coronavirus aka piramidespel

Normaal gesproken heerst er verdeeldheid in de wereld over hele belangrijke onderwerpen. Oorlog of vrede? Welke bestuursvorm? Kinderarbeid ja of nee? Hebben vrouwen rechten? Zo ja, hebben vrouwen dan dezelfde rechten als mannen? Men is er na honderden jaren nog niet uit. Nu komt er een onbekend virus voorbij en er heerst, zonder jarenlange vergaderingen of inmenging van allerlei organisaties, eenheid in de wereld over de aanpak van het virus. Wereldwijd lockdowns, mondkappen en een avondklok alsof dat een beproefd recept is. In de samenleving is er geen draagvlak voor dit soort maatregelen. Mensenlevens gaan kapot juist door de maatregelen en toch komen ze er.

Wie zorgt er voor dat er in een democratische rechtsstaat maatregelen komen die de samenleving niet wil. Het is in deze kwestie belangrijk om te weten hoe de macht in de wereld is verdeeld. Daar wil ik het in dit item over hebben. Wat ik daarover weet schrijf ik zo veel mogelijk in dit item. Daardoor lijkt het misschien alsof ik het allemaal wel weet en altijd al wist. Niets is minder waar. Ik ben, of beter gezegd was, totaal niet geïnteresseerd in de materie waar ik vandaag over ga schrijven. Ik heb de informatie die ik in dit item ga delen nooit gezocht. Het is naar mij toegekomen. Iemand geeft mij sinds het begin van de jaren 90 elke keer een beetje informatie. Ik kon er niets mee, was er ook niet in geïnteresseerd. Ik begreep niet waarom diegene bij mij was uitgekomen om die informatie te delen. De informatie die ik kreeg leek mij vergezocht maar degene die mij de informatie gaf is belangrijk dus ik nam de informatie elke keer ter kennisgeving aan. Nu ga ik die informatie delen. Nou weet ik als geen ander dat de waarheid soms onwaarschijnlijker klinkt dan een leugen. Daarom wil ik eerst een voorbeeld geven.

Stel je voor dat de gehele financiële markt wereldwijd één persoon als toezichthouder zou hebben. Deze toezichthouder moet natuurlijk van goeden huize komen. Hij moet hoogbegaafd zijn en van onbesproken gedrag zijn. Bij de taak van toezichthouder horen vergaande bevoegdheden zodat de toezichthouder meteen kan ingrijpen waar dat nodig is op de financiële markt en iedereen moet blind op het oordeel van de toezichthouder kunnen vertrouwen.

Stel dat de toezichthouder decennia lang voorbeeldig heeft gefunctioneerd. Dankzij de toezichthouder loopt alles op rolletjes in de financiële wereld. Geen dubieuze producten meer, geen cowboys meer op de financiële markt, geen wanklank meer. De toezichthouder heeft niet meer zoveel te doen. Het gaat wereldwijd heel goed op de financiële markt. De toezichthouder komt niet meer in beeld. Als dit voortduurt dan is op een gegeven moment iedereen vergeten dat er een toezichthouder is.

Stel dat de toezichthouder misbruik maakt van het feit dat hij in de vergetelheid is geraakt en dat hij zijn bovengemiddelde intelligentie juist gebruikt om op slinkse wijze d.m.v. handlangers dubieuze producten op de financiële markt te brengen. Producten waarvan de meeste mensen niet doorhebben dat het kwalijke producten zijn. Mensen denken juist dat ze goud in handen hebben gekregen met de producten van de toezichthouder en zijn handlangers. De handel in dubieuze financiële producten wordt een doorslaand succes. De handlangers van de toezichthouder worden daardoor schatrijk maar raken ook volledig afhankelijk van de toezichthouder want hij heeft die producten ontwikkeld en zijn handlangers begrijpen maar een fractie van het product. Er zijn verder geen andere partijen in staat om op dat niveau te opereren op de financiële markt. De handlangers van de toezichthouder worden de leiders van de financiële markt. Een enkele consument die doorheeft dat het om dubieuze financiële producten gaat, wordt gewoon voor gek verklaard. Er zal gezegd worden dat deze consument het product gewoon niet begrijpt.

Stel dat de toezichthouder het eeuwige leven heeft en dat hij alleen zaken doet met zijn handlangers en de nakomelingen van zijn handlangers. Er ontstaat op deze manier een gesloten groep mensen dat grote geheimen heeft. Om hun welvaart in stand te houden en om niet ontmaskerd te worden, zijn ze volledig afhankelijk van de toezichthouder, die deze groep mensen compleet in zijn macht heeft. De toezichthouder kan aan zijn handlangers om gunsten vragen waarvan de handlangers geen idee hebben wat deze gunsten precies inhouden of waar ze mee bezig zijn maar ze doen het toch omdat ze dat verschuldigd zijn aan de toezichthouder. Dankzij de toezichthouder zijn zij de leiders en zo mogelijk de eigenaars van de gehele financiële markt wereldwijd geworden. Als ze die positie willen aanhouden dan moeten ze wel doen wat de toezichthouder van hen vraagt en als de toezichthouder in het geheim wil blijven opereren dan is hij ook volledig afhankelijk van zijn handlangers.

De wereld heeft ook een toezichthouder. De meeste mensen kennen de toezichthouder niet. De mensen die de toezichthouder wel kennen, houden zijn bestaan geheim. Ze plaatsen wel hier en daar een symbolische afbeelding van de toezichthouder. Vaak wordt de toezichthouder symbolisch afgebeeld. Bijvoorbeeld met een oog in de top van een piramide. De toezichthouder wordt ‘The All-seeing Eye’ genoemd of ook wel ‘Het Alziend Oog’ omdat hij de toezichthouder is. Ze kiezen voor een piramide omdat de macht in de wereld is verdeeld in de vorm van een piramide. Helemaal aan de top van de piramide staat alleen de toezichthouder. Direct onder de toezichthouder functioneren de handlangers of ook wel de hofhouding van de toezichthouder. Dankzij de toezichthouder bezit zijn hofhouding bijna de hele wereld. Misschien heb je weleens gehoord of gelezen dat volgens Oxfam Novib 1% van de wereldbevolking meer dan de helft van alle rijkdom op de wereld bezit. Die 1% is de hofhouding van de toezichthouder.

Helemaal onderaan de piramide bevindt zich de samenleving. In ons geval is dat een democratische rechtsstaat. Boven de rechtsstaat functioneert een vrijstaat. Boven de vrijstaat functioneert de hofhouding van de toezichthouder en daar heerst anarchie. Helemaal bovenaan de piramide staat de toezichthouder. In onze democratische rechtsstaat zijn allerlei organisaties en instellingen opgezet. De macht binnen al die organisaties en instellingen is ook verdeeld in de vorm van een piramide met een top die dwars door het plafond van de rechtsstaat gaat en uitkomt in een vrijstaat. Zoals bijvoorbeeld de top van de politiek, de top van de politie, de top van het leger, de top van de Belastingdienst, de top van de zorg, de top van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de top van het leger, de top van justitie etc. In de vrijstaat ontmoeten de top van onze samenleving en de handlangers van de hofhouding elkaar. De hofhouding heeft belangrijke functies en titels te verdelen en de handlangers van de hofhouding moeten uitzoeken wie bereid is om welk offer te brengen. Degene die de grootste offers brengt die krijgt de hoogste functie en de meeste titels en het meeste geld. Ambitieuze mensen kunnen de piramide beklimmen tot en met de vrijstaat. Bij de hofhouding kom je alleen door geboorte of een huwelijk.

