijke cellijnen naar de productie van het rodehond-vaccin op menselijke cellijnen eind jaren ’70.
 • Vaccins die geproduceerd worden op menselijke foetale cellijnen bevatten cel-resten en verontreinigingen van menselijk DNA, die niet volledig geëlimineerd kunnen worden tijdens het zuiveringsproces van het virus. 
 • Het injecteren van kinderen met menselijke foetale DNA-contaminanten veroorzaakt risico op‘insertionele mutagenese’: dat wil zeggen dat foetaal menselijk DNA wordt opgenomen in het DNA van het kind en mutaties (genetische afwijkingen) veroorzaakt.
 • Een bijkomende zorg is retrovirus-verontreiniging. De aanwezigheid van zowel hoge niveaus van verontreinigd foetaal DNA, als HERVK-besmetting (een reterovirus-verontreiniging) in het BMR-vaccin vormt een nog niet bestudeerd risico met enorme implicaties en gevaren voor de individuele-, en volksgezondheid. Quote

Ik was ook een interessant gesprek tussen Jorn Luka en Door Frankema tegengekomen op YouTube maar het filmpje is daar weggecensureerd. Op de site van Jorn Luka kun je het gesprek nog vinden:

https://www.jornluka.com/the-trueman-show/the-trueman-show-40-door-frankema/

Dankzij dat gesprek werd mij duidelijk dat, volgens de feiten, mensen niet gezonder zijn geworden dankzij vaccinatie maar door verbeterde leefomstandigheden en hygiëne. Wat de censuur betreft. Ik kon zelf vroeger veel meer informatie over vaccins en vaccinatie vinden op internet. Al die informatie is verwijderd omdat men eenzijdig heeft bepaald dat het allemaal desinformatie is. Dus lees die informatie en bekijk de filmpjes nu het nog kan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.