fraude op rechtspraak.nl

Ik dacht dat de hele beerput rond de ontruiming inmiddels op mijn blog stond maar nu komt er heel onverwachts weer vuiligheid bovendrijven. Dus daar gaan we weer.

Eerder had ik al geschreven dat ik op advies van schuldhulpinstantie Puurzuid WSNP had aangevraagd. Dat was het laatste redmiddel om de ontruiming van mijn woning te voorkomen. Puurzuid had de aanvraag voor WSNP in orde gemaakt voor de rechtbank. Ik ging alleen – zonder Puurzuid of een advocaat- naar de zitting bij de rechtbank. Op 25 juni 2019 werd mijn aanvraag door de rechtbank afgewezen. Ik ontving het vonnis per post. Alleen de rechtbank en ik hadden een afschrift van het vonnis. Puurzuid vroeg elke keer om een kopie van het vonnis voor hun dossier. Daarom heb ik aan Puurzuid een kopie van het vonnis gegeven. Dus in totaal waren er 3 partijen in het bezit van het vonnis afwijzing WSNP. Lees “fraude op rechtspraak.nl” verder

de ontruiming

Op 20 mei liep het moratorium af zonder dat er een minnelijke regeling met Ymere tot stand was gekomen. Een paar dagen later ontving ik een brief van de deurwaarder dat hij op 4 juni de woning zou ontruimen. Om deze ontruiming te voorkomen moest ik weer via de schuldhulpinstantie een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Deze aanvraag voor een voorlopige voorziening werd toegewezen door de rechtbank omdat de zitting waar de WSNP aanvraag zou worden behandeld nog moest plaatsvinden op 21 juni. De ontruiming op 4 juni ging daarom niet door. Lees “de ontruiming” verder

het kerkhof van de rechtsstaat

  • Eerst een update
  • Ik ben tijdelijk weer een beetje gelukkig. Ik heb een troostprijs ontvangen van de rechtsstaatsloterij. Volgens de spelregels mag ik namelijk via een schuldhulpinstantie een aanvraag voor een moratorium bij de rechtbank indienen om te voorkomen dat ik dakloos word. Dat mag ik doen zodra de ontruiming is aangezegd door de deurwaarder. Met het indienen van een aanvraag voor een moratorium kan de ontruiming tijdelijk worden opgeschort. Na het indienen van de aanvraag wordt er een zitting gepland bij de rechtbank. Als de rechtbank op de zitting positief beslist over mijn aanvraag, dan krijg ik een half jaar de tijd om een minnelijke regeling met Ymere te treffen zodat ik niet dakloos word. Ineens blijkt dat ik nog steeds meedoe voor de hoofdprijs. Wie had dat gedacht.

Lees “het kerkhof van de rechtsstaat” verder

het recht van een huurder 1

Dit is het vervolg op ‘een sociale verhuurder zonder geld’.

Op mijn email aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd gereageerd door een medewerkster van het ministerie. Ze mailde dat ze mij telefonisch wilde spreken. De medewerkster was een vriendelijke dame die geïnteresseerd was in het probleem met Ymere. Toch gaf ze aan dat het ministerie mij niet kan helpen omdat het ministerie zich bezighoudt met het maken van wet- en regelgeving. Ze zei dat er voor afhandeling van individuele zaken instanties zijn. De medewerkster vond mijn probleem een individueel probleem. Daar ben ik het niet mee eens maar daar kom ik later nog op terug.    Lees “het recht van een huurder 1” verder