Wij denken dat wij -kiezers, het volk- politici aansturen maar de samenleving wordt alleen betrokken bij de verkiezingsshow vóór de verkiezingen. Daarna worden politici aangestuurd door de hofhouding van de toezichthouder. Alle politici willen in de smaak vallen bij de handlangers van de hofhouding want uiteindelijk willen alle politici een carrière en topfuncties of ergens in een bestuur komen. Het volk kan dat niet regelen, de hofhouding wel.

Het maakt niet uit of de bestuursvorm een democratie, een militair regime, een dictatuur, een theocratie of republiek is. Allen worden aangestuurd door de hofhouding van de toezichthouder. De toezichthouder en zijn hofhouding besturen de hele wereld.

Vrijwel alles wat wij in onze samenleving kennen is afkomstig van de toezichthouder en zijn hofhouding. Bijvoorbeeld, computers, iPhone (=spyware), internet, banken, economie, geld, drugs, wapens, vaccinatie (= een fokprogramma), media, het wereldtoneel, wetenschap etc. zijn allemaal bedacht door de toezichthouder en de uitvoering is in handen van zijn hofhouding. Natuurlijk zijn er zeer getalenteerde mensen die bijvoorbeeld geweldige producten ontwikkelen en daarmee een zeer succesvol bedrijf opzetten. Als het bedrijf lang blijf bestaan en succesvol blijft dan stuurt de hofhouding een handlanger met een heel aantrekkelijk aanbod voor overname naar die succesvolle ondernemer. Vaak zijn ondernemers zeer gevleid dat een partij zoveel geld over heeft voor zijn/haar onderneming en vaak verkopen ze het bedrijf en als ze het niet meteen verkopen dan doen ze dat wel bij een nog hoger bod. Zo blijft de top van de wereld altijd in bezit van dat wat wij belangrijk vinden.

De wereld heeft niet alleen een toezichthouder maar ook een eigenaar. De wereld of de Aarde is het kunstwerk van een geniale kunstenaar. Hij heeft de toezichthouder benoemd. De geniale kunstenaar wil van de toezichthouder af omdat hij mensen misleidt en onderdrukt. De geniale kunstenaar is ook bevoegd om de toezichthouder uit zijn functie te zetten. Echter de toezichthouder heeft een kracht aangeroepen waarvan de meeste mensen (ik ook) denken/dachten dat het niet bestaat. Er blijkt echter wel een negatieve zwarte kracht te bestaan die voor je werkt als je de juiste offers brengt. De geniale kunstenaar wil niet dat ik mij in die zwarte kracht verdiep omdat hij vindt dat het gif is. In grote lijnen mag ik wel weten wat het is en dat schrijf ik hier op. Het is dus een zeer negatieve zwarte kracht of ook wel zwarte magie genoemd en het leeft van negatieve energie. Het leeft van strijd, angst, leed, bloedvergieten, martelingen etc. Die negatieve kracht heeft constant negatieve energie nodig om actief te blijven. Er moet bloed blijven vloeien. Er moet angst blijven heersen. Er moeten letterlijk mensen geofferd worden.

Uit zichzelf is die zwarte kracht niet actief maar als je het voedt dan komt het tot leven en wordt het actief. Deze zwarte energie voedt zich met negatieve energie dat vrijkomt zoals bijvoorbeeld bij kwaadheid, agressie, angst, martelingen, misbruik van kinderen, criminaliteit e.d. Als je die negatieve zwarte kracht aanroept d.m.v. ceremonies en rituelen en ook voedt met negatieve energie dan komt het tot leven. Overal in onze samenleving waar ceremonies en rituelen worden uitgevoerd maar ook overal waar mensen (medici, staatshoofden, rechters, registeraccountants, burgemeesters etc.) worden beëdigd wordt die zwarte kracht aangeroepen. De meeste mensen weten dat niet en hebben in feite niets aan al die ceremonies en rituelen maar de toezichthouder heeft er wel wat aan. Hij gebruikt die negatieve kracht om zijn machtspositie in de wereld aan te houden. De toezichthouder beschermt zich met die zwarte kracht. De geniale kunstenaar en die zwarte kracht zijn compleet tegengesteld aan elkaar. Deze tegenpolen stoten elkaar af. Waar de één is daar kan de ander niet zijn.

Om aan de macht te blijven moet de toezichthouder er voor zorgen dat er in de wereld heel veel negatieve energie vrijkomt zodat die zwarte kracht actief blijft. Er moet bloed vloeien om die zwarte energie te activeren. Er moet steeds meer bloed vloeien om die zwart energie actief te houden. Alle oorlogen die ooit op Aarde zijn gevoerd, zijn gevoerd om die zwarte kracht actief te houden. Oorlog is niets anders dan het offeren van mensenlevens. Het is voor de de toezichthouder heel eenvoudig om een oorlog te starten. De hofhouding van de toezichthouder gaat met een lading wapens en een berg geld op zoek naar de eerste de beste psychopaat. Bieden hem een functie als president aan -of een andere titel- en hij mag zich verrijken en ongestraft al zijn vijanden vermoorden. Alle doden die vallen en al het leed dat wordt veroorzaakt is allemaal nodig om de toezichthouder in het zadel te houden.

Niet alleen in gebieden waar oorlog heerst worden mensenlevens geofferd. Ook in democratische rechtsstaten worden op een hele slinkse manier, d.m.v. wet- en regelgeving, mensenlevens geofferd. De toeslagenaffaire is daar een goed voorbeeld van. Mensen worden eerst door de overheid in het nauw gebracht. Ze worden vervolgens niet gehoord en niet gezien door instanties. Sommige mensen raken gezin, baan en huis kwijt. Sommigen zien geen uitweg meer en plegen zelfmoord. Het is de top van de Belastingdienst en de top van de politiek en andere instanties die zich bezighouden met het offeren van mensenlevens. Als het schandaal eindelijk duidelijk en openbaar wordt dan volgt het ‘Wir haben es nicht gewußt’ verhaal. Vervolgens gaat de top van onze samenleving op dezelfde voet verder.

Hetzelfde patroon van mensen in het nauw zie je ook tijdens een bankencrisis en tijdens economische crises. De top van de financiële wereld offert in dat geval mensenlevens en de top van de overheid doet mee. De top van de overheid doet trouwens altijd mee aan het offeren van mensenlevens. Hetzelfde geldt voor de woningnood. Mensen raken dakloos. Worden niet gezien en niet gehoord door overheid en instanties. Daklozen zoeken troost in drank en/of drugs en ze vernietigen zichzelf langs die weg. Het is de top van de woningcorporaties die zich bezighoudt met het offeren van mensenlevens en de overheid doet alsof ze dat niet ziet. Hetzelfde geldt voor de coronacrisis. Het is niet zozeer het virus dat mensenlevens ruïneert maar juist de maatregelen die de overheid oplegt. Mensen vereenzamen, worden depressief, krijgen psychische problemen, raken baan of bedrijf kwijt, kunnen de rekeningen niet meer betalen. Sommige mensen komen daardoor in een neerwaartse spiraal. Ze ervaren door de ontstane situatie hun hele leven als uitzichtloos en maken daarom een eind aan hun leven.

In onze samenleving worden in de medische wereld ook hele bloederige offers gebracht. Bijvoorbeeld orgaandonatie is een hele sadistische bezigheid. Alleen levende organen kunnen worden getransplanteerd. Dat betekent dat organen uit een nog levende donateur moeten worden gesneden. Doodgaan is trouwens een proces dat langer duurt dan wij denken. Zelfs als er geen hartslag of hersenactiviteit meetbaar is dan is het proces van doodgaan nog steeds gaande. Toen mensen nog niet naar school gingen wisten ze dat.

Verder is er bijvoorbeeld ook veel dierenleed in onze samenleving. De manier waarop dieren voor consumptie worden gefokt en gehouden staat garant voor heel veel leed/negatieve energie. Ook dieren waar wij van houden worden in hokken, kooien en kommen gevangen gehouden. Dieren worden ook voor ons vermaak in dierentuinen gevangen gehouden. Dat is leed voor die dieren. Hiermee genereren we ongewild heel veel negatieve energie. We voeden ongewild een zwarte kracht.

Er worden in de wereld heel veel ceremonies gehouden. Bijna niemand weet waarom we ze houden maar we houden ceremonies. Er worden ook steeds meer ceremonies gehouden. Vallen er ergens veel doden dan volgt er een ceremonie. Een nieuwe president? Ceremonie! Tunnel of rijbaan openen? Hup een ceremonie! In de sportwereld worden veel ceremonies gehouden. De ceremonie met de olympische vlam is misschien wel de belangrijkste. Er wordt een fakkeltocht met de olympische vlam gehouden omdat de toezichthouder deze ceremonie nodig heeft. Sporters lopen met een vlam de wereld over omdat de toezichthouder Lucifer heet.

In onze samenleving is de dodenherdenking op de Dam misschien wel de belangrijkste ceremonie van de toezichthouder. Het symbool van de dodenherdenking is een fakkel. De slachtoffers van de tweede wereldoorlog worden herdacht. De joden werden in de tweede wereldoorlog geofferd. Holocaust betekent brandoffer. Tijdens de dodenherdenking worden rituelen en ceremonies gehouden bij het Nationaal Monument op de Dam. Het Nationaal Monument is een obelisk. Waarom de toezichthouder een obelisk belangrijk vindt weet ik niet precies maar dat hij het belangrijk vindt weet ik wel. Obelisken vindt je over de hele wereld. Niemand heeft er wat aan, iedereen vindt ze lelijk maar ze lijken strategisch over de hele wereld te zijn geplaatst. Ze zullen een functie hebben. Misschien dienen ze als altaar. Ik weet het niet precies. Voor het paleis op de Dam staat een obelisk. Bij het Witte Huis heb ik er ook één zien staan. Bij het Vaticaan staat er ook een obelisk.

Hoe de geniale kunstenaar heet, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hij een intelligentieniveau heeft dat vele malen hoger ligt dan dat van een mens en dat hij zijn kennis meestal gebruikt om kunstwerken te creëren die heel complex in elkaar zitten maar wel een esthetisch en harmonieus geheel vormen en harmonieus functioneren. Creaties bedenken en maken is wat hij doorgaans doet. Hij heeft de Aarde gecreëerd, het is zijn kunstwerk. Door zijn hoge intelligentieniveau is hij in staat om iets te creëren en daar vervolgens leven in te blazen. Voor ons is dat tovenarij maar voor hem is het een optelsom. Door het grote verschil op intelligentieniveau tussen mensen en de geniale kunstenaar, beschouwt hij ons als kinderen.

Als er zich ergens een ramp voltrekt dan pakken ouders hun kinderen vast en houden het gezicht van het kind afgewend van het gevaar. Datzelfde doet de geniale kunstenaar met mensen. Er voltrekt zich dankzij de toezichthouder en zijn hofhouding een ramp in de wereld maar we hebben het niet bewust meegekregen. Daar komt de komende tijd verandering in. Alles wat de toezichthouder en zijn hofhouding in het geheim doen wordt door de geniale kunstenaar openbaar gemaakt via een bewustwordingsproces bij alle mensen. Dat proces is al een tijd gaande. Daardoor ontstaan er heel wat complottheorieën en dus zijn er ineens heel veel complotters. De toezichthouder en zijn hofhouding zullen er juist alles aan doen om dat bewustwordingsproces te saboteren. Het zou heel goed kunnen dat men ons aan een jaarlijks vaccin wil om het bewustwordingsproces te saboteren.

De geniale kunstenaar is een kunstenaar in hart en nieren. Zijn hele persoonlijkheid en de manier waarop hij communiceert is kunstzinnig. Hij communiceert het liefst in beelden. Hij stuurt zijn boodschap graag via een droom. Wat wij mensen niet (meer) weten is dat onze meest natuurlijke en meest effectieve vorm van communiceren de communicatie via beelden is. De toezichthouder weet wel dat een boodschap in beeldvorm de meest effectieve manier is om ons te bereiken en zelfs te manipuleren terwijl wij dat niet doorhebben. Het intelligentieniveau van de toezichthouder ligt ook vele malen hoger dan dat van een mens. Zijn intelligentieniveau gaat meer richting dat van de geniale kunstenaar maar ligt toch lager. Maar de toezichthouder weet dus wel wat de meest effectieve manier is om met ons te communiceren zonder dat wij dat zelf weten. Daar maakt hij ook grif gebruik van. De televisie, de hele filmindustrie, de reclamewereld en de media communiceren op een niveau met ons waar wij ons helemaal niet van bewust zijn maar het is wel effectief. Mensen worden eigenlijk via de media dag in dag uit bespeeld door de toezichthouder en zijn hofhouding.

De geniale kunstenaar communiceert ook d.m.v. visioenen. Een visioen bestaat o.a. uit een heel vluchtig beeld zonder tekst en zonder woorden. Toch is het een bericht. De informatie die bij het beeld hoort, komt op een heel ander niveau binnen. Omdat het zo vluchtig is, kan ik het niet goed analyseren of uitleggen hoe ik die informatie ontvang. Maar ik kan wel een voorbeeld geven. Over de farmaceutisch industrie gaf de geniale kunstenaar mij een beeld van 2 handen, een linker- en een rechterhand. Het beeld zag ik misschien maar een seconde maar op een heel andere niveau kreeg ik de bijbehorende boodschap. Ik hoorde niet dat er iets werd gezegd en ik zag ook geen tekst maar ik kreeg toch een boodschap mee. Vraag me niet hoe het precies werkt want als ik dat wist dan zou ik zelf ook zo communiceren. Elk item op dit blog zou dan slechts uit één foto hoeven te bestaan. De boodschap van de geniale kunstenaar was dat de rechterhand van de farmaceutische industrie medicijnen maakt en dat de linkerhand van de farmaceutische industrie chemische wapens maakt. Dat betekent dat deze industrie zichzelf onmisbaar heeft gemaakt in onze samenleving door aan de ene kant ziektes te produceren en aan de ander kant medicijnen tegen die ziektes op de markt te brengen.

Volgens de geniale kunstenaar is onze gezondheid geen hogere wiskunde. Hij heeft het menselijk lichaam zelf ontworpen. Het menselijk lichaam is een heel complex samengesteld bewegingsapparaat dat is voorzien van o.a. een afweersysteem en een zelfherstellend vermogen. Het zogenaamde placebo-effect is de manier waarop wij onszelf oorspronkelijk beter maakten. De meeste mensen kunnen dat niet meer bewust maar sommige mensen beschikken nog wel op het onderbewuste niveau over deze vaardigheid. De meeste ziektes die wij ouderdomskwalen noemen, zijn ontstaan door ophoping van afvalstoffen. In onze oorspronkelijke leefwijze hoorde vasten er standaard bij. Met vasten raak je al die afvalstoffen kwijt. Hiermee bedoel ik niet het vasten waarbij er na zonsondergang wel wordt gegeten. Bij het vasten om afvalstoffen kwijt te raken wordt er een periode helemaal niet gegeten maar wel water gedronken. Dankzij onderwijs en andere manieren van beïnvloeding, zijn wij thans van mening dat alleen een arts en pillen ons kunnen genezen. Wij hebben eigenlijk al onze oorspronkelijke vaardigheden afgeleerd door onderwijs.

Een offer aan de zwarte kracht hoeft dus niet altijd en bloederig offer te zijn. Leed door bijvoorbeeld ziekte voldoet ook. Maar ook met angst zaaien wordt negatieve energie gegenereerd. Angst om ziek te worden. Angst om bijvoorbeeld corona te krijgen en te lijden zoals de mensen die op de televisie zijn getoond. Maar ook bijvoorbeeld door berichten als: er is niet voldoende drinkwater, niet voldoende voedsel, geen ruimte, geen huizen, oorlog hier en criminaliteit daar. Mensen worden daardoor bang. Met angst wordt negatieve energie gegenereerd.

Er wordt door de overheid d.m.v. regelgeving veel leed veroorzaakt. Dat zorgt er ook voor dat er heel wat negatieve energie wordt gegenereerd. De taak van de overheid is offeren d.m.v. wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de onderklasse van onze samenleving wordt min of meer doodgedrukt. Voor werk in de bouw en in de tuinbouw maar ook in de schoonmaak en de zorgsector worden goedkope mensen aangetrokken uit bijvoorbeeld Oost-Europese landen. Werknemers uit die landen zijn bereid om voor veel minder geld het werk te doen waar Nederlanders een normale loon voor vragen. Werknemers uit andere landen worden soms wel met 20 man in één woning gehuisvest. Daardoor hebben ze niet dezelfde hoge kosten aan levensonderhoud die Nederlanders wel hebben. Bedrijven willen winst maken en kiezen dus goedkope krachten uit het buitenland en dat zorgt voor werkloosheid onder Nederlanders.

Verder zijn er heel veel grote bedrijven die hun klantenservice in bijvoorbeeld Suriname hebben of in een ander land. Heel veel Nederlanders raken door dit soort situaties werkloos maar overheid, instanties en werkgevers zoeken de media altijd op om werklozen consequent neer te zetten als mensen die niet willen werken en dat ze daarom zijn aangewezen op werknemers uit andere landen maar werkloosheid is vaak een logisch gevolg van wet- en regelgeving.

Er is ook een grote groep mensen die een vak hebben geleerd. Voor de uitoefening van dat vak hebben vaklieden een werkruimte nodig. Om goed bereikbaar te zijn voor hun klanten is het handig als dat een bedrijfsruimte of winkelruimte is. De huren voor dit soort werkruimtes liggen zo gigantisch hoog dat het daarom voor bijvoorbeeld mensen met een eenmanszaak niet mogelijk is om hun vak uit te oefenen. Iemand die van 1500,- in de maand rond kan komen moet 5000,- in de maand omzetten vanwege de torenhoge huren die alleen op te brengen zijn door winkelketens. Alle kleine bedrijven verdwijnen uit het straatbeeld. Als je aan de overheid laat weten tegen welke problemen je aanloopt als je je vak wilt beoefenen dan krijg je heel simpel te horen dat je een bijstandsuitkering moet aanvragen.

Heel veel getalenteerde mensen en ex-ondernemers zitten in de bijstand terwijl ze kunnen en willen werken. De participatiewet is eigenlijk niets anders dan de herinvoering van slavernij. Grote bedrijven bellen de gemeente voortdurend op om te vragen of er nog wat goedkope slaven aan het werk moeten. Met behoud van de bijstandsuitkering natuurlijk. De gemeente doet daar keihard aan mee. De bedrijven die de gemeente benaderen zijn hele rijke bedrijven die makkelijk hun werknemers zelf kunnen betalen maar ze laten hun werknemers liever betalen door de belastingbetaler. Mensen aan de onderkant van de samenleving worden door overheid, regelgeving, rechtbanken, instanties, deurwaarders, bewindvoerders helemaal kapot gemaakt. De genoemde partijen zorgen ervoor dat de onderklasse na een tegenslag nooit meer kan opkrabbelen. Daar wordt heel veel negatieve energie gegenereerd.

Op het gebied van onze gezondheid en dat van dieren worden ook veel offers gebracht. Bijna alles wat wij gebruiken wordt geproduceerd door multinationals van de hofhouding van de toezichthouder. Aanvankelijk maakten ze goede producten om het vertrouwen van de consument te winnen. Maar nu zitten in vrijwel alle producten standaard schadelijke en/of giftige stoffen. Kankerverwekkende stoffen of hormoon verstorende stoffen of nanodeeltjes. Er zitten schadelijke en giftige stoffen in en op ons voedsel en anders zit het gif wel verwerkt in het materiaal van de pannen die we gebruiken. Allemaal goedgekeurd door de Europese Unie. Er moet geproduceerd worden volgens de normen van de multinationals. Boeren die daar niet aan meedoen krijgen problemen met de overheid. Boeren en de overheid staan vaak lijnrecht tegenover elkaar omdat boeren echt wel weten hoe ze moeten produceren maar de overheid komt elke keer met idiote regels aanzetten waardoor boeren het opgeven. Hun plek wordt ingenomen door boeren die wel willen produceren volgens de normen van de multinationals. Er wordt vaak beweerd dat de consument goedkoop vlees wil en dat dieren daarom onder schrijnende omstandigheden leven op veehouderijen maar dat is niet zo. De consument verwacht dat de overheid regelt dat dieren niet onder zulke verschrikkelijke omstandigheden hoeven te leven. De reden waarom dieren nog altijd onder zulke verschrikkelijke omstandigheden leven is omdat de toezichthouder de negatieve energie nodig heeft welke wordt gegenereerd met dit leed van dieren.

De overheid kan de druk op de samenleving dankzij het coronavirus nog verder opvoeren. Als het aan de toezichthouder en zijn hofhouding ligt dan gaat het huis dat we huren of kopen onze gevangenis worden. Dankzij corona werken veel mensen nu thuis. De winkels moeten dicht blijven op de supermarkten na. De rest moeten we online kopen. We worden geacht alles thuis te doen. Werken, winkelen, sporten, de administratie e.d. De computer wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor werk, winkelen en het regelen van je zaken en administratie. Misschien is het je opgevallen dat je ook gratis moet werken bij de bedrijven waar je een contract mee hebt. Ze maken een pagina voor je aan waar jij alle administratieve handelingen moet uitvoeren die normaal gesproken worden uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf. Zo worden we in ons huis opgesloten met minimaal contact met de buitenwereld.

Het contact met bedrijven wordt ook steeds minder. Je moet tegenwoordig bij heel veel bedrijven communiceren met een robot. Met dank aan corona kan de overheid ons nu ook het contact met andere mensen en zelfs het contact binnen je eigen netwerk verbieden. We mogen geen contact hebben met andere mensen om de ziekenhuizen niet te belasten. Als dat een normale reden is dan kan de overheid ook zeggen dat het aantal gevallen van huidkanker zo enorm is gestegen en dat de ziekenhuizen het al enorm druk hadden, dus nu mag niemand meer naar buiten om de ziekenhuizen niet nog verder te belasten.

Als ik de informatie van de geniale kunstenaar goed heb begrepen dan kan de toezichthouder zelf niet meer persoonlijk actief zijn op Aarde. Ik weet niet hoe dat zo is gekomen en of de geniale kunstenaar dat zo heeft geregeld. Alles wat de toezichthouder wil bewerkstelligen in de wereld gebeurt via zijn hofhouding. In ruil daarvoor gebruikt de hofhouding de kennis van de toezichthouder om in het bezit te komen van de hele wereld en al haar rijkdommen. Voor dat doel heeft de toezichthouder geld geïntroduceerd. Geld is gewoon papier met inkt en het wordt gedrukt door de hofhouding van de toezichthouder. Goud vormt niet de basis voor de waarde van geld. Dat is een fabel. Doordat geld lukraak wordt gedrukt kan er tijdens de coronacrisis met geld gesmeten worden. De hele wereldeconomie mag plat want er is gewoon geld zat. De hofhouding heeft geld aan de lopende band gedrukt en bezit nu bijna de hele wereld.

Wij denken dat we de hele wereld over kunnen reizen en dat wij de hele wereld bewonen maar dat is niet waar. Hele gebieden, landgoederen en eilanden zijn privé bezit van de hofhouding en andere superrijken die in de gunst zijn gevallen bij de top van de piramide. De hofhouding heeft ons gedirigeerd naar gebieden waar zij niet willen wonen. Daar hebben ze bedrijven opgezet zodat wij daar gaan wonen om bij die bedrijven te werken. Als de hofhouding haar bedrijven sluit dan stort de samenleving in. Er ontstaan spooksteden omdat mensen totaal afhankelijk zijn geworden van de hofhouding. We weten niet meer hoe we aan ons eten kunnen komen als het niet in de winkels ligt. Er is heel veel kennis verloren gegaan. De hofhouding kan ons van alles wijsmaken en doet dat ook. Er wordt gezegd dat er geen ruimte meer is omdat er teveel mensen zijn. Maar in feite zijn er teveel mensen en dieren op een te kleine oppervlakte gepropt omdat een kleine groep mensen hele delen van de wereld voor zichzelf willen houden.

De geniale kunstenaar wil niet dat mensen hun tijd op Aarde besteden aan het in bezit krijgen van de Aarde en dat bezit via wetten door te geven aan het nageslacht. De Aarde is al van iemand en het staat niet te koop. Een verblijf op Aarde is een tijdelijk verblijf. Een soort vakantie. Op mij komt het over alsof wij mensen eigenlijk onderweg zijn naar een bepaalde bestemming en die reis wordt onderbroken door een verblijf op Aarde. Het is niet onze bestemming. Het heeft geen zin om hier van alles te vergaren. Je kunt bij vertrek niets meenemen. Als je op vakantie bent en je logeert in een mooi hotel dan ga je ook niet dagen en nachten vergaderen om te regelen wie welk deel van het hotel in bezit krijgt. Het hotel is al van iemand. Je moet tijdens die vakantie je tijd besteden aan vakantie vieren. De geniale kunstenaar heeft ons het leven cadeau gegeven omdat hij wil dat wij zien wat hij heeft gecreëerd. Dat we ervaren hoe het is om op Aarde rond te lopen. Dat we gaan reizen om alles te zien. Dat we de natuur verkennen. Dat we de seizoenen ervaren. Er is veel lekker eten. Er zijn leuke mensen om te ontmoeten. De geniale kunstenaar wil dat we weten hoe de zon op je huid voelt. Hoe het voelt om te zwemmen. Hoe het is om zelf iets te creëren. Het is niet de bedoeling dat wij onze leven besteden aan werken in het bedrijf van een ander. Je mag zeker wel een bedrijf opzetten maar werk moet wel vrijwillig zijn. Niet in ruil voor een dak boven je hoofd en voedsel. Dat is gratis. Iedereen mag precies doen wat hij/zij wil behalve een ander schaden. We mogen de hele wereld over reizen en wonen waar we willen wonen maar we zijn d.m.v. wet- en regelgeving gevangen gezet.

De natuurlijke aard van de mens is net als dat van de geniale kunstenaar een onschuldige aard. Van nature zijn wij geen wezens die anderen benadelen. Er zit van oorsprong geen kwaad in ons. Dat sommige mensen tegenwoordig hier en daar manipuleren en/of overwegen iemand een knal voor zijn kop te geven of erger, is aangeleerd. We worden d.m.v. bijvoorbeeld wet- en regelgeving daar toe aangezet. Bijvoorbeeld: stel dat je bij een instantie 10 vragen moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een woning. Als je ze alle 10 met ‘ja’ beantwoordt dan krijg je een woning. Er zit echter een vraag bij die je eigenlijk met ‘nee’ moet beantwoorden. Dat houdt in dat je dakloos wordt want regels zijn regels. Natuurlijk beantwoord je die ene vraag ook met een ‘ja’. Zo sluipt het er in. Langs die weg zijn we allemaal geïnfecteerd met negatieve energie. Wij allemaal. Niemand uitgezonderd. Oké, met uitzondering van de pasgeborenen.

De geniale kunstenaar kan niet bepalen wat mensen doen omdat iedereen vrije wil heeft gekregen. De geniale kunstenaar kan daarom ook niet bepalen hoe de hele situatie met de toezichthouder gaat aflopen. Het hangt er van af welke keuzes mensen gaan maken. De geniale kunstenaar kan wel hier en daar de uitkomst beïnvloeden door de plannen van de toezichthouder te vertragen. Dat geeft de geniale kunstenaar de tijd om meer mensen te bereiken. De toezichthouder is vanwege zijn hoogbegaafdheid een geduchte tegenstander. Daarbij had te toezichthouder vanaf het begin al een flinke voorsprong omdat niemand hem wantrouwde. Eerder was de toezichthouder van onbesproken gedrag. Het plan van de toezichthouder is om in rap tempo alle mensen en de hele wereld te offeren in ruil voor de bescherming van de zwarte kracht. Dat plan was al heel lang geleden in een vergevorderd stadium. Er was in het verleden al een eenheid opgebouwd. De Toren van Babel stond symbool voor die eenheid. Op de een of andere manier heeft de geniale kunstenaar die eenheid ongedaan gemaakt waardoor mensen niet meer op dezelfde golflengte zaten en elkaar niet meer begrepen. Inmiddels is die eenheid hersteld. De Europese Unie is die eenheid. Het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een replica van de Toren van Babel.

De geniale kunstenaar heeft in het verleden ook gebieden van de hofhouding laten overstromen waardoor zij informatie kwijtraakten en ontregeld raakten. Ook dat zorgde voor vertraging van de plannen van de toezichthouder. De hele global warming bullshit is in feite niets anders dan het plan van de toezichthouder en zijn hofhouding om gebieden die lang geleden onder water zijn gelopen weer boven water te krijgen. Door orkanen en zware regenval ontstaan er enorme modderstromen en aardverschuivingen waardoor in het verleden overstroomde gebieden weer boven water komen.

De geniale kunstenaar wil de uitkomst van de plannen van de toezichthouder ook beïnvloeden door te werken aan een bewustwordingsproces bij mensen. De energie die heerst op aarde is de zwarte energie. Dat is de energie dat gevoed wordt en dat actief is en de macht heeft. De geniale kunstenaar wil dat die zwarte energie voor hem werkt zodat hij de uitkomst kan beïnvloeden. De zwarte energie wil bloed en offers. De geniale kunstenaar heeft zichzelf laten offeren. De geniale kunstenaar manifesteert zich als de persoon Jezus Christus op Aarde. Met dat offer heeft de geniale kunstenaar een uitweg voor alle mensen gecreëerd. Dat wat de geniale kunstenaar met het offer heeft afgedwongen is eigenlijk groter dan alleen een uitweg maar ik kan het niet helemaal bevatten. Ik weet wel hoe het zit met die uitweg.

Hoe die uitweg er exact uitziet weet ik niet. Ik heb er wel informatie over gekregen maar ik weet niet of ik het letterlijk moet nemen. Als ik het precies opschrijf zoals ik het zag dan is het zo dat sommige mensen de aarde gaan verlaten zonder eerst te sterven. Ze vertrekken gewoon via de uitweg die ergens opwaarts is. Eerst komt er een bewustwordingsproces. Mensen worden zich bewust van wat er gaande is en dat er steeds meer bloed moet vloeien om de toezichthouder in het zadel te houden. Daarna mogen mensen uit vrije wil een keuze maken of ze op deze Aarde willen blijven of dat ze weg willen. De mensheid gaat zich daarna splitsen in 2 groepen. De ene groep is tegen geweld en bloedvergieten. Zij kiezen voor de uitweg. De andere groep bestaat volgens mij uit diverse mensen. Sommige mensen houden zich bewust bezig met het schaden van andere mensen. Het geeft hen voldoening. Ze blijven. Een andere deel van de groep wil niets met de schepper te maken hebben of ontkennen zijn bestaan. Zij blijven ook.

Hoe het leven van de mensen die vertrekken er daarna precies uit gaat zien weet ik niet. Ik weet wel dat wij een keer het leven op aarde gaan leiden zoals de geniale kunstenaar het heeft bedoeld. Dus als een hele lange vakantie. Maar ik weet niet of dat meteen na vertrek is. Ik denk eigenlijk van wel. Ik weet ook dat de mensen die vertrekken eerst naar een feest gaan. De dresscode op dat feest is: wedding clothes. Ik heb daar 2 keer via een droom beelden van gekregen. In de ene droom was ik al op het feest en heb ik Jezus ontmoet. In mijn droom was hij één van mijn beste vrienden en daarom ging ik hem gedag zeggen toen ik hem op het feest zag. Jezus is een heel onopvallende, nonchalant lijkende persoon. Je zou hem zo voorbij lopen als je hem op straat tegen zou komen. Zelfs al lijkt hij op Jezus. Hij heeft mooiere gelaatstrekken dan ik ooit op afbeeldingen heb gezien. Hij heeft ook een lichtere haarkleur dan ik ooit op afbeeldingen heb gezien. Hij heeft donkerblond tot bruin haar. Hij is absoluut geen gangmaker op een feest en wil beslist niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Terwijl hij niet verlegen is of niets te zeggen heeft. Het draait wat hem betreft gewoon niet om hem. Door deze instelling is hij bijna onzichtbaar.

Hoe het de mensen zal vergaan die op Aarde blijven, heb ik helaas ook gezien. De hofhouding gaat heel wreed regeren. Het masker gaat af. Het komt op mij over alsof de mensen het normaal gaan vinden om hun kinderen of dierbaren te offeren in ruil voor geld en succes en dat ze om dat offer een feest gaan bouwen. De hofhouding gaat eerst de mensen onder hen in de piramide offeren. Ze denken dat ze door het aantal mensen te verminderen de hele wereld in bezit krijgen en dat is ook wel zo maar dat is hun plan. De toezichthouder heeft een ander plan want hij moet blijven offeren. De toezichthouder gaat zijn hofhouding offeren. Ik zag beelden van de laatste mensen op Aarde. Ik liep niet op Aarde. Ik keek van bovenaf op een gebied waar de laatste mensen op Aarde woonden. Er liep niemand op straat. Er groeide niets meer op Aarde. Er waren geen bomen meer en geen planten. Er was zelfs geen grassprietje te bekennen. Overal alleen maar bruinrode aarde. De zon scheen fel en brandde op de Aarde want het zonlicht werd niet gefilterd door bomen. Er waren alleen onbemande zwarte apparaten actief op straat. Ik zag een soort tank maar het was een klein formaat tank en ik zag ook robotachtige apparaten. Ze bewogen zich voort en stonden met elkaar in contact via allerlei techniek dat verwerkt was in een soort zwart geblakerde bomen en lantaarnachtige objecten. De mensen die er waren die zag ik niet. Ze hadden zich verstopt in hun huizen. Ik hoorde ze wel heel luid en angstig ademen. Ze waren doodsbang om ontdekt te worden door de apparaten en door hun angst ademden ze alsof ze in doodsnood waren. Ze kregen hun ademhaling niet onder controle. Hun angst was zo gigantisch en bijna tastbaar. Ik ben niet erg technisch aangelegd en in het begin van de jaren 90, toen ik deze droom kreeg, had ik wel gehoord van een robot maar niet van gezichtsherkenning, warmtedetectie of zonne-energie. Nu weet ik wel dat het allemaal bestaat en dat de hofhouding dit heeft ontwikkeld.

Alle windmolenparken en zonnepaneelparken zijn niet aangelegd omdat wij nou zoveel energie verbruiken maar ze worden aangelegd om in de toekomst apparaten zelfstandig te laten functioneren. De hofhouding ontwikkelt deze apparaten en techniek om tegen anderen in te zetten (denken zij) maar uiteindelijk ontwikkelt de hofhouding eigenlijk het wapen dat de toezichthouder tegen hen gaat inzetten. Misschien dat ze daarom zo bang waren. Ze weten wat ze hebben ontwikkeld.

Als alle mensen zijn geofferd en er verder geen dieren en planten meer leven dan heeft de toezichthouder niets meer om de zwarte energie actief te houden voor zijn bescherming. Er is geen bloed om te vergieten en er is niemand om te laten lijden. Daardoor wordt die zwarte energie weer passief. Ik denk wel dat het blijft bestaan maar het is niet meer actief. Het is van zichzelf een passieve energie.

Daarna kan de toezichthouder niet meer beschermd worden door de zwarte krachtbron. Hij moet zijn lot aanvaarden. Zoals ik het heb begrepen is er een andere natuurlijke kracht actief waardoor het zo is dat alles wat je een ander aandoet, dat doe je eigenlijk jezelf aan. Met al onze daden creëren we energie. Als je iemand schaadt dan creëer je daarmee negatieve energie. Degene die deze energie heeft gecreëerd is daar de eigenaar van. Omgekeerd, als je iets goeds doet dan creëer je daarmee positieve energie. Op een bepaald moment krijg je de energie die je hebt gecreëerd ‘uitbetaald’. Het ontvangen en verwerken van grote ladingen negatieve energie is een hel. De geniale kunstenaar heeft de hel niet gecreëerd. Het is ontstaan doordat de toezichthouder en mensen negatieve energie zijn gaan creëren. De hel houdt op te bestaan als alle negatieve energie is verwerkt door degenen die het hebben gecreëerd. Door de daden van de toezichthouder denk ik dat dat honderden jaren gaat duren.

De toezichthouder wil zich net als de geniale kunstenaar als mens op Aarde manifesteren. Dat gaat hij ook doen dankzij een sterk staaltje wetenschap. Dat mens waarmee de toezichthouder zich op Aarde wil manifesteren moet de eigenschappen hebben van een roofdier omdat de toezichthouder op mensen wil jagen en ze wil offeren. Er is heel lang aan dit project gewerkt omdat een normaal mens niet zo kan leven. Daar gaat een normaal mens aan onderdoor. Dat mens waarmee de toezichthouder zich op Aarde wil manifesteren wordt het beest genoemd omdat de wetenschap eigenlijk een roofdier heeft gekweekt verpakt in een mensenlichaam. Dat project is al heel lang gaande. De voorlopers van dit beest zijn seriemoordenaars. Een seriemoordenaar jaagt op mensen als roofdieren op prooien. Als er ergens een seriemoordenaar opduikt dan heeft de wetenschap mateloos veel belangstelling voor deze seriemoordenaar en dan vooral voor de hersenen van dit mens. Men wil weten waarom de één zich wel tot een seriemoordenaar ontwikkelt en de ander het houdt bij huiselijk geweld. De wetenschap wil het niet weten om de samenleving te beschermen maar om dat beest te perfectioneren.

Dat beest zal helemaal bovenaan de piramide komen te staan en de nieuwe wereldleider worden. Persoonlijk denk ik dat dit beest d.m.v. de huidige techniek zoals DNA en klonen e.d. het serene uiterlijk van Jezus gaat krijgen en zich ook zal uitgeven voor Jezus Christus. Ik denk dat veel mensen hem ook zullen geloven want ze zien het tenslotte met hun eigen ogen. Jezus zei tegen mij dat hij bij zijn terugkeer als een dief in de nacht komt omdat mensen hem willen vermoorden. Tijdens zijn eerdere leven was het de bedoeling dat hij geofferd zou worden maar bij zijn terugkeer is het absoluut niet de bedoeling dat hij wordt vermoord. Hij gaat mensen leiden langs de uitweg. Dat is zijn taak. Hij zal geen risico’s nemen want niemand anders kan die taak uitvoeren. Dat betekent dat Jezus nooit op het wereldtoneel zal verschijnen. Dus wie of wat zich op het wereldtoneel ook uitgeeft voor Jezus, het is hem niet.

De geniale kunstenaar wil niet dat mensen worden blootgesteld aan het beest. Zoals ik het heb begrepen komt het beest pas in het openbaar als de mensen die voor de uitweg hebben gekozen weg zijn. De geniale kunstenaar gaat de wereld op dat moment ook verlaten. Het lijkt voor ons alsof hij er al die tijd niet was maar hij was al die tijd wel actief. Veel mensen verlaten de wereld op een traumatische manier. Daar is hij actief. Wat ik ook heb gezien is dat er een soort wezens zijn gecreëerd door de toezichthouder en zijn hofhouding. Misschien d.m.v. klonen of één of andere fokprogramma. Die wezens zien er uit als kwaadaardige wezens en hun huid deed mij denken aan de huid van naaktkatten. Misschien zullen die wezens ooit aan de wereld voorgesteld worden als buitenaardse wezens. Dat zijn ze niet. De geniale kunstenaar wil ook niet dat mensen aan die wezens worden blootgesteld. Ik zag dat een heel leger van die wezen ergens waren verzameld en er was een soort barrière waar ze niet doorheen konden om de Aarde te bevolken. Ik zag dat die barrière precies op het moment verdwijnt dat de mensen die voor de uitweg hebben gekozen weg zijn en de geniale kunstenaar de Aarde verlaat. Het beeld dat ik zag van die wezens leek op een opname die vaak op tv wordt getoond tijdens Black Friday. Je ziet dan op tv vaak een opname van een massa mensen voor een nog gesloten warenhuis. Op een gegeven moment gaan de deuren van het warenhuis open en alsof er een startsein afgaat stormen de mensen naar binnen. Daar deed het beeld van die wezens mij aan denken. Die wezens staan te trappelen. Precies op het moment dat de mensen via de uitweg gaan, gaat ook die barrière weg en dan bestormen die wezens de Aarde alsof het Black Friday is.

De overheid zegt elke keer ‘als dit en als dat dan kunnen we misschien terug naar normaal’. Dat zou best kunnen maar ik denk dat dat ‘terug naar normaal’ van tijdelijke aard zal zijn om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Dat denk ik omdat ik politici het afgelopen jaar iets te vaak ‘duivels dilemma’ heb horen zeggen. De toezichthouder heet Lucifer maar een andere naam voor de toezichthouder is Duivel of Satan.

We worden door de maatregelen van de overheid helemaal klem gezet. Sommige mensen raken in paniek of worden depressief. Sommige mensen overwegen misschien zelfs om een eind aan hun leven te maken omdat ze ervan overtuigd zijn dat hun situatie uitzichtloos is. Wat wij moeten doen is proberen om onze kalmte te bewaren. We moeten niet opgeven en geen agressie of geweld gebruiken om te strijden met de overheid. Laat de overheid zoveel mogelijk links liggen. Het verhaal over covid-19 is zo idioot en de maatregelen raken kant noch wal. Je kunt er alleen wat mee als je je verstand op nul zet en geen vragen stelt (‘gewoon je bek houden’). Maar dan krijg je problemen met je gezonde verstand.

Het is misschien belangrijker voor ons dat we ons nu bezig gaan houden met het bewustwordingsproces. Dat klinkt ingewikkeld maar het is in feite niets anders dan je bewust worden van de situatie waarin we leven onder de toezichthouder. Misschien moeten we de overheid voor nu gewoon alleen gaan observeren en de berichten die de media verspreidt gaan analyseren. Tijdens het bewustwordingsproces is het ook belangrijk om ons bewust te worden van onze natuurlijke aard. Alles wat niet bij onze natuurlijke onschuldige aard hoort daar moeten we ons van bevrijden. Als we anderen hebben geschaad dan moeten we ons van de negatieve energie die daarmee is ontstaan ontdoen. Dat kan door spijt te betuigen maar het moet wel oprecht zijn. We hoeven geen heilige boontjes te worden. We moeten precies zijn zoals we zijn maar dan zonder negativiteit. Dus als je een eigenwijs, moeilijk, opstandig en dwars persoon bent (wat ik allemaal niet ben) (echt niet) (het is hypothetisch) dan moet je gewoon zo blijven, zonder een ander daarbij te schaden.

De reden waarom de geniale kunstenaar wil dat we ons van alle negativiteit ontdoen is omdat hij een hereniging met ons wil. Door die hereniging worden wij beschermd en die hereniging is niet mogelijk als wij negatieve energie genereren. De geniale kunstenaar is zelf heel zuiver. Hij is door en door betrouwbaar. Hij komt altijd al zijn beloftes na. Hij is een heer. Dat kost hem geen moeite. Het is zijn natuurlijke aard. Hij is van nature een heilig boontje. Negativiteit kan niet bij hem in de buurt komen. Daarom is dat proces van spijt betuigen als je een ander hebt benadeeld of hebt geschaad zo belangrijk.

Bij dat bewustwordingsproces zullen we geholpen worden omdat de geniale kunstenaar zich verantwoordelijk voelt voor de situatie waarin wij zijn beland omdat hij de toezichthouder heeft aangesteld. Iedereen mag spijt betuigen. Ook de hofhouding, andere criminelen en misdadigers. Dat klinkt misschien fout in de oren van iemand die zich altijd netjes heeft gedragen maar veel mensen zijn opgegroeid onder hele vervelende omstandigheden die zij als normaal zijn gaan beschouwen omdat niemand ingreep. Iemand die in een gewelddadig gezin wordt geboren zal opgroeien in angst en daardoor belemmerd worden. Diegene zal die angst misschien overwinnen door andere mensen bang te maken. Iemand kan ook geboren worden in de kringen van de hofhouding en leren dat het normaal is om anderen te schaden. In deze periode van het bewustwordingsproces zal de geniale kunstenaar mild over iedereen oordelen die spijt betuigt. Het is niet de normale taak van de geniale kunstenaar om over ons te oordelen. Ik denk dat hij dat recht heeft verkregen met het offer dat hij heeft gebracht. Maar hij zal dus mild over ons allemaal oordelen als we spijt betuigen. Daardoor zitten we nu allemaal in een hele luxe positie. Ik denk dat deze luxe periode zo’n 10 tot 15 jaar zal duren maar dat weet ik niet zeker.

Het is niet de bedoeling dat we de geniale kunstenaar gaan zoeken door allerlei (duistere) spirituele activiteiten. Hij vindt jou. We hoeven niet naar de kerk. Er komt ook geen schriftelijke overhoring over de Bijbel. We hoeven geen altaar voor de geniale kunstenaar in te richten. Hij houdt niet van ceremonies en rituelen. Hij houdt er sowieso niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Hij wil ook niet vereerd worden. Het gaat in zijn ogen om ons. We moeten doen wat wij nodig achten om ons te bevrijden van negatieve energie. Als je gewoon doet wat jij denkt dat goed is om dat proces op gang te brengen dan bewandel je jouw levenspad en op dat pad vindt je antwoorden, oplossingen en de informatie waar je wat aan hebt. Maar je moet niet op zoek gaan en ook jezelf niet veranderen. Tenzij je anderen schaadt. Je moet gewoon jezelf zijn en blijven en doen wat jij leuk vindt of goed vindt of belangrijk vindt.

We moeten niet vergeten dat het de bedoeling van de toezichthouder is dat wij negatieve energie gaan genereren door de druk van alle maatregelen die ons worden opgelegd. Dus als mensen kwaad worden en gaan rellen vanwege de maatregelen dan doen ze precies wat van hen wordt verlangd. Als de overheid ook geweld inzet tegen relschoppers en demonstranten dan gebeurt er precies wat de toezichthouder wil. Wij genereren negatieve energie voor hem. We moeten op de één of andere manier proberen om een manier te vinden om positieve energie te blijven genereren onder deze omstandigheden. Ik weet, het is makkelijker gezegd dan gedaan maar positieve energie is wel het wapen. Dat moeten we niet vergeten als de druk wordt opgevoerd.

Eén gedachte over “coronavirus aka piramidespel”

  1. De Stadsbank van Lening van de gemeente Amsterdam liet vandaag aan mij weten dat ik mijn zaken bij hen niet meer online mag regelen omdat ik geen mobiele telefoon gebruik. Alleen mensen met een mobiele telefoon krijgen een inlogcode om hun zaken online te regelen. Mensen die geen mobiele telefoon gebruiken die moeten (corona of geen corona) hun zaken op afspraak aan het loket regelen. Een mobiele telefoon wordt net als het coronavaccin niet verplicht maar er is zeker wel dwang.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.